WIJDEMEERSE WEBKRANT
Reactie op Reactie
Loosdrecht, di 22 januari 2008

Wim van Oudheusden schreef eerder op persoonlijke titel. Hij reageert nu op de reactie van het college van B en W en is het niet eens met hen.

Dossier Verdiepingenplan

Tijd om dit debat af te sluiten. Wim van Oudheusden heeft drie ingezonden brieven over dit onderwerp geschreven. Het college heeft gereageerd en de fractievoorzitter van de PvdA heeft gereageerd. Mocht het college nog behoefte hebben aan een reactie op onderstaande ingezonden brief, dan plaatsen wij die omdat het dan 3 - 3 is. De standpunten zijn helder. Andere ingezonden brieven over dit onderwerp worden niet meer geplaatst, tenzij er hele nieuwe ontwikkelingen zijn. red. WWK

ingezonden brief

Dat B&W zoveel tijd, geld en moeite steekt in een eenvoudige (op persoonlijke titel) ingezonden brief is verbazingwekkend. Is men altijd zo breed uitgemeten als iemand -zonder zich namens een politieke partij uit te spreken- lezers wil waarschuwen? Of komt openbare tegenspraak op dit moment enorm slecht uit?

Het tijdpad in "Waterschap", daar schrok ik van, de moeite waard om bekend te maken aan de bevolking, vandaar.

De aanleiding om tóch ook alsnog e.e.a. uit de doeken te doen over hoe het destijds ging was de eenzijdige Nieuwjaarstekst van de Burgemeester. Er zouden namelijk wel eens meer voorstanders voor verdiepingen kunnen zijn dan gedacht. In veel gevallen de zwijgende meerderheid genoemd. Voorstanders die afgestudeerde AGV-beroepskrachten misschien hoger inschatten dan partijpolitici, die soms denken de enige deskundigen te kunnen zijn.

Ter herinnering een citaat (1) uit deze Webkrant:

"20-9-2006 Verdiepingenplan
De wethouders Wim Lorjé en Nelleke Schenkkan togen naar Haarlem om het Wijdemeerse standpunt over het verdiepingenplan voor de provinciale commissie te bepleiten. Hoewel Nelleke Schenkkan een kort en krachtig betoog hield, leek haar pleidooi niet aan te slaan. De commissie hoorde haar aan, maar vond het gemeentelijke 10-punten plan als alternatief voor het uitbaggeren en verdiepen van de plassen onvoldoende. De conclusie van Herman Stuijver aan het eind van zijn stuk: "Maar hoe dan ook, verdiept zal er worden."

Ik daag de redactie uit (2) om de notulen van de raadscommissie die hierop aansloot te publiceren, want ook dáár werd volgens mij kritiek geuit als ik me goed herinner. Waar was de Burgemeester die middag als portefeuillehouder? Om welke politiektactische redenen werden de wethouders op de klus afgestuurd? Waarom kregen zij de email van Moens niet mee?

Ik kan me niet vinden in de volgens B&W door mij gemaakte fouten, zoveel is wel duidelijk.

Wim van Oudheusden
Loosdrecht

(1) Ere wie ere toekomt. Het citaat is een samenvatting van een artikel dat Herman Stuijver schreef in de lokale bladen van 20 september 2006. red. WWK.

(2) De redactie van de WWK neemt de uitdaging niet aan, want wij zijn geen partij in dit debat. Misschien zijn de notulen te vinden op de website van de gemeente.

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
8 gr.
windkr. 4