WIJDEMEERSE WEBKRANT
Twijfel over Reactie naar GS
Wijdemeren, vr 20 april 2007

De raad werd gisteren gevraagd om te reageren op het voornemen van GS NH om Wijdemeren te dwingen mee te werken aan het verdiepingenplan.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben Wijdemeren in een brief op 27 maart laten weten dat de provincie zelf het heft in handen neemt en het verzet van Wijdemeren tegen het verdiepingenplan van de Loosdrechtse Plassen terzijde zal schuiven. Ofwel, de provincie geeft Wijdemeren een "aanwijzing".

Als Wijdemeren op die brief wil reageren, dan moet dat binnen zes weken na ontvangst, half mei, gebeuren. Omdat gisteren de laatste raad voor half mei was, stelde burgemeester Don Bijl voor om een conceptbrief aan de provincie te behandelen. Die conceptbrief met het antwoord van Wijdemeren, werd eergisteren, de dag voor de raad, per email verspreid aan de raadsleden.

Dat leidde tot behoorlijk wat verwarring. Fractievoorzitter Hilbrand Korver liet enkele malen weten dat zijn email buiten gebruik was en dat hij daarom de brief niet had kunnen bekijken. De fracties hadden er intern nog niet over kunnen spreken. Het pupliek, op de tribune en aan de radio gekluisterd, had helemaal geen idee wat er in de conceptbrief stond en zich kon met moeite uit de diverse opmerkingen van de fracties de mogelijke inhoud reconstrueren als een soort legpuzzel.

Duivels Dillemma

Wijdemeren wil geen verdiepingen.. Als er dan toch verdiept wordt, dan geeft Wijdemeren de voorkeur aan de variant die Ballast-Van Oord onlangs presenteerde. Wijdemeren wil de grote verdiepingen van de provincie en het Hoogheemraadschap helemaal niet.

Hoe te reageren op de brief van GS zonder jezelf buite spel te zetten? Dat was de vraag die voorlag. Een brief met een keiharde weigering om mee te werken aan welke verdieping dan ook verwoordt het standpunt van Wijdemeren, is duidelijk, maar heeft strategische voor- en nadelen. Het voordeel is dat Wijdemeren de handen vrij houdt om tegen de provincie te procederen, Het nadeel is dat Wijdemeren geen gesprekspartner is in het vervolgtraject en dus de regie kwijt is.

Een antwoord waarin in beginsel wel medewerking wordt toegezegd, maar dan alleen aan uitvoering van het plan Ballast-Van Noord heeft ook zo zijn problemen. De gemeente werkt dan mee en kan niet meer procederen. Bovendien zijn de risico's van het plan Ballast-Van Noord niet helemaal in kaart gebracht. Het gevaar bestaat dan dat die risico's veel groter zijn dan gedacht, waardoor wordt teruggevallen op het oorspronkelijke plan, maar dan toch met "medewerking"van Wijdemeren. Het voordeel is wel dat Wijdemeren gesprekspartner blijft in de ontwikkeling van de plannen.

Het college stelt in haar conceptantwoord voor:

  • om niet mee te werken aan het verdiepingenplan van de provincie met drie diepe putten van veertien meter

en

  • in beginsel wel mee te werken aan de uitvoering van het verdiepingenplan Ballast-Van Noord met enkele putten van 8 meter en een verlaging van de bodem van de plas met een halve meter.

Verwarring

Zowel het college als alle fracties, met uitzondering van de fractie van DBW, die voor het provinciale verdiepingenplan is, waren in verwarring. Wat was wijsheid?

Kees Bosdijk (PvdA) voelde wel voor het antwoord van het college, maar wees op de onzekerheden van het Ballast plan. Ook de finaciële kant van het project baarde hem zorgen.

Betske van Henten (CDA) conludeerde dat de conceptbrief aan de provincie geen garanties biedt dat die ook naar het Ballastplan gaat kijken.

Joep Frijdal (VVD) herhaalde dat zijn fractie het geheel een heilloos plan vindt. Hij wees erop dat het conceptantwoord van het college een dag eerder was binnegekomen en kon daar zo snel eigenljk nog geen uitspraken over doen.

Hilbrand Korver (GL) had het antwoord nog niet gelezen omdat zijn email het niet doet. Toch verklaarde hij zich in principe akkoord met het antwoord, maar tevens vroeg hij om een extra raad, voor half mei, om het antwoord te bespreken.

Jaap van Waveren (DBL) stelde voor om het antwoord te houden bij een "Nee" en de zinsnede "In beginsel mee werken" achterwege te laten. Hij vroeg hoe lang onteigeningsprocedures gaan duren en wil graag dat de bevolking betrokken wordt in de discussie. Ook hij vroeg om een extra raad.

René Voigt vatte het standpunt van DBW krachtig samen. "In meerderheid was deze raad altijd tegen het verdiepingenplan. Als de raad ballen heeft, dan zegt ze weer nee in het antwoord."

Burgemeester Don Bijl erkende dat een "Nee' het simpelste is, maar dat daaraan ook grote nadelen zitten. De kans dat Wijdemeren rechtszaken tegen de provincie zou winnen acht hij reëel, maar dat duurt lang en kost veel geld.

Na veel gewik en geweeg en gedub werd besloten om op 10 mei een extra raad aan de kwestie te wijden. Het college past intussen de conceptbrief aan met een aantal opmerkingen die de raad maakte.

Wordt vervolgd.

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
15 gr.
windkr. 4