Rik Jungmann

---

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

PvdA: Woningbouw te Traag

Wijdemeren, 13 oktober 2006

Er gebeurt niets met de vele bouwplannen. Dat vindt de PvdA-fractie. Daarom vraagt ze in een brief aan het eigen college om opheldering.

Ingezonden Brief

Aan het college van B&W van Wijdemeren.

Dames en heren.

Zoals u weet heeft de coalitie een belangrijke prioriteit gegeven aan woningbouw in onze gemeente.

Nu we als coalitie een half jaar bezig zijn, vernemen wij als PvdA fractie geen noemenswaardige vooruitgang. Het blijft allemaal erg stil. Vragen van burgers kunnen wij als coalitiepartners niet beantwoorden omdat we niet actief worden geïnformeerd over die voortgang.

Een aantal voorbeelden zullen wij noemen.

Venenburg Nederhorst de Berg.

Wij weten dat het overleg met de bewoners van de Kooikerboog aanzienlijke vertraging heeft opgelopen. Onze vraag daarbij is: wanneer gaat de daadwerkelijke bouw van start?

Oude Antoniusschool Kortenhoef.

Geruime tijd geleden is de grond verkocht. Nadien is het voor de Gemeenteraad volledig stil gevallen. Het is toch zonde van het geld dat daar helemaal geen voortgang wordt geboekt. Wel zagen wij op de gemeentelijke website dat het college voornemens is om die buurt daar actief te informeren over die voortgang. Maar de Raad weet niet eens de stand van zaken.

Voormalig asielzoekerscentrum Kerklaan Kortenhoef.

Dit onderwerp is in de commissie besproken, maar over de voortgang van de verdere gesprekken worden wij niet geïnformeerd. Blijft de Woningbouwvereniging nog steeds de kandidaat koper of zijn er andere kapers op de kust? Wat gaat de huurprijs worden als die aan andere potentiële kopers wordt verkocht? Allemaal vragen waar wij het antwoord niet op weten.

Project Arnoud Voetlaan.

Er zou overleg worden gevoerd met de direct in de omgeving betrokken bewoners. Na meer dan een half jaar heeft er met die mensen geen overleg plaats gevonden. Hoe kan dat, wanneer er zulke toezeggingen worden gedaan?

Sportvelden Nederhorst den Berg.

Het vorige college is daar actief mee bezig geweest maar hoe is nu de stand van zaken? Is er al overeenstemming met de sportclubs? Welke voortgang wordt er geboekt? Zijn er contacten met de grondeigenaren?

Ponyclubterrein Nederhorst den Berg.

Dit idee is door Piet Ambachtsheer en Nel Hageman namens de ouderenbonden aangedragen.

Oude Pastorie in Loosdrecht.

Is dit pand al verkocht? Kan er sociale woningbouw plaatsvinden? Dat heeft toch onze prioriteit.

Voormalig Gemeentehuis Nederhorst den Berg.

Hier omheen is het allemaal stil. Geen voortgang houdt ook in dat Gemeente op het geld van de opbrengst kan blijven wachten. Financieel is dat ook niet aantrekkelijk.

Wij ervaren dat er op het terrein van de Ruimtelijke Ordening weinig of geen tempo meer in zit. Waarschijnlijk heeft dat ook met de ambtelijke capaciteit te maken. Maar meldt dan dat probleem, zodat we gezamenlijk naar oplossingen kunnen zoeken.

De PvdA heeft in haar verkiezingsprogramma duidelijke prioriteit gegeven aan woningbouw, maar wij constateren dat het stagneert.

Wij stellen u concreet voor om maandelijks een agendapunt van de Commissievergadering in te lassen om ons over de voortgang te informeren. Dan zij wij in staat om het proces te volgen. Het is dus uitdrukkelijk niet onze bedoeling om meer bureaucratie te veroorzaken, integendeel: het gaat uitsluitend om informatie van en zonodig beraad met de commissie R&E. Wellicht zou het zelfs interessant zijn om die mededelingen ook op de gemeentelijke website te plaatsten zodat ook de inwoners van onze gemeente op de hoogte blijven.

Wij zullen via de griffier het presidium verzoeken, deze brief op de agenda te plaatsen van de eerstvolgende vergadering van de commissie R&E. Wij vertrouwen er op dat wij uiterlijk op dat moment uw reactie vernemen, zodat wij die ter vergadering kunnen bespreken.

In afwachting van uw reactie verblijven wij,

Met vriendelijke groeten,

C. W. F. Bosdijk, fractievoorzitter
namens de PvdA fractie.


De wekelijkse nieuwsbrief Half bewolkt Windstil 18º Naar volgende bericht