Rik Jungmann

VVD Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

VVD over Recreatiewoningen

Wijdemeren, 13 februari 2005. De VVD fractie is in de materie van de recreatiewoningen gedoken en geeft enkele tips en adviezen.

Ingezonden Bericht

VVD fractie Wijdemeren

De afgelopen tijd is de VVD-fractie enkele malen gevraagd op bezoek te komen bij inwoners van de gemeente die in een recreatieverblijf wonen en die ten einde raad zijn of zij wel kunnen blijven wonen in hun vaak fantastische gelegen recreatiewoning.

De gemeente heeft alle bewoners op recreatieparken aangeschreven dat het beleid is gewijzigd en niet langer wordt geaccepteerd dat men permanent in een vakantiehuis of caravan woont. Dit is een uitvloeisel van landelijk beleid,
Vanzelfsprekend geeft dit veel onzekerheid bij de bewoners van de recreatieparken; vaak wonen zij al lang in de gemeente, zijn ingeschreven op hun recreatieadres, gebruiken deze woning het hele jaar door als hoofdverblijf en maken zich ernstig zorgen over het gewijzigde beleid van de gemeente.

Dit beleid luidt dat wie voor 31 maart 2003 permanent woonachtig was in een recreatieverblijf, onder voorwaarden een persoonsgebonden “gedoogstatus” kan krijgen. Dit houdt in dat zolang de persoon in de woning verblijft, hij/zij kan blijven wonen in de recreatiewoning/ recreatiecaravan, maar bij vertrek of overlijden vervalt dit overgangsrecht en kan er door de nieuwe bewoner alleen recreatief gebruik worden gemaakt van de recreatiewoning. Er zijn richtlijnen opgesteld wie in aanmerking komt voor zo’n persoonsgebonden overgangsrecht; deze betreffen in ieder geval dat men moet zijn (of zo snel mogelijk worden) ingeschreven op het adres van de recreatiewoning en moet kunnen aantonen dat men al voor 31 oktober 2003 permanent in het recreatieobject woonde.
Aan dit persoonsgebonden (dus aan een individuele persoon gebonden) overgangsrecht hangt tevens de status dat het recreatieverblijf dient te voldoen aan bepaalde eisen die in het Bouwbesluit worden gesteld.
Omdat het Bouwbesluit een moeilijk toegankelijke materie is heeft de VVD-fractie op 3 februari j.l. een overleg gehad met de ambtenaar die zich met de permanente bewoning van recreatieobjecten bezighoudt. De belangrijkste voorschriften waaraan wordt getoetst betreffen de brandveiligheid en ventilatie; in mindere mate telt de hoogtemaat van het object. Overigens geldt het overgangsrecht alleen maar als het recreatieverblijf er niet uitziet als een caravan. Op onze vraag wat dan wel een caravan is en wat niet kon geen duidelijk antwoord worden gegeven.
Voor u als bewoner van een recreatiecaravan/- woning betekent dit dat u in een onafhankelijk rapport zult moeten kunnen aantonen dat uw woonverblijf voldoet aan met name de veiligheidsaspecten. U kunt hiertoe een bouwkundig bureau inschakelen, omdat deze kennis van het Bouwbesluit heeft. Van het hoogtecriterium, waaraan de meeste recreatiewoningen niet zullen voldoen, kan ontheffing worden verleend. Géén concessies doet de gemeente aan het veiligheidsaspect, en naar de mening van de VVD is dat ook terecht. Ook met de rapportage zult u haast moeten maken, omdat aangetoond moet worden dat u voldoet aan de criteria om voor zo’n gedoogstatus in aanmerking te komen.

De gemeente eist dat bewoners die menen te voldoen aan de mogelijkheid om voor een gedoogstatus in aanmerking te komen, vóór 1 maart a.s. een aanvraagformulier voor persoonsgebonden gedoogstatus moeten hebben aangevraagd. Haast u daarom als u meent dat uw situatie hiertoe aanleiding geeft. Ná 1 maart a.s. neemt de gemeente geen verzoeken meer in behandeling. U betaalt € 1100,-- leges voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Wij zijn ons er zeer goed van bewust dat dit rijksbeleid, overgenomen door de gemeente, er toe leidt dat een aantal burgers tussen wal en schip zullen vallen en andere woonruimte zullen moeten vinden. Op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zal de gemeente zorgvuldig moeten omgaan met deze materie en zal de procedure zorgvuldig moeten worden gevoerd. Het is de taak van de gemeenteraad om te controleren of deze zorgvuldigheid ook in acht wordt genomen. Tegelijk realiseren wij ons dat wij geen alternatieven voor de bewoners kunnen bieden die niet zo’n persoongebonden overgangsrecht krijgen.

De VVD-fractie Wijdemeren

Advertentie


De wekelijkse nieuwsbrief SneeuwRegenHalf bewolktHarde wind Naar volgende bericht