WIJDEMEERSE WEBKRANT
DBL: vragen De Vier Linden
Oud Loosdrecht , vr 4 mei 2007

Jaap van Waveren (DBL) heeft vragen gesteld aan het college over de ontwikkelingen bij De Vier Linden. DBL wil het onderwerp bespreken in de commissie van 13 juni.

persbericht

Onbegrip over bebouwing "Vier Linden" wordt steeds groter

Al geruime tijd maken niet alleen omwonenden maar ook andere burgers uit Oud Loosdrecht zich zorgen over de ontwikkelingen op het terrein van het voormalig restaurant "De Vier Linden". Op de laatste dorpsavond waren verschillende reacties te horen waarin onbegrip te beluisteren viel over hoe het college dit had kunnen goedkeuren en in hoeverre er bij overtredingen wordt gehandhaafd.

Gewaarschuwd

DorpsBelangen Loosdrecht heeft reeds in een vroeg stadium vergeefs het college gewaarschuwd voor de mogelijke consequenties van hun beleid m.b.t. "De Vier Linden". Ook werden er vragen gesteld omtrent de beweegredenen van het college in relatie met hetgeen andere burgers wel of niet mogen en het vigerende bestemmingsplan. De bouw nadert zijn voltooiing doch de onrust en het onbegrip omtrent uitbreiding van bebouwing, de toestand van het monumentale pand, terreinafscheidingen, kaalslag van natuurgebied etc. zorgen voor een gespannen situatie in de buurt.

Dreigende taal

Typerend is een citaat uit een brief van de eigenaar naar de advocaat van een van de omwonenden.  "Ik ben de heer en mevrouw.. meer dan zat en heb alles klaarliggen om bij het eerste verzoek van de heer.., aan de gemeente, politie, van Waveren of wie/wat ze nu weer bedenken, onmiddellijk rechtsmaatregelen af te laten dwingen. Ik ben er klaar mee."

Ieders goed recht

DorpsBelangen Loosdrecht  is van mening dat burgers onbelemmerd van hun rechten gebruik mogen maken waaronder ook contact zoeken met raadsleden. DBL heeft naar aanleiding van de vele vragen die er leven een verzoek ingediend om het onderwerp op de agenda van de commissie R&E van 13 juni te agenderen. Voorafgaande zijn de afgelopen week 25 schriftelijke vragen gesteld aan het college. DBL hoopt dat de antwoorden de verontruste burgers gerust zullen stellen.

Gelijke rechten

Waar burgers niet zelden het gevoel hebben langdurig te moeten wachten tot de behandeling van een verzoek ter hand wordt genomen, lijkt het voor hen dat aangaande "De Vier Linden"  binnen korte tijd veel geregeld kon worden. DBL is van mening dat wet en regelgeving maar ook handhaving voor iedere burger gelijk dient te zijn.

Jaap van Waveren
DorpBelangen Loosdrecht

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
21 gr.
windkr. 4