WIJDEMEERSE WEBKRANT
Alternatief Plan Plassen
Wijdemeren, do 1 maart 2007

Vanavond werd een extra commissie Ruimte en Economie gehouden. Met 1 onderwerp op de agenda. Een alternatief voor het verdiepingenplan.

Anders dan normaal bij de commissie R&E werd deze commissie voorgezeten door burgemeester Don Bijl. De vaste commissievoorzitter, Michiel van Balen, zat op zijn eigen plek in zijn VVD fractie. Het enige onderwerp dat behandeld werd was een plan van Ballast Nedam Van Oord Grondstoffen (BaVoG). Dat plan vormt een alternatief voor het verdiepingenplan dat door de provincie Noord-Holland (NH) en het hoogheemraadschap (AGV) verdedigd wordt en dat lijkt te leiden tot dwang door de provincie.

Slib, slib, slib

Het probleem van de Loosdrechtse Plassen is dat het water te troebel is en dat het veen op de ondiepe bodem wordt omgewoeld door golven en scheepvaart, waardoor er veel slib in de plassen zweeft. Het verdiepingenplan van NH en AGV, dat voor de herindeling ook het plan was van Loosdrecht, behelst het baggeren van drie diepe gaten in de plassen. De verwachting is dat het slib in die gaten zal bezinken, waardoor wind, golven en scheepvaart er niet meer bij kunnen. Wijdemeren is bevreesd voor schade als gevolg van die diepe gaten en is tegen dat plan.


De heren Van der Meer (staan) en Tiemesma van Ballast Nedam Van Oord.

Onderzuigen

Het alternatieve plan van BaVoG werkt als volgt. Er wordt een buis door de sliblaag (30 cm) en de veenlaag (3 m) gestoken tot in de onderliggende zandlagen. Daar wordt water in gespoten en het zand wordt opgezogen (onderzuigen). Een deel van dat zand wordt gebruikt om daarmee het slib te bedekken. Een ander deel van het zand wordt verkocht. Het zand wervelt niet op en houdt het slib vast. Omdat niet de hele plasbodem bedekt wordt met zand blijft er een veel geringere hoeveelheid slib over. Om die te laten bezinken komen er ook verdiepingen. Wel veel minder diep dan in het oorspronkelijke plan.

Het onderzuigen gebeurt op onderlinge afstanden van een meter of tien. Nadat er gezogen is zakt de bodem naar de nieuwe lagere plaats in een week of zes. Het is dus een intensieve methode, die zich als een soort netwerk verdeelt over de hele plas.


Wethouder G. Helling van Loenen

Het te verkopen zand wordt met een pijpleiding naar de oever van het Amsterdam-Rijn Kanaal in Loenen vervoerd. Dat was voor wethouder Helling van Loenen, die op de publieke tribune zat, reden om te vragen of BaVoG binnenkort contact opneemt met haar gemeente.

De commissie had weliswaar veel vragen, maar benaderde het plan positief. Ook de beide wetenschappers, die Wijdemeren steeds bijgestaan hebben, waren zeer positief over het plan.


Achter de collegetafel de wethouders Moote en Lorjé, prof. De Vries en de heer Doude van Troostwijk, de twee wetenschappers.

Overlast

Er kwamen wat vragen over eventuele overlast voor de zeilsport. Die zal er zijn, maar BaVoG is bereid om plaats te maken voor evenementen. Het totale project zal circa tien jaar duren. Rondom de onderzuigmachine zal een ruimte van 100 tot tweehonderd meter in beslag worden genomen door leidingen.

Plan heeft geen status

Er zijn een aantal procedurele problemen met het plan. Indertijd heeft AGV een Europese aanbesteding van haar verdiepingenplan gedaan. Die werd gewonnen door BaVoG. Omdat Wijdemeren niet mee wilde werken, blies AGV de aanbesteding echter af. BaVoG stopte niet met denken en bedacht het alternatieve plan.

Het plan heeft dan ook nog geen enkele formele status. Het is een goed idee van BaVoG waarvoor draagvlak gezocht wordt. Meer niet.

Vervolg

De wetenschappers van Wijdemeren gaan het plan verder bestuderen en zullen met een conclusie komen. Daarna zal het plan terugkomen in de commisiie en zal de raad er wellicht een besluit over nemen. Intussen stuurde de raad van Wijdemeren vandaag een brief naar GS van Noord-Holland met het verzoek om de procedure voor de aanwzijzing op te schorten.

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig, later lichte regen
12 gr.
windkr. 5