Rik Jungmann

Douwe van Essen / Rik Jungmann

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Vinnige Debatjes

Wijdemeren, 20 oktober 2006

Tijdens de raad van gisteren vonden er twee vinnige debatjes plaats tussen de Dorpsbelangens en wethouder Neef. Alleen Hilbrand Korver sprong in de bres.

Nabij de plaats waar het fietspad aan het Zuidereind in 's-Graveland gepland is, heeft de gemeente enige tijd geleden een groot bord geplaatst. Zo'n bord dat altijd bij bouwplaatsen neergezet wordt. Op een dergelijk bord staat wat er gebouwd gaat worden, wie de initiatiefnemers zijn en vaak wanneer met de bouw begonnen wordt. De omwonenden maakten bezwaar tegen de plaatsing van dat bord.

Piepsysteem

Jaap van Waveren (DBL) kaartte aan dat dat bord zonder vergunning door de gemeente geplaatst is. Hij had zich ook laten informeren door de inspectie van VROM. Uit de discussie kwam naar voren dat veel gemeenten voor de plaatsing van zo'n bord een z.g. piepsysteem hanteren. Het bord wordt geplaatst. Als er dan iemand bezwaar maakt, dan geeft de gemeente alsnog vergunning. Zo'n vergunning heeft een maximale looptijd van vijf jaar. De inspectie van VROM noemde het piepsysteem een "verfoeilijk systeem", aldus Van Waveren. Wehouder Wim Neef gaf aan dat het piepsysteem, zoals dat ook in Wijdemeren gehanteerd wordt, zeer gebruikelijk is in vrijwel alle gemeenten en nooit tot problemen leidt. Opwinding over de plaatsing van het bord en de gevolgde procedure vond hij dan ook niet aan de orde. "Het sop is de kool niet waard" :aldus Neef.

Bewust

René Voigt (DBW) beschuldigde het college ervan dat het bij de bestemmingswijziging van de bouw van een paardenstal aan het Zuidereind "bewust" in eerste instantie een foute procedure had gekozen, omdat die gemakkelijker en sneller is. Bij de commissie bezwaarschriften kregen de omwonenden gelijk in hun verweer tegen de gevolgde procedure. Die commissie vond dat het college geen bevoegdheid had om de snelle procedure te hanteren.


De fractie DBW. Links René Voigt, rechts Ria Hennis.

Het woordje "bewust" prikkelde wethouder Neef, die zich tegen de aantijging van DBW verzette. "Waar haalt u dat vandaan, dat wij bewust een foute procedure gekozen zouden hebben?" : vroeg hij aan Voigt. "Uit uw eigen stukken." : repliceerde deze, terwijl hij wapperde met een document.

Interpretatie


Wethouder Wim Neef (CDA)

Dat document bleek een besluit van het college te zijn om gehoor te geven aan de uitspraak van de bezwarencommissie en de "snelle" procedure in te trekken. In dat stuk staat dat er indertijd gekozen is voor de snelle (art. 19 lid 3) procedure om praktische redenen. In dat stuk staat een zinnetje dat als volgt luidt: "Ten tijde van het besluit om voor de paardenstal een artikel 19 lid 3 WRO-procedure te volgen was bekend dat dit strikt formeel niet mogelijk was, maar werd ... (de nu gevolgde procedure) ... te 'zwaar' en te langdurig geacht. De waarheid lijkt in het midden te liggen. De wethouder koos voor snelheid en ging daarbij langs het randje. DBW noemt de keuze een "bewuste" keuze voor een foute procedure. Een kwestie van interpretatie.

Afwezig


Hilbrand Korver, fractievoorzitter GL.

Vrijwel alle coalitiefracties waren gisteren tijdens de hele raad opvallend afwezig in de debatten. Meestal springen zij in de bres voor de eigen wethouders. Dat gebeurde gisteren niet. Slechts als hen om hun mening gevraagd werd, kwam er een ultrakorte verklaring van steun en soms zelfs slechts uitsluitend een geluidloos knikje, wat gebrom of gelach. Uitzondering hierop was Hilbrand Korver (GL). In het hierboven aangehaalde debatje nam hij het vierkant en vasthoudend op voor wethouder Neef. "Meneer Voigt soms voeren wij samen actie (Cannenburg paaltjes), maar in dit geval ben ik het volstrekt met u oneens. Het college heeft eerst een foute keuze gemaakt en heeft dat nu hersteld. Prima."


De wekelijkse nieuwsbrief Half bewolkt Harde wind 16 Naar volgende bericht