Rik Jungmann

---

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Utrecht dwingt Wijdemeren

Wijdemeren, 24 september 2006

De provincie Utrecht heeft een ARHI procedure gestart inclusief Wijdemeren. Wijdemeren wil echter niet meedoen aan een herindeling.

Het schimmenspel van de provincies Noord-Holland en Utrecht, over de hoofden van Wijdemeren en de hoofden van de burgers van Wijdemeren heen, heeft weer een nieuw hoofdstuk opgeleverd. In een poging om Wijdemeren weer onder Utrechts gezag te krijgen, besloot die provincie om tegen de zin van Wijdemeren een herindelingsprocedure inclusief Wijdemeren te starten. Dit, ondanks hevig verzet van raad en college van Wijdemeren. Eerder besloot de Noord-Hollandse gedeputeerde Albert Moens om, na protesten van Wijdemeren, deze gemeente met rust te laten in het Noord-Hollandse herindelingscircus.

Persbericht 20-9-2006

Wijdemeren betreurt aanwijzing van provincie Utrecht
Wijdemeren verplicht tot deelname aan Arhi-procedure Vecht- en Plassengebied

De gemeente Wijdemeren betreurt de aanwijzing van provincie Utrecht om de Noord-Hollandse gemeente verplicht te laten deelnemen aan de wettelijke Arhi-procedure in het Vecht- en Plassengebied. Het gaat hierbij om de versterking van de bestuurskracht van de gemeenten Breukelen, Loenen en Abcoude. De betrokkenheid van buurgemeenten waaronder Wijdemeren is hiervoor volgens de provincie Utrecht nodig. Deze aanpak komt niet overeen met de aanpak van de Provincie Noord-Holland die Wijdemeren juist buiten de Arhi-procedure laat voor de Gooi- en Vechtstreek.

De gemeente Wijdemeren hecht aan goede relaties met beide provincies en constateert dat de meningsverschillen tussen beide provincies niet bijdragen aan een goed verloop van het proces.

De Arhi-procedure van provincie Utrecht kan uitmonden in gemeentelijke herindeling of vormen van samenwerking met Breukelen, Loenen, Abcoude en de buurgemeenten Maarssen en Ronde Venen.

Standpunt Wijdemeren

De gemeente Wijdemeren heeft zich altijd op het standpunt gesteld, dat een nieuwe herindeling te vroeg komt. Wel bestond de bereidheid als waarnemer deel te nemen aan het Arhi-proces in verband met de betrokkenheid bij de regio. Dit standpunt is ongewijzigd gebleven.

In de regio Gooi en Vechtstreek vindt een Arhi-procedure plaats onder verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland. De gemeente Wijdemeren is buiten deze procedure gelaten. Ook bij die procedure heeft de gemeente eerder vermeld standpunt ingenomen. De gemeente Wijdemeren is nu wettelijk verplicht deel te nemen aan de eerste fase van de Arhi-procedure in het Vecht- en Plassengebied, het zogenaamde open overleg. De gemeente zal zich niet onttrekken aan deze verantwoordelijkheid.

Belangen burgers

De gemeenteraad van Wijdemeren zal in nauw overleg met het college van B & W de belangen van de burgers van Wijdemeren voorop stellen. Hierbij zal worden uitgegaan van de verschillende taken en rollen van de gemeente, nu en in de toekomst. Daarnaast neemt de gemeente zich voor scherp het oog te houden op de positie in de regio. De gemeente heeft immers in beginsel voldoende omvang om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. Het strakke tijdschema van de provincie Utrecht biedt niet veel ruimte voor consultatie van de burgers. Het gemeentebestuur zal de komende tijd toch met voorstellen komen om in alle openbaarheid de afwegingen ten aanzien van de verschillende toekomstmodellen zichtbaar te maken. Ook moet de mogelijkheid worden geboden hier op te reageren.

Wet Arhi

Wijzigingen van gemeente- en provinciegrenzen worden voorbereid met toepassing van de Wet Algemene regels herindeling (de Wet arhi). Voor wijzigingen van de gemeentelijke indeling is de wetgever uiteindelijk verantwoordelijk. De provincies hebben een adviserende rol.

De beide provincies doen er echt alles aan om de burger op een dwaalspoor te brengen. Een gewoon mens snapt helemaal niets van deze uiterst abstracte discussie, die eigenlijk gewoon gaat over landjepik, al zal geen bestuurder dat zo noemen, want de Bisschoppen van Utrecht en de Graven van Holland voeren tegenwoordig uiterst beschaafd oorlog. Aan Joep Frijdal (VVD) komt de eer toe dat hij het beestje wel bij de naam noemde. red. WWK


De wekelijkse nieuwsbrief Zonnig Windstil 25º Naar volgende bericht