Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Wijdemeerse Webkrant

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Dode Eind achtergrond

Kortenhoef, 2 november 2003. Voor veel lezers van de Webkrant zal de situatie op het Dode Eind in Kortenhoef onbekend zijn. Het duizelt u wellicht. Omdat er zoveel over geschreven en gesproken is geven wij hier onder een korte samenvatting.

In de jaren dertig werd (door waterstaatkundig ingenieur Mussert, toen deze nog niet in de politiek zat) het Hilversums Kanaal gegraven van de Vecht naar de havens van Hilversum. Op diverse plaatsen zijn de gevolgen van deze ingreep nog duidelijk te zien. Waar vroeger de Kortenhoefsedijk doorliep en overging in het Moleneind en Noorder- en Zuidereinde / Emmaweg aansloten op de weg langs de Intratuin, werd door het graven van het kanaal een grote brug over het kanaal aangelegd. Bij die bruggen kwam een oprit die afgetakt werd van de oorspronkelijke weg (bijv. de Kortenhoefsedijk) om aan de overkant aan te sluiten op de ook toen aangelegde provinciale weg langs het kanaal.

Voorbij de aftakkingen bij de bruggen ontstond stukje weg dat dood loopt op het kanaal. Zo'n stukje weg is ook het Dode Eind in Kortenhoef. Het is circa 150 meter lang.


Van links midden naar rechtsonder loopt het Hilversums Kanaal, met
daaronder de Vreelandseweg. Duidelijk is (rechtsboven) te zien waar
vroeger de aftakking van de Kortenhoefsedijk is gemaakt
en de oude doorlopende Kortenhoefsedijk door het kanaal
werd afgesneden. Tussen de aftakking en het kanaal ligt een kort stukje weg
(groen) dat nu het Dode Eind heet.

Aan het Dode Eind zitten al heel erg lang drie jachthavens, die door hun ligging direct aan het kanaal toegang bieden tot de Wijde Blik, de Vecht via sluis het Hemeltje bij Nederhorst den Berg en de Loosdrechtse plassen via de Raaisluis, die nog maar enkele jaren bestaat.

Met de groei van de waterrecreatie en de groei van het autobezit, ontstonden aan het Dode Eind parkeerproblemen op mooie zomerse dagen. Er werd overal en nergens geparkeerd, hetgeen tot de nodige overlast leidde. Midden jaren negentig ontstond bij twee van de drie jachthavenhouders (De Kloet (Krakeelakker) en Fokke) het idee om de jachthaven geheel of gedeeltelijk om te zetten in een woonschepenhaven. Die omvorming moest de oplossingen bieden voor de parkeerproblemen en ook voor de inmiddels opspelende strengere milieueisen.

De ombouw is indertijd gedaan op basis van door de provincie verstrekte ontheffingen voor het afmeren van woonschepen. Daarbij is geen rekening gehouden met het geldende bestemmingsplan waarin als bestemming "jachthaven" was opgenomen. Het college van 's-Graveland was van mening dat aanpassing van het bestemmingsplan toen niet nodig was voor de ombouw. De aanwonenden hebben zich altijd met alle middelen krachtig tegen dat besluit van het college verzet. In juli van dit jaar sprak de Raad van State na jaren juridische strijd uit dat de aanwonenden gelijk hadden en dat de gemeente 's-Graveland indertijd wel de complete procedure voor het aanpassen van het bestemmingsplan had moeten doorlopen. Het gevolg van de uitspraak van de RvS is dat strikt genomen de oorspronkelijke situatie hersteld moet worden. Omdat dit herstel van de oude situatie niet meer realistisch is, tracht het huidige college nu met alle betrokken partijen naar een compromis te zoeken.


Reacties

Gebroken link? Probeer het archief als de verwijzing enige maanden geleden is!

Zoeken

Het Wijdemeerse weer:
Half bewolkt, stevige wind, 11 graden

Het archief vanaf januari 2000 tot nu.
Van dag tot dag.

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...