...

...


Rik Jungmann

De Nieuwsster
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Water sijpelt door dijk Breukeleveen

Breukeleveen, 25 maart 2004. In De Nieuwsster van deze week schrijft Jaap van Waveren dat de verdiepingen in de Breukeleveense Plas geen effect hebben gehad op de helderheid. Bovendien sijpelt er water door de dijk.

In het artikel betoogt Van Waveren dat het enthousiasme over het project in Breukeleveen van mevrouw Diebels van de Hiswa  niet terecht is. In 2000 werd er een put gegraven waarin later de bagger werd gestort. DWR verklaarde tijdens de inspraakronde van 10 maart dat het project stil ligt omdat men voorloopt op de planning. Jaap van Waveren sprak met de heer Everards van DWR, die echter verklaarde dat men niet verder gaat omdat het gewenste effect (meer doorzicht) niet bereikt wordt. Wel wordt de aanwas van de bagger onderzocht.


Bertus Saarloos wijst aan waar het water door de dijk lekt.

Uit de Bethune polder komen intussen alarmerende berichten. Bertus Saarloos, die grond van DWR pacht, gelegen aan de dijk van het Tienhovens Kanaal, kan de grond niet gebruiken, omdat er water door de dijk heen sijpelt. De grond is te nat. Het doorsijpelen is begonnen nadat de put in de Breukeleveense Plas is aangebracht. Ook de oevers en de bomen aan de over hellen over in de richting van de plas.

DWR erkent de problemen en heeft zand gestort om er iets aan te doen. Nadat het zand gestort was, lag dat boven water. Nu ligt het 50 cm onder water, hetgeen lijkt te bevestigen dat het schuift.

Tijdens een rechtszaak voor de RvS bleek dat de berekeningen voor het verdiepen van deze plas niet klopten. Ook werd er gesteld dat de resultaten van verdiepen niet te voorspellen zijn.

Van Waveren sluit af met een opzienbarende onthulling. Het blijkt dat de gemeente Loosdrecht indertijd goedkeuring heeft gegeven aan het graven van de put binnen 100 m van de Bethune polder. Dit ondanks een brief van ir. De Kruijk van Rijkswaterstaat aan de gemeente waarin hij stelde dat de afgraving minsten 300 m verwijderd moest zijn van de polder. Van Waveren trekt de conclusie dat deze brief bekend was binnen de gemeente en dat de brief de aanleiding vormt voor DWR om niet in de Vijfde plas te gaan verdiepen.


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht .
Naar de home-page Half bewolktWindstil8 Naar volgende bericht