Rik Jungmann

WWK
Naar vorig bericht Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 Naar de home-page De wekelijkse nieuwsbrief Naar volgende bericht

Geen Bouwvergunning Uitkijk

Wijdemeren, 23 september 2004. In de raad van vanavond kwamen uiteraard de recreatiewoningen ter sprake. De discussie spitste zich toe op hotelappartementen.

Tijdens het vragen halfuur vroeg Lia Moote (PvdA) hoe het college denkt hotelappartementen (ook recreatiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden) die permanent bewoond worden aan te pakken.

Els van Hall (VVD) haakte daarop in, waarbij zij refereerde aan onderstaand persbericht dat de gemeente vandaag uit liet gaan. Zij vroeg of de gemeente bij het afgeven van de bouwvergunning wist dat de appartementen bij De Uitkijk verkocht zouden worden, hetgeen wijst op permanente bewoning.

Wethouder Neef antwoordde dat bij het afgeven van de bouwvergunning uitsluitend gekeken is naar het bestemmingsplan, maar dat verkoop van de appartementen op dat moment niet bij de gemeente bekend was. De uitspraak van de rechter over de appartementen bij Najade toonde volgens hem aan dat er een probleem zou ontstaan, het geen leidde tot intrekking van de bouwvergunning van De Uitkijk.

Persbericht

Na advies bezwaarschriftencommissie
College herroept bouwvergunning voor hotelappartementen

Het college van burgemeester en wethouders heeft een op 27 januari jl. verleende bouwvergunning, voor de bouw van 14 hotelappartementen aan de Oud Loosdrechtsedijk 237 in Loosdrecht, herroepen. Dit op advies van de Bezwaarschriftencommissie. De commissie acht het aannemelijk dat, door de verkoop van 7 van de 14 appartementen aan particulieren, er sprake zal zijn van permanente bewoning van de appartementen. Dit is in strijd met het bestemmingsplan.

Het college had vergunning verleend voor de bouw van een zeilschool, een appartementengebouw en het herontwikkelen van de jachthaven aan de Oud Loosdrechtsedijk. Tegen dit besluit zijn 2 bezwaarschriften ingediend. De beoogde hotelappartementen hebben een eigen keuken, badkamer en 1 dan wel 2 slaapkamers. Uit de verkoopbrochure van deze hotelappartementen blijkt dat 7 van de 14 hotelappartementen aan particulieren zullen worden verkocht. De appartementen onderscheiden zich niet van wooneenheden die geschikt zijn voor permanente bewoning door één en hetzelfde huishouden. De Bezwaarschriftencommissie acht het aannemelijk dat de appartementen juist voor dit doel aan particulieren zijn aangeboden. De verkoop van hotelappartementen leidt er bovendien toe dat deze niet voor het aanwezige horecabedrijf worden opgericht, maar ten behoeve van derden. Ook dit is op grond van het bestemmingsplan “Eerste herziening bestemmingsplan Plassengebied” niet toegestaan (artikel 11). Het college heeft het advies van de Bezwaarschriftencommissie overgenomen en de bouwvergunning alsnog afgewezen.


. RegenHarde wind14º Naar volgende bericht