Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Zuidsingel eindigt met applaus

Kortenhoef, 16 februari 2006

Interactief werkt. Langer en meer inspreken leidt tot overeenstemming en voorkomt bezwaren. Dat bleek toen de inspraakavond over de Zuidsingel eindigde in applaus.

Wethouder Wim Neef kan tevreden zijn. De derde inspraakavond over de herinrichting van de Zuidsingel in Kortenhoef verliep constructief en in harmonie.

Drie conceptplannen

Er lagen drie conceptplannen voor de herinrichting. Die werden door wethouder Wim Neef en medewerker Rolf Besemer (foto) toegelicht. De bezwaren van de vorige avond zijn verwerkt in de nieuwe plannen. Het tekort aan parkeerplaatsen in versie 1. Behoud van het fietspad in versie 2. Versie 3 is een combinatie van beide. In alle plannen zijn de beide zebrapaden bij de Antoniusschool en de Julianaweg weer terug.

Er was wel wat discussie, maar die werd welwillend en vriendelijk gevoerd. De ene inspreker had auto's geteld en vastgesteld dat er nergens een parkeerprobleem is. De volgende daagde hem uit om 's avonds om zeven uur zijn auto voor hem te parkeren. De ene had nog nooit een ambulance op de Zuidsingel gezien, de andere wel.


Drie plannen.

De heer Burgers, voorzitter van het bestuur van de Antoniusschool, vroeg om steile drempels om de snelheid echt uit het verkeer te halen. Daar kwam geen direct antwoord op.

Welke Bomen?

Ook de bomen kregen enige aandacht. Omdat wethouder Neef verklaarde alleen verstand te hebben van slagbomen, kwam een discussie over iepen, beuken, kastanjes en andere bomen niet van de grond. In kleiner comité wil hij daar nog wel eens over praten. Toen hij zei dat de raad zich niet met de bomen bemoeide klonk er enig besmuikt gelach. Het was de redactie van de WWK. Wethouder Neef gaf daarop royaal toe dat er soms toch wel in de raad over bomen gepraat wordt.

De Zuidsingel gezien vanaf de Hoflaan over het (omstreden) fietspad. Het blijft.

De stemming

Al om negen uur was het tijd om te stemmen. Dat leidde tot enige verwarring. Terecht werd er op gewezen dat de situatie tussen de Emmaweg en de Julianaweg volstrekt anders is dan tussen de Julianaweg en de Hoflaan. Het voorstel was dan ook om de plannen in tweeën te knippen en er apart over te stemmen. "Wat moet ik hier nu weer mee?" :zag je Neef denken. Hij loste het elegant op door inderdaad in zes stappen te stemmen.


De handen omhoog voor versie drie.

Versie 3 had de voorkeur. Dat betekent dat tussen de Julianaweg en de Hoflaan alles bij het oude blijft. In het deel tussen Emmaweg en Julianaweg verdwijnt het fietspad en komen er parkeerhavens aan de oude kant van de Zuidsingel.

De aanwezigen lieten hun tevredenheid met de gekozen oplossing na afloop blijken door bij de afsluiting van de avond, al om kwart over negen, in een daverend applaus uit te barsten.

De herinrichting komt in de nieuwe raad. Voor 1 april moet er besloten zijn en aanbesteed om van de provincie 50% subsidie te kunnen ontvangen.

Interactief werkt

De conclusie van de avond is dat de bewoners van de Zuidsingel tevreden zijn. De bredere conclusie is dat investeren in het voortraject loont, zoals dat ook bij de dorpscentrum Loosdrecht gebleken is.


De wekelijkse nieuwsbrief Bewolkt Matige wind Naar volgende bericht