WIJDEMEERSE WEBKRANT
PvdA: Afstand van V. Oudheusden
Loosdrecht, ma 21 januari 2008

Kees Bosdijk, fractievoorzitter van de PvdA, neemt grote afstand van zijn voorganger in de Loosdrechtse raad. Van Oudheusden is geen deskundige meer volgens hem.

Dossier Verdiepingenplan

ingezonden brief

Het College van B&W heeft gereageerd op de ingezonden brief van Wim van Oudheusden over het Verdiepingenplan voor de Loosdrechtse Plassen.

Ik heb behoefte er het volgende aan toe te voegen.

De redacteur geeft in zijn inleiding aan dat het College oproept tot samenwerking. Ik heb het stukje van het College), dacht ik, goed gelezen, maar heb daarin geen oproep tot samenwerking met Van Oudheusden ontdekt.

Naar mijn mening ook terecht niet. Want waar het College Van Oudheusden een deskundige noemt, meen ik dat dit niet meer het geval is.  Hij was ooit raadslid voor de PvdA in Loosdrecht en hij was in de vorige periode lid van de Statenfractie in Noord-Holland, maar nu niet meer. En dat maakt alle ex-en, dus ook hem, tot deskundige-af.  Want hij mist sinds zijn terugtreden de nodige inside- en outside informatie om een inschatting te kunnen maken en zeker om een publiek oordeel te kunnen geven dat hout snijdt.

Ik gun Van Oudheusden elke persoonlijke mening, ook binnen de PvdA-afdeling Wijdemeren, maar verzoek een ieder om die mening niet te verbinden met het standpunt van de raadsfractie van de PvdA in Wijdemeren. Deze fractie staat mede  College momenteel een goede koers.

Kees Bosdijk
fractievoorzitter PvdA in de Raad van Wijdemeren

Naschrift redactie:

Boven ieder bericht staat een korte inleiding waarin, in twee regels, kort de inhoud wordt samengevat. Die twee regels komen terug op de homepage, in de RSS feed en in de archiefpagina. Erg genuanceerd kun je niet zijn in twee regels. In dit geval staat er:

Het college van B en W reageert op de ingezonden brief van Wim van Oudheusden. Het college signaleert onjuistheden in de brief en roept op tot samenwerking.

Er staat niet "en roept op tot samenwerking met de heer Van Oudheusden" zoals de heer Bosdijk meent te lezen.

Samenwerking?

Waar komt het gewraakte woord "samenwerking" vandaan, dat de heer Bosdijk niet kan vinden in de reactie van het college?

In de laatste alinea van de reactie van het college staat:

"Als op 11 mei 2008 de aanwijzingsperiode afgelopen is, zal iedereen die bij de economie, bij de werkgelegenheid, bij het wonen, bij de recreatie, bij de watersport en bij het natuurbeheer van de Loosdrechtse Plassen betrokken is zijn schouders moeten zetten onder het oplossen van het baggerprobleem."

Wij interpreteerden "zal iedereen (...) zijn schouders moeten zetten onder het oplossen van het baggerprobleem" als een oproep tot samenwerking. Aan de lezer of dat juist is, of niet.

bron
WWK
foto
---
auteur
---
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
11 gr.
windkr. 5