Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Brisante Kwesties

Wijdemeren, 4 november 2005

De raad van Wijdemeren behandelde gisteren een aantal brisante kwesties. De eerste explosieven werden kundig ontmanteld. De laatste ontplofte toch.

Op de agenda stonden gisteren de interpellatie van DBW over de gronden aan de Zuidsingel, een besluit over het Fortisplan en een interpellatie over de verkoop van Brugchelen. Ook een buitenstaander bracht een explosief onderwerp mee de zaal in. Oud CDA-wethouder Gerard Torsing sprak in over de grond aan de Zuidsingel. Als ware het college de explosievenopruimingsdienst, zo was het de hele avond bezig om bommetjes te demonteren.

Torsing doet aangifte


Oud CDA-wethouder Gerard Torsing.

Oud-wethouder Gerard Torsing kwam met een zeer verrassende opening. Hij had van justitie gehoord dat hij voor een aangifte van belangenverstrengeling door wethouder Wim Neef bij de raad moest zijn. Hij betoogde dat de wethouder eigenaar van de grond aan de Zuidsingel was vanaf 1988. In 2001 heeft hij de grond aan de gemeente verkocht. In de diverse kwesties rond de grond is de wethouder belanghebbende. Ook verklaarde Torsing dat de wethouder door een bestemmingsplanwijziging "een voordeel van minimaal anderhalf miljoen gulden"zou hebben behaald. De familie Neef zou volgens Torsing als compensatie voor saneringskosten twee huizen hebben mogen bouwen. Hij sloot af met: "Er is sprake van een aanzienlijke belangenverstrengeling in het handelen van wethouder Wim Neef. Ik doe hierbij officieel aangifte van een vermoedelijk strafbaar feit, conform het advies van justitie."


Wethouder Wim Neef (uiterst rechts) bekijkt oud-wethouder Torsing (uiterst links), waarbij de lichaamstaal voldoende zegt.

Na de inspraak van Torsing maakte burgemeester Don Bijl de oud-wethouder erop attent dat er in de raad geen aangifte gedaan kon worden, maar dat dit toch echt bij justitie moet gebeuren.

Interpellatie DBW.

DBW had een interpellatieverzoek met een groot aantal vragen ingediend over de Zuidsingelgronden. De raad stond de interpellatie niet toe, maar wilde wel spreken over een voorstel van het college om de kwestie te laten onderzoeken door een onafhankelijke commissie. Burgemeester Bijl, bij deze gelegenheid woordvoerder namens het college, omdat wethouder Neef als betrokkene zich verwijderd had, sprak van een hetze van DBW tegen wethouder Neef. René Voigt ontkende dit, maar wees erop dat zijn partij al lang met een aantal vragen zit, waarop het college geen antwoord geeft in zijn ogen.

Om de zaak uit de wereld te helpen stelde het college voor om een commissie onderzoek te laten doen. Die commissie moet tussen half november en half januari zijn onderzoek plegen. Op 23 januari, voor de verkiezingscampagne, moet er een rapport liggen waarin alle vragen beantwoord zijn.

Fortis Plan

Over het Fortis plan moest een voorbereidingsbesluit genomen worden om de plannen uit te kunnen voeren. De verhoudingen in de raad waren gelijk aan die tijdens het debat over de oeverlijnverplaatsing. DBW, de VVD, GL en D66 waren tegen het plan omdat zij het te grootschalig vinden en niet conform de oorspronkelijke uitgangspunten.

DBL, bij monde van André Spils, stelde indringende vragen over een brief die Fortis geschreven heeft over het openhouden van Ottenhome. Ook was hij bang voor de precedentwerking die van het Fortisplan uit gaat.

Toch bleek bij stemming dat het voorbereidingsbesluit met 11 voor en 8 tegen zonder al te veel discussie werd aangenomen, waarmee de weg vrij is voor verdere ontwikkeling van het plan.

Interpellatie verkoop Brugchelen


Gert Zagt (DBL), indieners van de motie van wantrouwen,
overlegt met Nelleke Schenkkan (GL).

Dit onderwerp leek aanvankelijk ook van zijn explosieve werking ontdaan te zijn. Toch kwam het tot het indienen van een motie van wantrouwen tegen wethouder Ties Hagen. Bij de stemming over de motie zaten Nelleke Schenkkan (GL) en Felix Flameling (D66) op de wip. Als één van beiden had meegestemd met de voorstanders van de motie, dan was deze aangenomen. Felix Flameling distantieerde zich direct al van de motie. Hij vond de gemoedsrust voor de bewoners van Brugchelen het belangrijkst en stelde andere kwesties, waaronder geld ondergeschikt aan dat doel. Nelleke Schenkkan was zeer kritisch over het besluit van het college, nadat zij de informatie van DBL tot zich genomen had. Toch sloeg ook bij haar de weegschaal in het voordeel van het college uit, waardoor de motie met 10 tegen 9 verworpen werd.

Zie ook het uitgebreide verslag van dit debat.


De wekelijkse nieuwsbrief Zwaar bewolkt Windstil 15º Naar volgende bericht