Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron: D66 Wijdemeren


D66 Wijdemeren Verdeeld

Wijdemeren, 16 mei 2003. De afdeling Wijdemeren van D66 is verdeeld over de deelname van D66 aan een kabinet met CDA en VVD. Dat leidde tot het sturen van een open brief door afdelingsvoorzitter Nanne Roosenschoon uit Loosdrecht aan het hoofdbestuur en de tweede kamerfractie om uiting te geven aan de bezorgdheid.

Een deel van de leden maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van een aantal aangekondigde maatregelen op het gebied van sociale zekerheid, armoede, ziektekosten, pensioenen en asielbeleid. Ook is de afdeling niet te spreken over de afwijzing door fractievoorzitter Boris Dittrich van een intern referendum binnen de partij over regeringsdeelname.

Open Brief

Aan het Landelijk Hoofdbestuur
en de Tweede Kamerfractie Van D66
Postbus 660
2501 CR Den Haag

Wijdemeren, 15 mei 2003

Geacht Bestuur en Fractie,

Wij willen u informeren inzake het standpunt van de afdeling Wijdemeren van D66 en de eventuele gevolgen van de kabinetsformatie voor de afdeling.

Op 14 mei 2003 kwam de afdeling Wijdemeren van D66 bijeen in een buitengewone ledenvergadering.

Het enige agendapunt voor de vergadering was de kabinetsformatie die op dit moment afgerond wordt tussen CDA, VVD en D66, alsmede de inhoud van het regeeraccoord voorzover die op dit moment bekend is.

De ledenvergadering stond zeer kritisch tegenover de ontwikkelingen in Den Haag.

Binnen de afdeling is er een stroming die zich desondanks kan vinden in de op handen zijnde coalitie en de argumenten die fractievoorzitter Boris Dittrich aanvoert voor de samenstelling van een kabinet van CDA, VVD en D66. Deze groep leden wijst op het belang van de punten van D66 die in het regeeraccoord staan zoals onderwijs, kenniseconomie en gekozen burgemeester.

Een ander deel van de leden is geschokt door de in het regeeraccoord, met steun van D66, voorgestelde keiharde maatregelen op het gebied van sociale zekerheid, armoede, asielbeleid, pensioenen en ziektekosten.

De vergadering was in meerderheid van mening dat het volledig afwijzen van een intern partijreferendum over de kabinetsformatie door de partijtop van D66, beschouwd moet worden als ontrouw aan de eigen democratische principes.

Een aantal leden binnen de afdeling Wijdemeren van D66 heeft aangekondigd hun lidmaatschap van D66 te beŽindigen indien het kabinet CDA, VVD, D66 tot stand komt op basis van het regeeraccoord zoals dat nu reeds bekend is.

Als gevolg van deze situatie is niet uit te sluiten dat de uitkomst van het partijcongres van D66 aanstaande zondag nadelige personele gevolgen kan hebben in de samenstelling van de afdeling Wijdemeren en in die van de (steun)fractie van D66 in de gemeenteraad.

Met vriendelijke groeten,

D66 Afdeling Wijdemeren
Nanne Roosenschoon
Voorzitter


Reacties

Het Wijdemeerse weer:
Zonnig 20 graden

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...