Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Rik Jungmann

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Scheuring D66

Wijdemeren, 23 mei 2003. De landelijke koers van D66 heeft in Wijdemeren geleid tot het opzeggen van het lidmaatschap door Nadja Jungmann, nummer twee op de lijst en actief fractielid.


Felix Flameling,
fractievoorzitter D66

Felix Flameling (D66) had geen vraag tijdens het vragenhalfuurtje in de raad, maar een mededeling. Hij begon met te verwijzen naar de open brief die de afdeling D66 vorige week aan de tweede kamerfractie stuurde. Nadja Jungmann, nummer twee op de lijst van D66, actief lid van de steunfractie en lid van de raadscommissie Sociale Zaken en Welzijn heeft haar lidmaatschap van D66 opgezegd vanwege de richting die D66 landelijk heeft gekozen en het harde sociale beleid waarvoor de partij medeverantwoordelijkheid heeft genomen. Ondanks het feit dat de samenwerking in de D66 fractie Wijdemeren vlekkeloos verliep, acht zij zichzelf niet geloofwaardig om als boegbeeld van D66 te opereren, terwijl de partij zich te ver van haar maatschappijvisie heeft afgewend. In de raad van 's-Graveland heeft zij indertijd een armoedebeleid geformuleerd dat werd aangenomen. Gedeeltelijk kon Felix Flameling dat ook in Nederhorst den Berg aanvaard krijgen.


Nadja Jungmann, niet eens met
koers D66 landelijk. Lidmaatschap en
daarmee raadswerk opgezegd.

Binnen D66 was de afspraak gemaakt dat Felix Flameling in de tweede helft van volgend jaar zijn raadszetel zou afstaan aan Nadja Jungmann. Felix Flameling gaf aan dat hij nu de zittingsperiode van de raad zal afmaken. De plaats van Nadja Jungmann in de commissie wordt overgenomen door Anja Boersma uit Nederhorst den Berg. Felix Flameling schetste de discussies en emoties die vooraf zijn gegaan aan deze beslissing van Nadja Jungmann. "Het is als het einde van een goede relatie. Je weet dat je niet verder kan, maar het doet wel pijn."


Reacties

Het Wijdemeerse weer:
Regen, regen, 12 graden

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...