WIJDEMEERSE WEBKRANT
GL tegen Bomenkap
's-Graveland, za 12 januari 2008

Fractievoorzitter Hilbrand Korver is vierkant tegen de kap van bomen aan het Noordereinde in 's-Graveland voor renovatie van de weg.


Hilbrand Korver (GL)

Het Noordereinde tussen de Klapbrug en de Loodijk gaat op de schop. Aan de commissie Ruimte en Economie van afgelopen woensdag werden verschillende opties voorgelegd inzake de herinrichting van het Noordereinde tussen De Klapbrug en de Stichtse Kade, en dan met name over de bomen.


Bomen staan tegen of zelfs in het wegdek.

Acht of alle bomen kappen

In de eerste variant worden 16 van de 24 bomen gespaard. Die bomen kunnen naar schatting nog 15 jaar mee. Tussen de bomen worden parkeervakken aangelegd. Het probleem met deze oplossing is dat de weg niet echt gerenoveerd kan worden, omdat een aantal bomen vrijwel in het asfalt staan. Er kan alleen een nieuwe toplaag aangebracht worden en doorlaatbare verharding onder de parkeervakken. Ook kan er niets aan het riool gedaan worden.

In de tweede variant worden alle bomen gekapt en vervangen door 26 linden die overtollig zijn op de Overmeerseweg. (Daar moet uitgedund worden.) De nieuwe bomen komen verder van de weg te staan met voldoende tussenruimte voor veilig parkeren. In dit geval kunnen weg en riolering wel compleet vervangen worden.

GL tegen kap en P-plaatsen

Hilbrand Korver, fractievoorzitter van GL, kwam in het geweer tegen het gemak waarmee volgens hem Wijdemeren bomen wil kappen. Hij betoogde dat de kap van de bomen in strijd is met het beschermde dorpsgezicht van 's-Graveland en met het bestemmingsplan. Bovendien voorspelt hij dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg de kap niet zal toestaan. Wethouder Wim Neef deelde zijn bezwaren niet. Als het nodig is, dan wordt het bestemmingsplan aangepast.


Parkeren op het gras tussen de bomen.

In het collegevoorstel staat ook dat er extra parkeerplaatsen aan het Noordereinde gerealiseeerd zullen worden. Nu staan er vaak auto's op het gras tussen de bomen. Ook die extra parkeerplaatsen kunnen geen genade vinden in de ogen van Korver. Hij wordt daarin gesteund door omwonenden die de noodzaak ok niet zien.

Wensen GL niet gehonoreerd

Hilbrand Korver keerde zich eerder tegen de kap van bomen langs de Leeuwenlaan. Ook in dat geval werden zijn wensen niet gehonoreerd. GL heeft weilswaar een wethouder in het college, Nelleke Schenkkan, maar is getalsmatig niet nodig om het college aan een meerderheid in de raad te helpen. Vandaar dat het college zich niet veel gelegen hoeft te laten liggen aan het tegengeluid van GL. De wethouder van GL nam geen minderheidsstanpunt in in het college als het ging over het kappen van bomen.

bron
WWK/G&E
foto
Douwe v. Essen
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
6 gr.
windkr. 4