WIJDEMEERSE WEBKRANT
Minder rompslomp Subsidies
Wijdemeren, vr 25 april 2008

De rekenkamer vindt dat grote subsidies aan een prestatie gebonden moeten worden, terwijl kleine subsidies eenvoudiger verstrekt moeten worden.

persbericht

Rekenkamer:
"Betere afspraken met grote subsidie-ontvangers en minder rompslomp bij kleinere subsidies"

De Rekenkamercommissie van Wijdemeren heeft onderzoek gedaan naar de rond 100 subsidies die jaarlijks door de gemeente Wijdemeren worden verstrekt aan verenigingen en instellingen. Met de subsidies is een bedrag van ruim 0.9 miljoen euro gemoeid.

In haar zojuist verschenen rapport doet de commissie voorstellen om het systeem van subsidieverlening te veranderen. Er moet voortaan verschil gemaakt worden tussen grotere (budgetsubsidies) en kleinere subsidies (stimuleringssubsidies). Budgetsubsidies (€ 10.000 en hoger) moeten gebaseerd zijn op prestatieafspraken, bij kleinere subsidies kan de administratieve rompslomp minder.

Subsidie / prestatie

De Rekenkamercommissie vindt dat er onvolledig inzicht is in de totale financiële steun die aan verenigingen en instellingen wordt geboden. Naast directe subsidies, zijn er verborgen 'indirecte subsidies'. Het gaat hier om niet-kostendekkende huurtarieven voor gemeentelijke accommodaties, met name voor sportaccomodaties. De omvang hiervan is wel in totaal, maar niet per vereniging of instelling bekend.

Verder constateert de commissie dat veel ontvangers hun subsidie als een verworven recht zijn gaan beschouwen. Er is geen klimaat waarin subsidie wordt gezien als een instrument om gemeentelijke beleidsdoelen te realiseren. Financiële bijdragen aan grote subsidieontvangers zijn te weinig afhankelijk gemaakt van te leveren prestaties.

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport op een rij: indirecte subsidies per vereniging/instelling zichtbaar maken; hoogte budgetsubsidies koppelen aan prestatieafspraken, zoals aantallen leden, deelnemers of bezoekers; lichter verantwoordingsregime voor stimuleringssubsidies (minder dan € 10.000); belonen van uitzonderlijke prestaties van verenigingen/instellingen; kostenbesparing door experimenteren met meerjarige subsidiecontracten; één gemeentelijk loket voor de administratieve afhandeling van subsidieaanvragen.

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
17 gr.
windkr. 2