WIJDEMEERSE WEBKRANT
Mw. Blok Ereburger Wdm
Nederhorst den Berg , do 19 april 2007

Mevrouw H. Blok - Gazan uit Nederhorst den Berg is op 19 april 2007 door de gemeenteraad benoemd tot ereburger van de gemeente Wijdemeren.


Burgemeester Don Bijl reikt de oorkonde en een bos bloemen
uit aan Mevrouw Blok.

Bij de aanvang van de raadsvergadering hield burgemeester Don Bijl een toespraak waarin hij opsomde wat mevrouw Gazan voor de gemeenschap heeft gedaan. Een indrukwekkende lijst. Zij verklaarde na afloop dat zij dat nooit zonder haar man had kunnen doen. (Overigens stond de heer Blok aan de wieg van de naamgeving van Wijdemeren.)


De heer en mevrouw Blok uit Nederhorst den Berg.

persbericht

Mevrouw Blok-Gazan benoemd tot ereburger

Mevrouw H. Blok - Gazan uit Nederhorst den Berg is op 19 april 2007 door de gemeenteraad benoemd tot ereburger van de gemeente Wijdemeren.

Deze benoeming vond plaats ter gelegenheid van haar afscheid als tweede voorzitter van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen en 50 plussers (ANBO). Mevrouw Blok heeft 25 jaar deel uitgemaakt van dit bestuur. Daarnaast heeft zij zich de afgelopen 35 jaar vrijwillig ingezet voor diverse andere organisaties in de gemeente.

Een overzicht van haar activiteiten:

Bejaardenwerk

In het begin van de jaren '70 was zij betrokken bij de oprichting van het Open Bejaardenwerk, nog steeds belangrijk voor ouderen in Nederhorst den Berg. Zij heeft gewerkt aan de voorbereiding en totstandkoming van zorgcentrum De Kuijer in Nederhorst den Berg en was daarvan bestuurslid in de periode 1970 tot 1979. Vanaf de jaren '80 brachten mevrouw Blok en haar echtgenoot maaltijden rond aan ouderen, bezorgden het blad van ANBO, brachten bloemen naar zieken en stuurden kaarten naar jarige leden van de ANBO.

Openbaar Onderwijs

Mevrouw Blok was jarenlang lid van de Vereniging Openbaar Onderwijs in Nederhorst den Berg. Vanuit die positie stimuleerde zij het openbaar onderwijs, waar de Meester Kramerschool in de gemeente Wijdemeren deel vanuit maakt.

Unicef

Van 1968 tot 2006 zette zij zich in voor Unicef. Zij heeft deze organisatie in onze gemeente veel bekendheid gegeven.

Amnesty International

Mevrouw Blok gaf circa 35 jaar leiding aan een schrijversgroep om gevangenen in dictaturen te ondersteunen.

Voorlezen

Jarenlang heeft mevrouw Blok boeken voorgelezen aan een blinde oudere dame.

Collectant

Mevrouw Blok heeft ruim 30 jaar gecollecteerd voor allerlei fondsen en goede doelen.

In 1999 is mevrouw Blok vanwege haar verdiensten benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Daarna is zij onverminderd doorgegaan met haar vrijwilligersactiviteiten. Het toekennen van het ereburgerschap is en passende manier om als lokale overheid waardering en respect te tonen voor de ze bijzondere en betrokken inwoner van de gemeente Wijdemeren.
bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
18 gr.
windkr. 5