WIJDEMEERSE WEBKRANT
Over Ottenhome
Oud-Loosdrecht, wo 13 augustus 2008

In de commissie van gisteren werd gesproken de procedure inzake het Fortisplan. Maar ook de positie van Ottenhome kwam zeer uitvoerig aan de orde.

Kloppend hart

De beide insprekers gaven aan dat Ottenhome het kloppend sociale hart van Oud Loosdrecht is, waar het verenigingsleven zich afspeelt en waar evenementen als de aankomst van Sinterklaas en activiteiten van de Stichting Sloep een centrale rol spelen. Zij voorzien dat de aantrekkingskracht van Loosdrecht op toeristen sterk zal achteruitgaan als Ottenhome weg is. Sterker nog, het nut van de bouw van het nieuwe Dorpscentrum wordt betwijfeld, als de grote trekpleister Ottenhome weg is. Zij prezen de inzet van Annemiek van de Water en het personeel van Ottenhome voor hun inzet bij al die, voor Loosdrecht belangrijke, evenementen.

Fortsi is eigenaar en gaat erover

Het belang van die rol van Ottenhome werd door de meeste fracties onderschreven. Met name het CDA en de VVD wezen er echter op dat de gemeente er niet over gaat wat er met Ottenhome gebeurt.. Fortis heeft indertijd de locatie Ottenhome gekocht en besluit daar dan ook over, binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan. Er liggen afspraken tussen Fortis en de gemeente om Ottenhome open te houden tot er een onherroepelijke bouwvergunning voor het terrein ligt, of wanneer de bouwactiviteiten starten. Fortis denkt binnenkort met de sloop- en bouwactiviteiten te zullen starten en heeft daarom de huur van Ottenhome per 15 oktober a.s. opgezegd.

Hek erom?

Diverse partijen wezen op het gevaar dat weliswaar Ottenhome gesloten wordt, maar dat de bouw toch niet zou kunnen starten vanwege procedures tot aan de Raad van State. In dat geval zou er een hek om Ottenhome komen en blijft dat hek mogelijk jaren staan, waarmee er weer een treurige plek aan de Oud-Loosdrechtsedijk bij komt. Wethouder Betske van Henten gaf aan dat zij dat uiteraard niet hoopt en verwacht, maar daar geen garantie over te kunnen geven.

Berekening DBL

Namens DBL werd een gedetailleerde berekening van de oppervlakten in het nieuwe plan uitgereikt, vergeleken met de huidige situatie. Daaruit blijkt dat het terras van Ottenhome nu 1300 m2 is. In de nieuwe situatie wordt dat 280m2. De bedrijfsgebouwen hebben nu een oppervlak van 3600 m2. Dat wordt 955 m2.

De haven van Ottenhome heeft nu 302 ligplaatsen, een winterstalling van 210 plaatsen en een passantensteiger van 196 m lang. In het Fortis-plan komt daarvoor een haven terug die 60 boten kan herbergen. De winterstalling en de passantensteiger verdwijnen.

De woonruimte bij Ottenhome bedraagt nu 300 m2. Dat wordt volgens DBL in het nieuwe plan 3800 m2. Samenvattend wordt voorgerekend dat Ottenhome 4900 m2 aan centrumvoorzieningen biedt en 300 m2 woonruimte heeft. In het Fortis-plan is plaats voor 1235 m2 centrumvoorzieningen en 3800 m2 woningbouw.

In het verleden werd gesproken over een verhouding van 50/50 of 60/40 woonfunctie en openbare centrumfunctie. Volgens DBL zou de verhouding nu 72/18 worden.

Dossier Ottenhome

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
---
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
20 gr.
windkr. 5