Rik Jungmann

Jolanda Buys/De Nieuwsster

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

VVD politiek café succes

Nderhorst den Berg, 24 februari 2006

In het totaal vernieuwde Spieghelhuys in Nederhorst den Berg hield de VVD vanavond haar politiek café. Enkele van de 75 toehoorders namen deel aan het debat.

VVD Wijdemeren

V.l.n.r. De collegepartijen: Lia Moote (PvdA), Jaap van Waveren (DBL), Esther Luijer (CDA). Het college: Bert Nagel (CDA), Wim Neef (CDA), Ties Hagen (PvdA). De oppositie: Ria Hennis (DBW) en Michiel van Balen (VVD). Staand:gespreksleider Rik Jungmann. Achter hem zitten Nanne Roosenschoon (D66) en Hilbrand Korver (GL).

Vanavond werd in de nieuwe grote zaal van het Spieghelhuys het derde politiek café gehouden. De organisatie was in handen van de VVD. Er waren ongeveer vijfenzeventig toehoorders op af gekomen.

In een V opstelling zaten aan de ene kant Lia Moote (PvdA), Jaap van Waveren (DBL) en Esther Luijer (CDA). Op de kop zaten drie wethouders, Bert Nagel (CDA), Wim Neef (CDA) en Ties Hagen (PvdA). Langs de andere poot van de V zat de oppositie. Ria Hennis (DBW), Michiel van Balen (VVD) , Nanne Roosenschoon (D66) en Hilbrand Korver (GL). De VVD had twee gespreksleiders uitgenodigd, Herman Stuijver en Rik Jungmann, die om de beurt een stelling voor hun rekening namen.

Langzaam op gang

Het debat kwam wat langzaam op gang, wellicht door het wat theoretische karakter van de eerste stelling over dualisme. Bij de tweede stelling, over gemeentenieuws in de lokale bladen, kwam er vuurwerk van de kant van Ties Hagen. Hij had in de WWK gelezen dat Jaap van Waveren het college betichtte van vals spelen met de offerte van de lokale bladen. Geëmotioneerd wierp hij die beschuldiging verre van zich. "Houdt u eens op met het verspreiden van die leugens!" Hij daagde Van Waveren uit om met bewijzen te komen. Van Waveren zegde daarop toe om voor 7 maart met de bewijzen te komen.


Achter de tafel Lia Moote, Jaap van Waveren en Esther Luijer. Op de rij daarachter houden Miep van Hattem (DBL), Gert Zagt (DBL),EDwin Bult (GL), Tineke Franssen (DBL), Jacob van der Meulen (ondernemer te Loosdrecht) en VVD-voorzitter Robby Israel de discussie nauwlettend in de gaten.

De derde en de vierde stelling over het Dode Eind en de vertragingen bij het bouwplan Ter Sype werden geduldig door eenieder uitgelegd, maar veel verschil van mening was daar niet over. Uitzondering was Ria Hennis (DBW), die het college verweet dat er voor het Dode Eind niet meteen een postzegelbestemmingsplan was gemaakt wethouder Wim Neef (CDA) legde uit dat dat indertijd niet nodig leek te zijn.

Woonvisie

Over de woonvisie, de inventarisatie van de woningbehoefte en de blik op de toekomst, waren alle partijen zeer te spreken. Over de haalbaarheid van de gewenste bouwvolumes waren de meiningen wel verdeeld. Robby Israel (voorzitter VVD) vroeg hoe je goedkoop kan bouwen op dure grond. Het antwoord van Wim Neef was dat een gemeente genoegen kan nemen met verlies op de grond om toch sociale woningbouw te realiseren. Een andere mogelijkheid wordt nu in Hilversum beproefd. De grond blijft eigendom van de woningbouwcorporatie, het huis op die grond wordt eigendom van de bewoner. Alle partijen pleitten voor het voeren van een actieve grondpolitiek om woningen voor starters mogelijk te maken. "Anders zit alle jeugd over een tijdje in Almere" : riep Esther Luijer.


V.l.n.r. de wethouders Wim Neef en Ties Hagen. Daarnaast Ria Hennis (DBW), Michiel van Balen (VVD) en Nanne Roosenschoon (D66).

Verdiepingenplan

Bij het verdiepingenplan kwam de zaal flink aan bod. De heer Vendrig uit Nederhorst pleitte voor verdiepen van de Loosdrechtse Plassen. Toen hij bekend maakte dat hij geliëerd is aan DWR, ging er wat gejoel op uit de zaal. Ook Jacob van der Meulen rekende voor dat er of gigantisch gebaggerd moet worden (maar wat doe je met het slib?), of verdiept. Alle partijen, met uitzondering van DBW, waren tegen verdiepen en voor baggeren.

Inmiddels liep het tegen tien uur, de tijd waarop gestopt zou worden. De heer Vendrig kreeg nog even de microfoon. Hij had nog een paar vragen. Toen dat een salvo aan vragen bleek te zijn greep Rik Jungmann in, omdat de tijd bijna op was. Daarop kwam er een heftige reactie uit de zaal. Na enig heen en weer gepraat werd besloten om nog een half uur door te gaan. Waarop de heer Vendrig als eerste de microfoon kreeg. Hij liet zijn onvrede blijken over het feit dat het gemeentehuis in HIlversum zit. "Is dit het begin van een fusie met Hilversum?"

Geen herindeling?

De meeste partijen wezen een nieuwe herindeling categorisch af. Michiel van Balen (VVD) wees erop dat de trend in de hele maatschappij schaalvergroting is en dat het proces misschien niet te stoppen is. "In dat geval kun je maar beter actief mee doen om je eigen doelen te bereiken. Ga weer met Loenen praten." Wethouder Ties hagen viel hem bij. "Ik durf u niet de belofte te doen dat wij niet weer in een herindeling verzeild zullen raken. Of wij dat nu willen of niet."

Het compleet onderwater zetten van de Horstermeer is van de baan legde wethouder Bert Nagel uit na een vraag van de heer Vendirg. Maar er wordt nog steeds gesproken over een zekere mate van berging van water. Wat daar uit gaat komen is onzeker.

Aan het eind van de avond stond Willen Degenkamp (Radio Wijdemeren) op. "Als zwevende kiezer was hij niet veel wijzer geworden van de avond. Hij wist nog niet op wie hij moest stemmen."

Een nieuw geluid

De sfeer tijdens de avond was goed. Alle partijen kregen de tijd om hun standpunten uiteen te zetten. Of er kiezers overtuigd raakten van een stem op een bepaalde partij die zij nog niet in gedachten hadden, kan betwijfeld worden. Heel aardig aan de avond was dat CDA, DBW, VVD en GL niet de lijsttrekkers hadden afgevaardigd, waardoor weer eens een ander geluid gehoord kon worden.

Primeur

We durven het beladen woord bijna niet meer te gebruiken, maar dit lijkt er echt eentje. De VVD organiseert op 6 maart, de avond voor de verkiezingen, een feestje in De Fuik in Kortenhoef. Voor wie de hele dag gefolderd of geplakt heeft. Voor wie in het holst van de nacht nog kaartjes, theezakjes of andere campagnesnuisterijen aan deuren gaat hangen. Iedereen is welkom.


De wekelijkse nieuwsbrief Zonnig Harde wind Naar volgende bericht