Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Verslag: Douwe van Essen
Kader: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Krakeelakker en gemeente door RvS in het ongelijk gesteld

Wijdemeren, 11 juli 2003. De bewoners van het Dode Eind in Kortenhoef zijn door de Raad van State (RvS) op alle fronten in het gelijk gesteld in hun reeds jaren lopende juridische strijd tegen de omvorming van de Krakeelakker van een jachthaven in een woonarkenpark.

 

Ten onrechte is de gemeente Wijdemeren (voorheen de gemeente 's-Graveland) er vanuit gegaan, dat het nieuwe bestemmingsplan Wijde Blick uitgangspunt kon zijn voor de beoordeling of er een woonarkenpark kon komen in plaats van jachthaven De Krakeelakker, of een combinatie van beiden. 

Al jaren voeren de omwonenden strijd met de gemeente en de eigenaren van De Krakeelakker; een strijd die dus door het hoogste rechtscollege op 9 juli in hun voordeel is beslist. Woonarken zijn volgens het huidige bestemmingsplan niet toegestaan. 

De beroepschriften van de gemeente zijn ongegrond verklaard, terwijl die van de omwonenden allemaal gegrond zijn verklaard.

Lang werd er ook vanuit gegaan, dat de verleende ontheffingen op grond van de provinciale woonschepenverordening betekende dat er dus ook woonschepen in de jachthaven mogen worden afgemeerd. Bij de verlening van de ontheffingen door de provincie aan De Krakeelakker is echter uitdrukkelijk vermeld dat er ook andere bezwaren zouden kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld de bepalingen in een bestemmingsplan. Volgens de RvS is de woonschepenverordening zelfs helemaal niet van toepassing.

De Krakeelakker heeft er, samen met de gemeente steeds een punt van gemaakt, dat een aantal omwonenden geen belanghebbenden zouden zijn omdat ze te ver van de jachthaven af zouden wonen. De rechtbank in Amsterdam steunde hen aanvankelijk in dat oordeel. Maar ook in dit geval stelde de RvS de omwonenden in het gelijk en is het dus oneens met het oordeel van de Rechtbank. De RvS is van oordeel dat de gewraakte omwonenden wel degelijk hinder kunnen ondervinden van de aanwezige woonarken.

Waarover de Rechtbank en de RvS geen verschil van mening hebben is dat de bouwvergunningen voor beschoeiingen en steigers ten onrechte zijn verleend, omdat deze duidelijk bedoeld waren voor het aanleggen van woonarken, dus in strijd met het bestemmingsplan.

Gevoelig dossier

Het dossier "De Krakeelakker" ligt buitengewoon gevoelig in Kortenhoef en in de (voormalige) 's-Gravelandse politiek.

Het speelt al een jaar of acht en begon met de eis van de gemeente aan de jachthaven om parkeren op eigen terrein mogelijk te maken. De jachthaven en de omwonenden voerden een heftige strijd over het parkeren. Daarop besloot de jachthaven om over te gaan tot omzetting in woonschepenhaven in de hoop te ontkomen aan de eisen van de gemeente en de discussie met de buurt. Die omzetting werd gesteund door de gemeente en een meerderheid van de gemeenteraad en bestreden door de omwonenden.

In de jaren daarop hebben het gemeentebestuur, de jachthaven en de omwonenden elkaar binnen en buiten de rechtszaal bestreden. Deze uitspraak van de RvS is een oordeel van de hoogste bestuurlijke rechter over de besluiten en standpunten van de gemeente in dit dossier vs. de bezwaren van de omwonenden. De uitspraak zegt indirect iets over de rol van de Krakeelakker.

De RvS vindt dat de gemeente zich had moeten houden aan het bestemmingsplan en zich niet had moeten laten leiden door provinciale ontheffingen of komende bestemmingsplannen.

Over de inhoud van het stuk op deze pagina wordt verschillend gedacht door de schrijver, Douwe van Essen, en de Krakeelakker.

Daarbij draait het om de vraag of de gemeente de Krakeelakker heeft geadviseerd ten aanzien van de mogelijke omzetting tot woonschepenhaven en de gemeente dus kennelijk fout geadviseerd heeft, dan wel of gemeente en Krakeelakker gezamenlijk zijn opgetrokken en beide partijen onjuist gehandeld hebben.

Het stuk gaat uit van een volledige gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en Krakeelakker. De Krakeelakker ziet dat anders. De jachthaven vindt dat de gemeente primair verantwoordelijk is voor de ruimtelijke ordeningsregelgeving en de jachthavens aan het Dode Eind (volgens de uitspraak van de RvS) verkeerd heeft geadviseerd. De Krakeelakker wijst er ook op dat het de gemeente is die vond dat de omwonenden geen belanghebbenden waren.

Dat is een interpretatieverschil in de uitleg van het vonnis tussen de schrijver van het artikel, Douwe van Essen, en de Krakeelakker. Om beide inzichten kenbaar te maken is dit commentaar toegevoegd.

Rik Jungmann


Jachthaven De Krakeelakker met op de voorgrond het omstreden parkeerterrein en (o.a. rechts) de gewraakte woonboten. Links op de voorgrond een bord met de tekst: TE KOOP WATER VILLA.


Hoewel de omwonenden steeds weer bij B&W hebben aangedrongen op handhaving van het bestemmingsplan heeft B&W steeds gesteld dat niet te hoeven, omdat er concreet uitzicht zou zijn op legalisering van de woonschepenhaven. De RvS is van mening dat uit niets blijkt dat de provincie daarmee zou instemmen. En de gemeente heeft geen feiten aangevoerd die uitzicht op legalisering door de provincie staven.

Op de voorgrond de Kortenhoefsedijk. 
De aftakking naar rechts heet ook
Kortenhoefsedijk, maar wordt in de volksmond 
'het Dode Eind' genoemd.
 Middenboven loopt de Kortenhoefsedijk 'dood' op het Hilversums kanaal. Achter het witte huis (r) de ingang vd Krakeelakker. Links de jachthaven, annex woonarkenpark van Maarten Fokke.


De gemeente Wijdemeren is nu aan zet. Op de bewaarschriften van de omwonenden uit 2000 en 2001 moet opnieuw een beslissing worden genomen. Uiteraard moeten daarbij de overwegingen van de RvS zwaar wegen. 


Reacties

Het Wijdemeerse weer:
mooi zomerweer met wat sluierbewolking, 23 graden

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...