Rik Jungmann

Singelgroep

Singelgroep
Naar vorig bericht Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 Naar de home-page De wekelijkse nieuwsbrief Naar volgende bericht

Handtekeningen NdB aangeboden

Wijdemeren, 30 september 2004. Gisterenmiddag toog een groep van acht Bergers naar het gemeentehuis om daar 700 ondertekende zienswijzen tegen de nieuwbouw aan de Voorstraat aan B&W te overhandigen.

De zienswijzen (vroeger heetten die bezwaarschriften) werden door de delegatie uit Nederhorst den Berg overhandigd aan burgemeester Don Bijl en wethouder Wim Neef (CDA). De doos waarin alle zienswijzen zaten, had de vorm van de appartementengebouw van drie lagen. Nadat Hans Peijen namens de Singelgroep onderstaande tekst had uitgesproken gaven Don Bijl en Wim Neef een toelichting waarin zij benadrukten dat de bouw belangrijk is, gezien de heersende woningnood.

De Singelgroep op haar beurt gaf aan dat men niet tegen nieuwbouw is, maar wel in deze vorm. De Singelaars 1) riepen het college op om met hen in overleg te treden om tot een passende oplossing te komen.

1) Dit is een knipoog naar midden jaren 80, toen aan de Zuidsingel in Kortenhoef een nieuwbouwwijk gepland werd. Burgemeester Wim Kozijn, wethouder Gerard Torsing en wethouder Co de Kloet van 's-Graveland moesten tegen een forse weerstand opboksen. Co de Kloet noemde de bewoners van de Zuidsingel toen spottend "Zuidsingelaars". Deze naam werd later een soort geuzennaam voor het verzet tegen de nieuwbouw.


Singelgroeplid Hans Feijen spreekt de aanbiedingstekst uit.

Burgemeester Don Bijl checkt de bezwaarschriften, waarbij H.M. over zijn schouder meecontroleert.

Door Hans Feijen uitgesproken tekst

Aanbieding bezwaren c.q. zienswijzen bevolking Nederhorst den Berg op de voorgestelde wijziging bestemmingsplan Voorstraat 35, 29 september 14.00 uur aan de heer D.Bijl Burgemeester gemeente Wijdemeren.

Tekst uitgesproken door Hans Peijen:

Geachte burgemeester, wethouders en andere aanwezigen,

In een reactie op de Wijdemeerse Webkrant verkondigde Wethouder Neef dat het plan om te bouwen op de plaats van het gemeentehuis in Nederhorst den Berg op veel bijval kon rekenen vanuit de Bergse bevolking. Nu is hij er daar zelf deel van van maar ik schat in dat hij de enige is die met een positieve zienswijze op dit plan komt. Zijn inschatting zat er ver naast.
De eigenlijk heel spontaan, na 2 kleine oproepen in de Brug (die wordt goed gelezen toch!!!) op 2 zaterdagochtenden verzamelde zienswijze van ongeveer 685 inwoners van Nederhorst den Berg geeft een heel ander beeld. Het betekent namelijk dat bijna de helft van de huishoudens in Nederhorst bezwaren heeft tegen de voorgenomen massale bouw op de plaats van het gemeentehuis. Dit mag toch gerust een uniek hoge respons heten.

Het geeft aan dat de Bergers betrokken zijn bij hun dorp, de moeite nemen van zich te laten horen, grote bezwaren hebben tegen dit plan en, wat ons eigenlijk wel verontrustte maar als neveneffect van de vele gesprekken naar voren kwam, heel veel onvrede hebben met de bestuurlijke gang van zaken in de gemeente Wijdemeren. Het betreft dan niet dit plan alleen maar een bredere onvrede over bestuurlijke afstandelijkheid, onnodig dure plannen aan de ene kant en vertragende procedures als een burger zelf eens iets nodig heeft. Ook de keuze van het college en de raad om voor deze en ander wijzigingen een minder zware verkorte art 19.2 procedure te volgen, viel vaak in slechte aarde.

De direct aan- en omwonenden zullen voor alle duidelijkheid hun zienswijze en bezwaren apart aanbieden. Met de aanbieding van deze bijna 700 bezwaren geven wij aan de Wijdemeerse gemeenteraad en college van B en W een luid en duidelijk signaal af dat woningbouw kan, mag en moet maar wel op een verantwoorde en passende wijze, rekening houdend met het aanzien van het dorp Nederhorst den Berg en met de wensen en verlangens van haar inwoners.

Hierbij heb ik het genoegen u een symbolisch appartementengebouw te overhandigen met de bezwaren daartegen van bijna 700 Bergse huishoudens en ik vraag u vriendelijk het bewijs van ontvangst daarvoor te tekenen.


. BewolktWindstil16 Naar volgende bericht