Rik Jungmann

---

Ingezonden Bericht CDA
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

DBL in gespreid bed?

Wijdemeren, 16 februari 2006

Betske van Henten (CDA) vindt dat Gert Zagt (DBL) de indruk wekt dat DBL het bedje gespreid heeft. Zij wijst erop dat DBL dat deed met CDA en PvdA.

(Nog één posting in deze discussie, dan staat de teller op nul en stopt het debat lokaal vs. landelijk. red.)

Ingezonden Bericht

CDA Wijdemeren

Woningbouw Ter Sype

Over het algemeen kent de heer Zagt zijn dossiers. Nu laat hij een steekje vallen. Bovendien versimpelt hij het probleem. Hij vergeet dat er -behalve de gemeenteraad van Hilversum- meer en belangrijker spelers in het veld zijn, die hun goedkeuring moeten geven.

Ook wij hadden liever gezien dat er al concrete plannen konden worden gepresenteerd.

Er is echter wel degelijk sprake van vooruitgang in de woningbouwplannen van Ter Sype. Die vooruitgang is vooral te danken aan de inzet van de PvdA en het CDA. De provincie Utrecht wilde destijds niet meewerken aan de plannen. Wethouder Wim Neef heeft de provincie Noord-Holland overtuigd van het belang van woningbouw. Was het oorspronkelijk de bedoeling dat er 150 woningen gebouwd gingen worden, nu praten we over 600 wooneenheden. Ook de steun van de rijksoverheid is nodig. Het CDA-Tweede Kamerlid Maarten Haverkamp heeft daarom vragen gesteld aan de staatssecretaris over haar taak om de geluidszonering voor het vliegveld vast te stellen.

En wat deed DBL voor de woningbouw op Ter Sype? Niets!

"Zij hebben echte bestuursverantwoordelijkheid genomen en het bed in Wijdemeren gespreid" :schrijft Gert Zagt. Hij vergeet te zeggen dat hij dat samen met CDA en PvdA deed.

En na 7 maart in dat bed gaan liggen? DBL wil kennelijk uitrusten, maar daar bouwen we geen huizen mee. Het CDA wil verder werken voor de burgers van Wijdemeren.

Betske van Henten
Fractievoorzitter CDA Wijdemeren


De wekelijkse nieuwsbrief Bewolkt Matige wind Naar volgende bericht