WIJDEMEERSE WEBKRANT
Nesciolezing 21 januari
Kortenhoef, zo 14 januari 2007

Op 21 januari wordt in het Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk de Nesciolezing met de titel "Schoonheid een venster op God?" gegeven.

De RSS feed wijzigt. Lees meer.

persbericht

"Schoonheid een venster op God?"
Nesciolezing/koffie concert

zondag 21 januari
OSG en VU Podium
Oude Kerkje a/d Dijk
Kortenhoef
Lezing: Prof. Dr. Wessel Stoker

De kerkvaders hebben God en schoonheid met elkaar verbonden. Ook in de Oosterse kerk is dat het geval.

Het goede, ware en schone horen volgens klassieke en middeleeuwse filo-sofen samen. In de moderne kunst is die band los gelaten. Ook in het christelijk geloof is de verbinding God en schoonheid minder vanzelfsprekend geworden. Is dat winst of verlies? Hoe kan thans het heilige (religie) en het schone (kunst) met elkaar verbonden worden?

Prof. Dr. Wessel Stoker is bijzonder hoogleraar esthetiek aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit in samenwerking met de faculteiten wijsbegeerte en letteren. Tevens is hij hoofddocent godsdienstfilosofie aan de theologische faculteit .

Muziek: Arte Duo

Aubrey Snell, saxofoon
Lineke Lever, piano

Aubrey Snell studeerde aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en vervolgde haar studie aan het Utrechts Conservatorium. In januari 2005 sloot Aubrey haar bachelorstudie cum laude af. Zij vervolgt haar studie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zij volgde diverse masterclasses, o.a. bij de saxofonisten David Liebman en Nobuya Sugawa en speelt nu in verschillende kamermuziek -ensembles.

Lineke Lever studeert aan het Utrechts Conservatorium. In juni 2005 heeft ze haar bache-lorstudie cum laude afgerond. Zij vervolgt haar studie nog in de Voortgezette Kunstop-leiding.. Lineke heeft een voorliefde voor kamermuziek. Zij speelt ook in een trio met de violiste Nasim Allamehzadeh en de celliste Winde Reijnders.

Deze ochtend brengen zij werken ten gehore van o.a.: Jules Demersseman, Erwin Schulhoff, Pedro Itturalde , en het speciaal voor hen gecomponeerde Welles/Nietes van Marijn Simons.

Oecumenische Streek Gemeente
Kortenhoefsedijk 168
zondag 21 januari
Aanvang 11.00 u.
Kortenhoef Entree € 5,00

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief