WIJDEMEERSE WEBKRANT
Provincie dwingt Wijdemeren
Wijdemeren, wo 17 januari 2007

Vanavond was de gedeputeerde bij de raad om te overleggen over het verdiepingenplan. College en raad pleitten vurig tegen de aanwijzing. Het mocht niet baten.


V.l.n.r. de wethouders Wim Lorjé en Lia Moote, burgemeester Don Bijl, wethouder Nelleke Schenkkan en gedeputeerde Albert Moens.

Provincie maakt Bestemmingsplan

In een volle raadszaal werd vanavond gesproken over het voornemen van de provincie om Wijdemeren te dwingen om mee te werken aan het verdiepingenplan voor de Loosdrechtse Plassen. Om dat plan uit te voeren is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Normaal een zaak voor de gemeente. Omdat de gemeente weigert het bestemmingsplan te wijzigen kan het verdiepingenplan niet uitgevoerd worden. Tenzij de provincie die taak overneemt en zelf de bestemmingsplanprocedure start en draait. Daarvoor is een aanwijzing (jargon voor dwang) nodig. Die aanwijzing zullen gedeputeerde staten, daarin gesteund door provinciale staten, zeker gaan toepassen. Zoveel werd vanavond wel duidelijk. Of op grond van de aanwijzing het oorspronkelijke verdiepingenplan of een alternatief verdiepingenplan uitgevoerd zal worden is daarna nog onderwerp van studie. De bottomline is dat de provincie de weg virjmaakt om verder te gaan. Dit volstrekt tegen de wil van Wijdemeren in.

College en Raad tegen Moens

Gedeputeerde Albert Moens vond vanavond een eensgezind college en een vrijwel eensgezinde raad tegenover zich. Hij legde vooraf de procedure en het doel van zijn bezoek uit. Een formele stap in de aanwijzingsprocedure. Hij gaf aan dat de provincie in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap AGV de tegenvoorstellen van de gemeente heeft onderzocht, maar toch geen andere conclusie kon trekken dan dat het verdiepingenplan er moet komen.

Burgemeester Don Bijl gaf een uitvoerige toelichting op de procedure en op de aspecten die voor de gemeente een rol spelen. Hij verweet de provincie dat deze zich onvoldoende verdiept heeft in die tegenvoorstellen en sommige aspecten zelfs buiten beschouwing liet. Bijl vond dat Wijdemeren een dergelijke behandeling niet verdiend heeft, omdat een aanwijzing een zeer verregaande maatregel is. Hij sloot af met de vaststelling dat de gemeente op geen enkele wijze aansprakelijkheid zal aanvaarden voor schade, planschade en andere risico's als de provincie besluit tot een aanwijzing. Dat werd door gedeputeerde Moens volledig bevestigd. Bijl sloot af met een duidelijk NEE tegen het verdiepingenplan.


De DBL fractie: Miep van Hattem, Jaap van Waveren en Gert Zagt.

Harde woorden GroenLinks

Alle fracties, met uitzondering van DBW, hielden daarna een vurig betoog tegen het verdiepingenplan. De DBL fractie steunde het betoog van Jaap van Waveren door tijdens diens betoog een spandoek omhoog te houden. De Europese kaderrichtijn water, die pas over enkele jaren wordt vastgesteld kwam in vrijwel iedere bijdrage terug. Enkele citaten.


Hilbrand Korver (GL): "Een lid van GL onwaardig."

PvdA: Over de waterkwaliteit en de richtlijn. "De Loosdrechtse Plassen zijn niet het Meer van Genève." en "Geen powerplay spelen en je niet verschuilen achter AGV."
DBL: "Moens maakt misbruik van zijn macht." en "Zand is een korrelige materie die snel door de vingers glipt."
GL: "Een aanwijzing voor dit plan is een GroenLinks lid van gedupteerde staten (Moens) onwaardig" en "Ik zou opstappen."
VVD: "U komt opleggen." en "Als u niet bereid bent om te overleggen, dan zijn wij niet bereid om verder met u te praten."

DBW bleef bij het eerdere eenzame standpunt. De partij vindt het een goed plan. De Wijde Blik en de Spiegelplas zijn ook verdiept en daar werkt het prima, aldus René Voigt.

Knoop doorhakken


Gedeputeerde Albert Moens: "Ik hak de knoop door en geef een aanwijzing
Liever niet, maar het moet."

In zijn antwoorden was gedeputeerde Albert Moens volstrekt helder. Naar Hilbrand Korver (GL) gaf hij aan dat de aanwijzing unaniem door GS en door een grote meerderheid van PS wordt gesteund. "Ik ben niet een soort verdwaalde GroenLinkser zoals u suggereert." Hij zegde toe het alternatieve plan van Ballast van Oord, waar hij pas afgelopen middag mee kennismaakte, diepgaand door AGV en de provincie te laten bestuderen. "Die studie heeft geen opschortende werking!" De aanwijzing gaat door. Nadat de provincie de bestemmingsplanwijziging, die al voorbereid is, heeft gestart, worden de normale procedures als inspraak, bezwaar etc. gehanteerd.

In de tweede termijn werden de standpunten nog eens herhaald en verder gedetailleerd. Moens en Wijdemeren kwamen echter geen stap dichter bij elkaar. "Er moet een knoop worden doorgehakt." vond Moens. En dat wil ik nu doen, omdat ik geen rekening bij het goed besturen wil houden met de komende statenverkiezingen.

Standpunt Wijdemeren op 1 februari

De volgende stap moet door Wijdemeren gezet worden. In de raad van 1 februari zal een brief van Wijdemeren aan de provincie worden behandeld waarin het standpunt van Wijdemeren aan de provincie kenbaar wordt gemaakt. Voor iedereen was vanavond al duidelijk wat daar in komt te staan.

De RSS feed wijzigt. Lees meer.

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief