WIJDEMEERSE WEBKRANT
Ondernemers over de OZB
Wijdemeren, 3 november 2006

De Wijdemeerse ondernemersverenigingen stuurden een brief naar het college van B&W waarin zij protesteren tegen de voorgenomen OZB verhoging.

Nieuw emailadres WWK: webkrant@wijdemeren.com!

ingezonden brief

Aan het college van
Burgemeester & Wethouders der gemeente Wijdemeren
Postbus 41
1243 ZG 'S GRAVELAND

Loosdrecht, 3 november 2006

Geachte college,

Mede namens het bestuur van Ondernemers Collectief Wijdemeren (OCW) tekenen wij protest aan tegen het voornemen tot verhoging van de OZB met 11%, waarbij u als argument hanteert dat er een korting ontstaat door inkorting van de Rijksbijdrage.

In het coalitieakkoord van CDA, VVD, PVDA en GL is opgenomen voor de bestuursperiode 2006-2010 onder het hoofd Belastingen en rechten: Er zal in deze periode geen belastingverhoging plaatsvinden behoudens de "inflatiecorrectie ".

Dit stuk is nog maar pas van 23.03.2006, wat wacht ons dus nog in de toekomst tot 2010 ???.

Door de voorgestelde maatregelen worden vele ondernemers dubbel getroffen, want eigenaren betalen voor zowel het gebruikersdeel als het eigenarendeel.

Ondernemers zijn gewend, indien er tegenvallers zijn eerst kritisch te kijken naar hun kosten en niet direct hun prijzen verhogen, hetgeen markttechnisch veelal ook niet mogelijk is.

"Gedane beloften zijn er om nagekomen te worden". Op deze wijze gaat men niet om met burgers en het bedrijfsleven.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Ondernemerskring Loosdrecht

H.J. Vol
Voorzitter

home
verder
terug
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bron
OKL/OCW
foto
---
auteur
Rik Jungmann