Rik Jungmann

---

Reactie
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Politiek: Onvergelijkbaar?

Wijdemeren, 5 november 2005

Voorzitter Robby Israel van de VVD Wijdemeren stelt dat de vergelijking van de politieke situatie nu met die van een jaar geleden, gemaakt door de WWK, mank gaat.

Onder de reactie staat een naschrift van de redactie.

Reactie

Geachte redactie,

Uw redacteur was tot in de kleine uurtjes aanwezig en heeft hierdoor uitstekende berichtgeving over de raadsvergadering van donderdag jl. kunnen leveren.

Echter, in uw berichtgeving vergelijkt u het lot van wethouder Siemons met de afgang van voormalig wethouder Co de Kloet. Naar mijn mening gaat deze vergelijking niet op.

De Kloet verliet de raad als gevolg van een tegen hem gerichte motie van wantrouwen. Zijn beleid (in casu de begroting) werd door een coalitiepartij afgekeurd en hij stapte dus terecht op. Van enige kritiek op wethouder Siemons was donderdag echter geen sprake en het zou - zeker onder het dualisme - niet gerechtvaardigd zijn een niet betrokken wethouder op niet inhoudelijke gronden weg te sturen.

Overigens kan een wethouder alleen door een besluit van (de meerderheid van) de raad worden ontslagen en het is maar zeer de vraag of D66 en Groen Links hun medewerking zullen willen verlenen aan een politieke wraakactie. De VVD, die de afgelopen jaren steeds op inhoudelijke gronden heeft geoordeeld, zal dit zeker niet doen.

Met vriendelijke groet,
Robby Israel

Naschrift redactie:

Hartelijk dank voor uw waarderende woorden over de verslaggeving in de WWK.

Toch een kanttekening bij uw conclusies. U heeft de gang van zaken, precies een jaar geleden, niet meer scherp op het netvlies vrezen wij.

Een terugblik.

Wethouder Co de Kloet presenteerde vorig jaar een begroting namens het college waarover alle coalitiepartijen, m.u.v. zijn eigen partij DBW, hem prezen. Ook de wethouder zelf verzette zich toen heftig tegen het standpunt van zijn eigen partij, conform het standpunt van de overige coalitiepartijen. Toch mocht dat niet baten.

Toen DBW tegen de begroting stemde werd door de overige coalitiepartijen besloten dat men geen DBW wethouder meer in het college wenste, ondanks de waardering die men had voor het beleid van de wethouder.

Hij stapte niet op, zoals de heer Israel schrijft, maar hij werd door een motie van wantrouwen van de overige drie coalitiepartijen, gesteund door de VVD, weggestuurd, alleen omdat hij van DBW was, ondanks de waardering die CDA, PvdA en DBL voor hem hadden.

In die zin is vergelijking met de huidige situatie terecht. Ook wethouder Yvonne Siemons treft geen enkele blaam in dit dossier. Als PvdA en CDA echter de aanwezigheid van een DBL wethouder in het college onwenselijk vinden vanwege de motie van wantrouwen die DBL indiende, dan handelen die beide partijen consequent precies in lijn met wat zij een jaar geleden ook deden.

CDA en PvdA spraken na het indienen van de motie van wantrouwen tegen wethouder Ties Hagen uit dat "hier politieke consequenties aan verbonden zullen worden". Dat deden zij vorig jaar ook. En dan valt maar één conclusie te trekken. DBL moet uit het college, net als DBW vorig jaar.

Eén groot Verschil

Er is één groot verschil met vorig jaar. Toen had de coalitie nog steeds een meerderheid na het heenzenden van DBW. Dit keer zal dat niet het geval zijn. Het was toen dus eenvoudiger.

Een jaar geleden stemden GL en D66 tegen de motie van wantrwouwen tegen De Kloet. Zij zullen dat dit keer zeker weer doen als het aan de orde komt m.b.t. wethouder Siemons. De VVD had de hele raadsperiode al grote bezwaren tegen het beleid van De Kloet en stemde daarom toen met met volle instemming mee. Dat is dit keer niet aan de orde.

Koppen Tellen

Als we met die kennis even speculatief koppen gaan tellen, dan gebeurt het volgende als er een motie van wantrouwen ingediend zou worden door PvdA en CDA om van de DBL wethouder af te komen:

Voor: CDA, PvdA en DBW, samen 6+2+2 = 10 stemmen.
Tegen: VVD, DBL, D66 en GL, samen 4+3+1+1 = 9 stemmen.

Het gevolg laat zich raden.

Voor de bestuurlijke stabiliteit is het te hopen dat men het hoofd koel houdt en niet als vorig jaar handelt. Het heenzenden van een wethouder, zonder dat een meerderheid in de raad kritiek op zijn/haar beleid heeft, is niet uit te leggen. Toen niet en nu niet.


De wekelijkse nieuwsbrief Zonnig Matige wind 11 Naar volgende bericht