WIJDEMEERSE WEBKRANT
NH: Door met Verdiepingen
Loosdrecht, vr 25 april 2008

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten door te gaan met de verdiepingen in de Loosdrechtse Plassen. De bezwaren waren vrijwel allemaal ongegrond.

Slechts enkele van de vierhonderd ingekomen bezwaren (zienswijzen) zijn gedeeltelijk gegrond verklaard. Gisteren werd het bestemmingsplan, dat de verdiepingen mogelijk maakt, vastgesteld door de provincie. Het bestemmingsplan wordt nu naar de minister gezonden ter goedkeuring. In de krant van vandaag stelt gedeputeerde Moens dat hij vast houdt aan de uitgangspunten van het verdiepingenplan. Slechts op ondergeschikte punten is hij bereid om iets over te nemen uit het tien puntenplan dat Wijdemeren indertijd opstelde.

Aanvullende maatregelen

Hij wil binnenkort met Wijdemeren, Loenen, de provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vechtstreek om tafel wil om de onderlinge verhoudingen te herstellen en te spreken over aanvullende maatregelen die nodig zijn om het verdiepingenplan uit te voeren. Dat plan zelf staat wat hem betreft niet ter discussie.

Dossier Verdiepingenplan

Onderstaand persbericht staat op de website van Noord-Holland.

persbericht

Bestemmingsplan Loosdrechtse Plassen

Datum: 25-4-2008
Lotte van Hees

Gedeputeerde Staten hebben het bestemmingsplan Waterkwaliteitsverbetering Loosdrechtse Plassen en de nota van Antwoord vastgesteld. De ecologische waterkwaliteit in de Loosdrechtse Plassen is niet op orde, het water is troebel en laat weinig licht door waardoor er nauwelijks planten op de bodem aanwezig zijn. Dit kan opgelost worden door verdiepingen aan te brengen in combinatie met fosfaatreducerende maatregelen. Het bestemmingsplan biedt hiervoor het planologisch en juridisch kader.


Nota van Antwoord

In de nota van Antwoord reageren Gedeputeerde Staten op de bijna 400 ingekomen zienswijzen. Een aantal zienswijzen is gedeeltelijk gegrond verklaard. Zo wordt op de plankaart van het bestemmingsplan de locatie van een pompinstallatie (booster) aangepast en is er een aandachtsgebied oeverstabiliteit opgenomen rondom 1 van de legakkers.

Commissie MER

De Commissie MER heeft het Milieu Effect Rapport getoetst en concludeert dat ingrijpende maatregelen zoals verdiepingen nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren en het baggerprobleem op te lossen. De commissie MER heeft wel geadviseerd aanvullend onderzoek te doen en dat nemen Gedeputeerde Staten ter harte. Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi- en Vechtstreek voert deze onderzoeken de komende maanden uit.

Het vervolg

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 19 mei 2008 gedurende zes weken ter visie. Bedenkingen kunnen ingediend worden bij de minister van VROM. De minister heeft vervolgens zes maanden de tijd om een beslissing te nemen over het bestemmingsplan.

bron
WWK/G&E
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
17 gr.
windkr. 2