Rik Jungmann

Loenen/Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Persbericht Loenen/Wijdemeren

Wijdemeren/Loenen, 14 oktober 2004. De gemeenten Loenen en Wijdemeren geven in een persbericht een formele toelichting op hun toenaderingspogingen.

Persbericht

Loenen en Wijdemeren in gesprek over samenvoeging

De gemeenteraden van Loenen en Wijdemeren hebben zich gisteravond positief uitgesproken over een onderzoek naar samenvoeging van de beide gemeenten. De gemeenteraad van Wijdemeren sprak zich hierover uit in een besloten vergadering met 16 van de 19 stemmen. De gemeenteraad van Loenen was unaniem tijdens een werkvergadering. De twee Vechtgemeenten zijn van mening dat dit een bestuurlijk sterke gemeente kan opleveren. De raden gaan een onderzoek instellen naar de mogelijke effecten van samenvoeging, waarbij de belangen van de burgers voorop staan.

Loenen heeft bijna 8.500 inwoners. Wijdemeren circa 23.500. Een nieuwe gemeente zou ongeveer 32.000 inwoners gaan tellen. De beide gemeenten zijn natuurlijk met elkaar verbonden door de Vecht en de plassen. Samenvoeging betekent ondermeer een samenhangend gebied van plassen, natuur, agrarisch gebied en meerdere kleine kernen. In het hele gebied speelt het water en de natuur een belangrijke rol en neemt het beheer daarvan een dominante plaats in. Het gebied kent veel belangrijke cultuurhistorische objecten en is “gewild” bij recreanten.

Landelijk wordt door gemeentebesturen een gemeenteomvang tussen de 30.000 en 40.000 als ideaal beschouwd. De gemeente Loenen was eerder met andere gemeenten in gesprek over een eventuele samenvoeging. Eén van de kanshebbende opties was het samengaan van Breukelen, Abcoude en Loenen. Hiervoor sprak de gemeenteraad van Loenen zich op 18 juni 2002 positief uit. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 besloten de gemeenteraden van Breukelen en Abcoude echter om eerst de onderlinge samenwerking te intensiveren en zelfstandig te blijven. Het praten over de beoogde samenvoeging is vanaf dat moment naar de achtergrond verdwenen. Wijdemeren heeft net een samenvoeging achter de rug. Deze gemeente is per 1 januari 2002 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Loosdrecht, Nederhorst den Berg en ’s-Graveland.

Voortgang
De afgelopen periode spraken bestuurders uit Loenen en Wijdemeren elkaar informeel over de “natuurlijke banden” tussen beide gemeenten. Na een aanvankelijk voorzichtig aftasten was er op 28 september jl. een ontmoeting tussen beide colleges van burgemeester en wethouders. Tijdens deze bijeenkomst is geconcludeerd dat samengaan een nieuwe bestuurlijke situatie kan opleveren die beide gemeenten voordelen biedt. De omvang van de gemeente geeft de mogelijkheid meer bestuurskracht te ontwikkelen. De bijbehorende ambtelijke organisatie biedt meer mogelijkheden om taken op een goed kwaliteitsniveau uit te kunnen voeren. Door de beide colleges is toen besloten de gemeenteraden zich er over te laten uitspreken.

Donderdagochtend 14 oktober hebben beide colleges in Wijdemeren gezamenlijk gesproken over een plan van aanpak en is een regiegroep ingesteld. Het personeel van beide gemeentes is dezelfde ochtend geïnformeerd. De volgende bespreking van beide colleges vindt plaats in Loenen.

Provinciegrens
Het hele proces tot een samenvoeging kent vele stappen. Een lastig punt kan het bepalen van de provinciegrens zijn. Loenen behoort tot Utrecht. Wijdemeren tot Noord-Holland. Beide gemeenteraden hebben gesteld een eventuele problematiek rond de provinciegrenzen te beschouwen als ondergeschikt ten opzichte van het belang van het vormen van één krachtige gemeente. De verwachting is dat het hele proces minimaal 2 jaar in beslag neemt.

De gemeenteraad van Wijdemeren zal in de openbare raadsvergadering van 28 oktober zijn besluit toelichten. De gemeenteraad van Loenen komt op 26 oktober bijeen.


De wekelijkse nieuwsbrief Zwaar bewolktMatige wind15º Naar volgende bericht