Rik Jungmann

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

Recreatiebewoning aangepakt

Wijdemeren, 6 januari 2005. De gemeente heeft in december een Plan van Aanpak vastgesteld om permanente bewoning van recreatiewoningen tegen te gaan. Voor bewoners die al voor 31 oktober 2003 in hun recreatiewoning woonden is er een overgangsregeling.

Persbericht

Let op! Aanvragen voor 1 maart 2005
Persoonsgebonden gedoogstatus voor
onrechtmatige bewoners van recreatieverblijven

In Wijdemeren is het niet toegestaan om permanent (onrechtmatig) in een recreatieverblijf te wonen. Voor inwoners die al vóór 31 oktober 2003 permanent woonden in een recreatieverblijf, geldt een overgangsregeling. Zij kunnen tot 1 maart 2005 een persoonlijke gedoogstatus aanvragen tegen eenmalige betaling van € 1.100,- legeskosten. Tegen inwoners die geen gedoogstatus krijgen gaat de gemeente optreden. Het college heeft hiervoor op 14 december 2004 het Plan van Aanpak permanente bewoning, fase 2, vastgesteld.

Uitgangspunt is, net als bij fase 1 van het eerder vastgestelde plan, dat de gemeente Wijdemeren recreatie in de gemeente wil stimuleren. Daarom zal de gemeente tegen permanent wonen in een recreatieverblijf optreden. Wel heeft het gemeentebestuur besloten inwoners, onder bepaalde voorwaarden, een gedoogstatus te geven. De minister biedt gemeenten deze mogelijkheid voor situaties waarbij er lange tijd niet is opgetreden. Tegen inwoners die een gedoogstatus krijgen zal de gemeente geen maatregelen treffen om de onrechtmatige woonsituatie te beëindigen, tenzij de wet of een rechterlijke uitspraak de gemeente daartoe alsnog dwingt.

Alleen bewoners van recreatiewoningen die kunnen aantonen dat zij op 31 oktober 2003 permanent woonden in het recreatieverblijf kunnen een gedoogstatus krijgen. In het aanvraagformulier staan enkele mogelijkheden voor de bewijsvoering zoals het lidmaatschap van een club of vereniging, het hebben van een huisarts in de plaats van het recreatieverblijf en correspondentie van verzekeringsmaatschappijen naar het adres van de recreatiewoning . De bewoners moeten ook op het adres van de recreatiewoning staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie, of dit zo spoedig mogelijk doen. Belangrijke voorwaarde om een gedoogstatus te kunnen krijgen is bovendien dat het recreatieobject voldoet aan het Bouwbesluit 2003 voor een bestaande woonfunctie. Dat betekent dat caravans, stacaravans, woonboten en chalets in principe niet onder het gedoogbeleid vallen.

Maximaal 25 jaar
Een gedoogstatus heeft een maximale looptijd van 25 jaar en is persoonsgebonden. Dit houdt in dat deze niet overdraagbaar is. De gedoogstatus vervalt op het moment dat de betreffende bewoner verhuist of overlijdt. Ook bij verkoop van het recreatieverblijf vervalt de gedoogstatus.
Ook intrekken bij iemand in een recreatieverblijf die een persoonlijke gedoogstatus heeft, is niet toegestaan. Er mogen zich geen nieuwe mensen in de recreatiewoning vestigen om er te gaan wonen.

Gezinnen
Voor gezinnen die wonen in een recreatiewoning zijn de regels als volgt.

  • Een gedoogstatus geldt alleen voor maximaal twee meerderjarige huidige bewoners, waarbij:

  • De inwonende minderjarige kinderen mogen blijven wonen in de recreatiewoning zolang één van de twee ouders de woning gebruikt als hoofdwoonverblijf.

  • Ook voor gezinnen geldt dat de gedoogstatus niet overdraagbaar is aan een ander gezinslid.

Folder en formulier
Wie denkt in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden gedoogstatus kan bij de gemeente de folder ‘Overgangsregeling voor inwoners die langdurig onrechtmatig in een recreatieverblijf wonen’ en het aanvraagformulier opvragen. Belanghebbenden kunnen de aanvraag tót 1 maart 2005 indienen. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag brengt de gemeente € 1.100,00 leges in rekening. Na 1 maart 2005 neemt de gemeente geen verzoeken om een persoonsgebonden gedoogstatus meer in behandeling.

Meer informatie?
Voor meer informatie en het aanvragen van de folder kunnen inwoners op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tót 12.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling REO, telefoon (035) 65 59 453. Een ‘aanvraagformulier voor persoonsgebonden gedoogstatus’ is alleen schriftelijk op te vragen. Per brief: Gemeente Wijdemeren, afdeling REO, Postbus 41, 1243 ZG ’s-Graveland. Per e-mail: postbus@wijdemeren.nl. Het is belangrijk in de brief of e-mail de naam en de volledige adresgegevens te vermelden. Wanneer het postadres afwijkend is verzoekt de gemeente beide adressen te vermelden.


De wekelijkse nieuwsbrief ZonnigWindstil Naar volgende bericht