Moens wil Bouwen
Loosdrecht, 25 oktober 2006

Piet Lam sprak gedeputeerde Albert Moens vanmiddag. Moens wil graag bouwen op Ter Sype. En hij wil zeker gaan verdiepen.

Ingezonden Brief

Ter Sype

Na afloop van een vergadering van grondeigenaren vanmiddag heb ik de gedeputeerde Albert Moens aangesproken, waarom hij nu weigert mee te werken aan de uitvoering van Ter Sype, zoals Wim van Oudheusden had gevraagd in de Prov Staten.

Hij vertelde dat dit een groot misverstand is en hij een vurig voorstander van woningbouw op ter Sype is, maar dat er volgens hem nog steeds geen definitieve overeenstemming tussen Hilversum en Wijdemeren hierover is. Dit is voor hem een vereiste, maar een oplossing was volgens hem nabij. Indien hij over deze overeenstemming bericht ontvangt wil hij wel meewerken. De plannen hiervoor had hij al klaar. Dat zijn vermeende tegenstand zo werd uitgelegd vond hij jammer in de verkiezingstijd.

Dus mèt Wim van Oudheusden vraag ik nu hoe ver is de gemeente Wijdemeren met deze gesprekken/overeenstemming gevorderd?

Mijn tweede vraag: Hoe zit het met het verdiepingenplan? Zijn antwoord: Dat gaat door,

Einde discussie !!!!!

Piet Lam
Loosdrecht

home
verder
terug
reageer
zoek
nieuwsbrief
bron
Ing. Brief
foto
---
auteur
Rik Jungmann