WIJDEMEERSE WEBKRANT
Fouten Noord-Holland
Loosdrecht, za 25 augustus 2007

In een bezwaarschrift stelt de gemeente Wijdemeren dat de procedure van de provincie over het verdiepingenplan over moet worden gedaan.

Wijdemeren heeft een zienswijze (bezwaar) ingediend bij de provincie tegen het voornemen om de eerste stap naar uitvoering van het verdiepingenplan, de Startnotitie, te zetten. In de brief van Wijdemeren aan Noord-Holland met het bezwaar staan vijfentwintig argumenten tegen het verdiepingenplan (herstelplan) opgesomd. Er staat echter ook in dat de startnotitieprocedure over moet, omdat er fouten zijn gemaakt in de procedure.

Fout één

Dat gebied ligt in de gemeente Wijdemeren, maar ook (persleiding en zandopslag) in de gemeente Loenen. Wijdemeren heeft de kaart zorgvuldig bestudeerd en komt tot de conclusie dat "genoemde activiteiten binnen de gemeentegrenzen van Loenen zullen plaatsvinden". Uit de startnotitie blijkt dat Loenen echter niet door Noord-Holland als bevoegd gezag in het plangebied wordt genoemd, terwijl het dat wel is. Sterker nog Noord-Holland heeft zelfs verzuimd om een exemplaar van de startnotitie naar Loenen te sturen De conclusie van Wijdemeren is dat de MER-procedure in strijd is met de wet milieubeheer.

Fout twee

De wet milieubeheer kent geen termijnen waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt. Het is echter gebruikelijk om daarom de termijnen aan te houden zoals die in de algemene wet bestuursrecht staan (zes weken). In ieder geval moet de termijn voor iedereen gelijk zijn. Daar gaat, volgens Wijdemeren, de provincie de fout in. Wijdemeren kreeg van de provincie van 16 juli tot en met 27 augustus. Het Plassenschap kreeg echter van 16 juli tot en met 13 augustus. Ongelijkheid dus.

Over doen

Conclusie van Wijdemeren: "Gezien bovenvermelde procedurefouten zijn wij van mening dat de ter inzage legging van de Startnotitie over gedaan moet worden."

Dossier Verdiepingenplan

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
24 gr.
windstil