WIJDEMEERSE WEBKRANT
Reconstructie Noordereinde
's-Graveland, wo 13 augustus 2008

Het college heeft een aantal bezwaren tegen de herinrichting van het Noordereinde gehonoreerd. De bomen zullen ondanks de protesten toch verdwijnen.

Dossier Verkeer 's-Graveland

persbericht

College akkoord met aangepast plan reconstructie Noordereinde

Burgemeester en wethouders gaan akkoord met het aangepaste plan voor de reconstructie van het Noordereinde in 's-Graveland en vragen de gemeenteraad hiermee in te stemmen.

Het oorspronkelijke plan gaf aanleiding tot veel inspraakreacties. In totaal werden circa 220 zienswijzen ingediend. Veel reacties waren gericht tegen het kappen van de bomen ten noorden van de Noorderslootbrug. Ook vinden velen dat met deze reconstructie te weinig gedaan wordt om de verkeersoverlast te verminderen.

Aanpassingen

Alle bewonersreacties zijn verwerkt in een reactienota die bij het definitieve plan is gevoegd. Een aantal van die reacties waren aanleiding om het plan ook daadwerkelijk aan te passen. Het gaat onder andere om meer parkeervakken aan de Loodijk en Luye Gat, verplaatsing van vuilcontainers, aanbrengen van belijning bij oversteekplaatsen bij de Klapbrug en verplaatsing van de drempel nabij de Stichtse Kade.

Politie

Ook een aantal door de politie ingebrachte punten wordt overgenomen. De drempel bij de kleine klapbrug blijft op z'n plaats omdat die vrijwel kan worden geïntegreerd in de brughelling en zo bijna geen trillinghinder zal veroorzaken. Het lichte asfalt wordt doorgetrokken tot het begin van de parkeervakken, aangevuld met een 'psycho-bremse' belijning. Het te reconstrueren gebied wordt circa 30 meter langer. De kruising Herenweg/Koninginneweg/Cannenburgerweg wordt opgenomen in een plateau waarbij voorrang op de Herenweg gehandhaafd blijft.

Bomen

De bomen aan de noordkant van het Noordereinde hebben een levensverwachting van minder dan 15 jaar en zullen, ondanks de protesten, niet behouden worden. Zij staan veel te dicht op de rijweg, waardoor zij lijden onder strooizout en aanrijdingsschade. Ook is er te weinig overzicht op de rijbaan bij uitparkeren. Als zij zouden blijven staan is geen ruimte om een goede nieuwe wegconstructie te maken.

Verkeerhinder

De reconstructie is geen maatregel om spits en/of vrachtverkeer tegen te gaan. De weg is een belangrijke ontsluiting voor het (inter)lokale verkeer tussen Loenen/Vreeland-Hilversum en Weesp-Bussum. Wel wordt getracht om de effecten van de verkeeroverlast zoveel mogelijk te verminderen door het gebruik van moderne asfalteringstechnieken en snelheidsremmende maatregelen.

Klankbordgroep

De plannen zijn besproken met een klankbordgroep van omwonenden en belanghebbenden. Ook nu nog kan deze groep invloed uitoefenen op de detaillering van het plan. De groep zal daarom op korte termijn worden uitgenodigd zich over het nu aangepaste plan uit te spreken.

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
20 gr.
windkr. 5