WIJDEMEERSE WEBKRANT
Reactie op Varia
Loosdrecht, do 14 augustus 2008

Wim van Oudheusden uit Loosdrecht reageert op een aantal onderwerpen. Fortis, Ottenhome, het Noordereinde en het Verdiepingenplan.

ingezonden brief

Ottenhome gaat gewoon dicht ondanks alle terechte protesten. Probleem is echter, dat de raad zelf de bevoegdheid uit handen heeft gegeven aan het College van B&W om hierover met Fortis samen eruit te komen. Logisch, dat Fortis dan zakelijk als men is alleen op dat niveau acteert. Dat weten ook de zakenmensen uit beide Dorpsbelangen best! Men zou moeten proberen om de artikel 19 bevoegdheid terug te krijgen als raad. Ik verwacht overigens wel van de coalitie dat zij in het openbaar met een berekening komen, waaruit blijkt dat de intentie van het bestemmingsplan om de 50/50 verhouding tussen bebouwing en openbare functie te bereiken niet zomaar wordt gewijzigd door Fortis in 80/20, zoals Van Waveren voorrekent. Dáár zou een raad op moeten wikken en wegen alvorens te besluiten.  Zoniet, dan geef je toe, dat de bewering klopt.

De bomen worden toch gewoon gekapt. Onvoorstelbaar bij zoveel tegenstanders. Ik schaar me daar ook onder. In Loosdrecht speelde destijds precies hetzelfde: er moesten 80 bomen wijken voor het (auto)verkeer. 800 mensen tekenden een petitie, die o.a. ook door een enkel raadslid, waaronder ik zelf, huis aan huis werd aangeboden. De raad ging overstag, dus het College ook. De bomen zijn een paar meter verplaatst en staan er nog steeds in volle glorie! Zo blijft het visueel voor automobilisten een schijnbaar nauwe doorgang door het laanaanblik. Dat remt de snelheid aantoonbaar. Ik roep de destijds zo aktieve partijen (CDA, PvdA, D66) op ook nu alsnog deze bomen te sparen!

Overigens blijf ik van mening, dat protesten bij VROM tegen het verdiepingenplan alleen kans van slagen hebben mits hetzelfde eindresultaat via een alternatief wordt bereikt; velen zullen teleurgesteld worden als hun bezwaar niet-ontvankelijk zal blijken omdat het niet verder komt dan een proteststem. Dáár zijn overigens verkiezingen voor! Zeker in het monistische strakgeleide Wijdemeren is het slechts eens per 4 jaar mogelijk iets te beïnvloeden laat staan te wijzigen. Coalities zijn te groot van omvang en fractiediscipline zo knellend, dat ik helaas niet anders kan concluderen.

Wellicht heeft Werkaandeweg.nu wel gelijk, dat het tijd is voor een andere politiek in Wijdemeren. Ik help daar graag bij.

Wim van Oudheusden
Loosdrecht

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
21 gr.
windkr. 4