Rik Jungmann

---

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Onderzoek Woningbehoefte

Wijdemeren, 2 januari 2006

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de woningbehoefte in Wijdemeren. De conclusies zijn niet al te verrassend.

Er is behoefte aan huurwoningen voor senioren en starters. Ook is er behoefte aan goedkope eensgezinswoningen. Vraag een aanbod sluiten niet op elkaar aan en de gemeente heeft geen grip op de ontwikkelingen. Iets wat in het hele Gooi speelt.

Persbericht

College biedt woonvisie "kiezen en regisseren" aan

 

Meer keuzemogelijkheden op de woningmarkt, een evenwichtige bevolkingssamenstelling in alle kernen en samenwerken met externe partijen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Dit zijn enkele punten uit de Woonvisie Wijdemeren die het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad aanbiedt.

Een extern bureau, heeft in opdracht van de gemeente, de woonvisie "kiezen en regisseren" in samenwerking met de woningcorporaties SWGO, Atrium, AWL opgesteld. Ook zijn bewoners gehoord: ruim 500 huishoudens hebben meegewerkt aan een telefonische wensenenquête. De woonvisie geeft weer hoeveel woningen en wat voor soort woningen er voor welke doelgroepen nodig zijn. Daarnaast geeft het college in het rapport haar visie op het wonen in de toekomst.

Woningbehoefte en knelpunten

Uit demografische gegevens blijkt dat er per jaar 60-70 nieuwe woningen nodig zijn om in de toekomst de woningbehoefte in Wijdemeren het hoofd te kunnen bieden. In de koopsector is met name behoefte aan goedkope eengezinswoningen en duurdere woningen vanaf 275.000 euro. In de huursector blijkt vooral behoefte aan woningen voor senioren en starters. Daarnaast is er behoefte aan diverse typen zorgwoningen. Knelpunten op de Wijdemeerse woningmarkt zijn: de stagnatie in de woningbouw, een onevenwichtige bouwproductie en het niet aansluiten van vraag en aanbod. Ook heeft de gemeente te weinig grip op ontwikkelingen op de woningmarkt.

Kiezen en regisseren

De komende jaren wil de gemeente meer keuzemogelijkheden voor inwoners op het gebied van wonen en meer aandacht voor starters en ouderen. Dit wil de gemeente bereiken met een strategisch woningbouwprogramma. Daarnaast gaat wonen-welzijn-zorg een prominentere plek innemen. Mensen worden ouder en blijven langer zelfstandig wonen. Dit vraagt om een goed aanbod van geschikte woningen en welzijns- en zorgdiensten. Voor het maken van keuzes en de uitvoering wil de gemeente samenwerken met betrokken partijen. Ook wil de gemeente haar regisseursrol verstevigen. Hiervoor is structureel, projectgericht en bestuurlijk overleg met de betrokken partijen nodig. Met de corporaties gaat de gemeente jaarlijks prestatieafspraken maken.

Structuurvisie openbare ruimte

In 2006 wil het college de mogelijkheden voor ondermeer woningbouw in kaart brengen door een structuurvisie voor de openbare ruimte te laten opstellen. De woonvisie "kiezen en regisseren" en de nota grondbeleid vormen hiervoor de basis.


De wekelijkse nieuwsbrief Bewolkt Windstil Naar volgende bericht