Rik Jungmann

---

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Recreatiewoning bij Calamiteit mag

Wijdemeren, 2 januari 2006

Als u vanwege een calamiteit tijdelijk in een recreatiewoning moet wonen, dan maakt Wijdemeren het u wat gemakkelijker met vergunningen.

Persbericht

Regeling voor tijdelijk wonen in een recreatiewoning versoepeld

Op 6 december 2005 hebben burgemeester en wethouders de regels gewijzigd die van toepassing zijn bij bewoning van een recreatiewoning als gevolg van een calamiteit. Dit houdt in dat iemand die, noodgedwongen, korter dan zes maanden in een recreatiewoning wil wonen, geen tijdelijke, persoonlijke en objectgebonden gedoogbeschikking hoeft aan te vragen.

Voorwaarde hierbij is dat de persoon het voornemen vooraf meldt bij de gemeente met behulp van een gemeentelijk formulier. Iemand die langer dan zes maanden (met een maximum van een jaar) gaat wonen in een recreatiewoning ten behoeve van 'overbruggingshuisvesting' moet altijd, onder opgaaf van een vooraf vastgelegde periode, een gedoogbeschikking aanvragen én voldoen aan zes strikte voorwaarden.

Overmacht

Uitgangspunt bij de regeling is voor het college dat zij de tijdelijkheid van de overbruggingsregeling wil waarborgen. In de oude regeling was deze tijdelijkheid voor elke aanvrager hetzelfde. Voor een periode van 1 dag tot maximaal 1 jaar was het volgen van een zware procedure nodig. Dit is nu versoepeld zodat de gemeente eenvoudiger kan meewerken in situaties waarbij er daadwerkelijk sprake is van een calamiteit, van overmacht of van een overgangssituatie. Hiermee geeft het college duidelijk aan dat alleen de echte uitzonderingsgevallen nog gedoogd kunnen worden. Voor alle andere situaties geldt dat de gemeente Wijdemeren actief optreedt tegen nieuwe gevallen van permanente bewoning van recreatieverblijven. Uitgangspunt is dat de gemeente het recreatieve karakter van het gebied in stand wil houden. Permanent verblijf in een recreatie(woon)verblijf is bovendien strijdig met het bestemmingsplan. Tegen overtreding treedt de gemeente op.

Meer informatie is te vinden op www.wijdemeren.nl . Zoek in het Digitaal Loket op: 'permanente bewoning'. Bellen kan ook: (035) 65 59 453.


De wekelijkse nieuwsbrief Bewolkt Windstil Naar volgende bericht