WIJDEMEERSE WEBKRANT
Zaak Wijdemeren slecht bepleit
Loosdrecht, wo 16 januari 2008

Wim van Oudheusden denkt dat het verdiepingenplan er snel doorheen zal komen. Hij vindt dat de wethouders hun zaak slecht bepleitten in Haarlem.

(Wim van Oudheusden was fractievoorzitter van de PvdA in Loosdrecht tot de herindeling, toen die gemeente nog voor uitvoering van het verdiepingenplan was. In de vorige periode was hij Statenlid voor de PvdA in de provincie Noord-Holland. red. WWK)

Update 18-1-2008, 11:29: De commissievergadering waarover Wim van Oudheusden schrijft vond plaats op 13 september 2006, in de periode waarin hij nog in PS zat. Hij nam afscheid van de statenfractie op 1 november 2006 .

Dossier Verdiepingenplan

ingezonden brief

In sneltreinvaart dendert de Europese wetgeving rond de Kaderrichtlijn Water verder. In haar kielzog lijkt ze de realisatie van het verdiepingenplan mee te sleuren.

25 januari is er een bestuurlijke bijeenkomst voor de Waterschappen. Deze maand nog moeten alle regiogegevens worden ingeleverd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat van alle (deel)stroomgebiedsplannen. Doel: tijdig kosten en baten per regio op een rij krijgen. De regering stelt uiterlijk 22 december de richtlijn vast, die binnen een jaar moet worden ingediend bij de Europese Commissie.

Het Waterschap AGV en de Provincie Noord-Holland moeten natuurlijk het strakke schema van het Ministerie volgen. Dat verklaart m.i. ook het tempo wat de gedeputeerde aanhoudt. Overigens hoop ik, dat de lokale politici hun achterban ook informeren over deze aspecten en niet alleen inspelen op angst en onderbuikgevoelens. Laten we niet vergeten dat het ook gaat om de toekomst van onze jachthavens, die bij nog meer dichtslibben ernstig in hun bedrijfsvoering getroffen worden.

Dáár begon de discussie immers over een overheidsinspanning voor uitbaggeren destijds; ik zat er zelf bij als fractievoorzitter. Er ligt nu een enorm bedrag klaar bij AGV, verspeel dat svp niet!

Overigens ben ik van mening, dat Wijdemeren te laat en te weinig onderbouwd haar mening bepleitte bij Provinciale Staten; ook daar zat ik bij en ik schaamde me voor de bijdrage van beide wethouders, die geen enkele indruk maakten op de Provinciale politici. Het kwam over als mosterd na de maaltijd. En zelfs nu nog wordt zand in de ogen en zout in de wonden gestrooid. Pittige woorden, maar van hoog risicogehalte.

Kiezers: u kunt via uw partij invloed uitoefenen en niet alleen in het stemhokje. Word lid en praat mee. Jammer dat lokale partijen in Haarlem niets hebben qua belangenbehartiging, een voordeel voor de landelijke partijen. Ook heeft u gestemd op uw volksvertegenwoordigers bij het Waterschap! Spreek ze aan!

Wim van Oudheusden
Loosdrecht

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
9 gr.
windkr. 4