Rik Jungmann

WWK

Reactie
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

DBW meer openheid, tegen herindeling

Wijdemeren, 14 oktober 2004. Fractievoorzitter René Voigt van Dorpsbelangen Wijdemeren schreef in een reactie op de herindelingsplannen van het Wijdemeerse college het onderstaande.

Reactie

Dorpsbelangen Wijdemeren is tegen samenvoeging


René Voigt (DBW)

Dorpsbelangen Wijdemeren heeft gisteren in de besloten raadsvergadering de vraag aan de orde gesteld waarom over dit belangrijke onderwerp in beslotenheid moet worden vergaderd. Wij hebben aangegeven dat wij het daar volstrekt niet mee eens zijn. Onze burgers moeten toch kennis kunnen nemen wat over mogelijke samenvoeging van Wijdemeren en Loenen door de raadsleden wordt gezegd, was onze stelling.

Wij stonden tot onze stomme verbazing alleen. De reacties waren schokkend: "we moeten hierover in alle rust kunnen praten", zei Lia Moote van de PvdA (op mijn vraag of ze dat in een openbare raadsvergadering dan niet kan, bleef het stil), "In het openbaar zeggen wij hetzelfde als in beslotenheid" was het argument van Gert Zagt van Dorpsbelangen Loosdrecht (hij reageerde niet toen ik daarop zei dat de vergadering dus ook in het openbaar kan worden gehouden). Ook CDA, VVD, D66 en GroenLinks vergaderden liever achter gesloten deuren. Hoezo openheid en openbaarheid?

Alles zal duurder worden in de nieuwe gemeente. Neem bijvoorbeeld de bestuurlijke en ambtelijke kosten. Het salaris van de burgemeester, de wethouders, de gemeentesecretaris, de raadsgriffier, de afdelingshoofden en van de meeste ambtenaren gaat omhoog. Ook de raadsvergoeding gaat flink omhoog. Wij hebben uitgerekend dat de nieuwe gemeente Wijdemeren/Loenen een bedrag van € 65.000 méér kwijt is aan raadsvergoedingen dan Wijdemeren en Loenen nu afzonderlijk kwijt zijn. We krijgen weer te maken met boventallige medewerkers, inhuur van dure externen, enz. enz. enz.

Net als bij de vorige samenvoeging loopt iedereen blind achter de burgemeester aan. Het staat mooi op z'n CV als hij nog eens wat anders wil. Maar wat schieten de burgers van Wijdemeren ermee op? Welk belang hebben zij erbij? Dat zij in een samenhangend gebied van plassen, natuur, kleine kernen en lintbebouwing wonen? Dat doen zij nu ook al. Dat er in het gebied veel belangrijke cultuurhistorische objecten zijn en recreatie een belangrijke plaats inneemt? Dat is nu ook al zo. Nee, de door het college verzonnen argumenten voor samenvoeging slaan echt nergens op. Wij hebben de indruk dat de meeste fracties al zijn overgehaald om vóór de samenvoeging te stemmen. Het onderzoek dat gaat plaatsvinden, wordt volgens ons nog slechts voor de vorm gedaan.

Wij zijn tegen de samenvoeging. Het heeft geen enkele meerwaarde voor Wijdemeren. Wijdemeren heeft z'n zaakjes nog lang niet op orde. De financiële situatie is zeer zorgelijk. Wijdemeren hoeft de problematiek van Loenen niet op te lossen. Het bestuur komt nog verder van de burgers te staan. De burgers zullen er niets van snappen.

René Voigt
Fractievoorzitter Dorpsbelangen Wijdemeren


De wekelijkse nieuwsbrief Zwaar bewolktMatige wind15º Naar volgende bericht