Rik Jungmann

---

Reactie
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Persbericht onjuist

Wijdemeren, 25 januari 2006

De gemeente gaf een persbericht uit over de resultaten van het onderzoek naar wethouder Wim Neef. Robby Israel is het niet eens met het persbericht.

Het door Israel gewraakte citaat in het persbericht, dat de gemeente zojuist uitgaf, luidt:

"Het project had in 2005 brede politieke belangstelling omdat zowel wethouder Wim Neef, als zijn familie, voor het project gronden hebben verkocht aan de gemeente Wijdemeren of haar rechtsvoorgangers. Wethouder Wim Neef heeft zelf verzocht een extern onderzoek in te laten stellen en zo onafhankelijk te laten vaststellen of er al dan niet sprake is (geweest) van belangenverstrengeling. De gemeenteraad gaf op 3 november jl. aan zo'n onderzoek te steunen."

Het complete rapport staat hier op de gemeentelijke website (PDF).

Reactie

Geachte redactie,

Ik heb nog geen kans gehad het hele rapport van de commissie Zuidsingel te lezen, maar reeds het persbericht van de gemeente wekt mijn woede. Er staat toch warempel "Wethouder Wim Neef heeft zelf verzocht een extern onderzoek in te laten stellen."

In maart 2005 heeft de VVD fractie in de gemeenteraad op een onderzoek aangedrongen maar het college met wethouder Neef heeft zich gedurende 8 maanden hiertegen verzet, hierin gesteund door de coalitie, die weer eens, als deel van de raad, in haar controlerende taak tekort schoot. Hoe durft iemand nu te schrijven dat het onderzoek op verzoek van Neef heeft plaatsgevonden?

Niet voor de eerste keer (denk aan de "affaire" Ties Hagen) is dit zo een "handige" formulering die tot doel heeft de burger te manipuleren en te misleiden - maar dat de burger niet dom is zal op 7 maart blijken.

Met vriendelijke groet,
Robby Israel
Kortenhoef


De wekelijkse nieuwsbrief Zonnig Windstil Naar volgende bericht