8 t/m 14 mei  2000
Enschede

13 mei 2000. Er bestaat meer dan 's-Graveland, daarom ook even aandacht voor een ramp in Enschede. Om 16.00 ging in Enschede een vuurwerkopslagplaats gelegen in een dichtbevolkte woonwijk de lucht in. De beelden vanuit het getroffen gebied gingen over de hele wereld. Het leek alsof er een bombardement had plaatsgevonden. Hele straten zijn volledig verwoest in een straal van 1500 meter. Beelden die we kennen uit Bosnië en Kosovo van rokende puinhopen komen plotseling uit Enschede. 20 doden en 310 gewonden is de trieste balans. De wereld stond even stil. Schokkend was het om te zien hoe bewoners tot enige seconden voor de ramp op straat stonden toe te kijken en maar ternauwernood het vege lijf konden redden terwijl het vuurwerk, en de brokstukken hen om de oren vlogen. Nederland 2 stopte in de loop van de avond met de uitzending van het songfestival en gaf continu nieuws uit het rampgebied. Ook CNN besteedde ruim aandacht aan het gebeurde.

De opslagplaats voldeed aan alle normen en had recentelijk nieuwe vergunningen gekregen. Toch knaagt de vraag of een vuurwerkopslagplaats in een woongebied wel veilig kan zijn als je deze ramp ziet. De ramp zal zeker aanleiding geven tot indringende bestuurlijke vragen en herbezinning op de veiligheid van explosiegevaarlijke bedrijvigheid in woongebieden.


Veemarkt

13 mei 2000. Vandaag vond de jaarlijkse veemarkt in 's-Graveland plaats. Het weer was prachtig en er kwamen veel mensen op af. Een impressie.


Er liepen veel planten rond... Hier een clematis.

De feesttent werd druk bezocht tot zeer diep in de nacht.

Een week oud...

Dieren doen het altijd goed.

Het was warm, heel warm...

Midwinterhoorn blazen in 's-Graveland?

Alles was er te koop.

Het Noordereinde van de Smidsbrug tot voor bij het gemeentehuis was braderie.

Frans Cavaljé en Nadja Jungmann doen de groeten aan Jam Bommel in Mexico

Op de Smidsbrug was een vrijmarkt.

Eilandenrenovatie.

12 mei 2000. De Gooi- en Eemlander meldt dat de renovatie van de eilanden in de Wijde Blik van start is gegaan. Er komen echte aanlegplaatsen en een recreatiestrandje met een afgebakend zwemgedeelte op ieder eiland. De VWK (Vereniging van Watersportbedrijven Kortenhoef) gaat de eilanden huren voor een symbolisch bedrag op voorwaarde dat de Verenging de eilanden gaat beheren.


Bus 121 en 122 weg?

12 mei 2000. Connexxion heeft de nieuwe voorgenomen dienstregeling van de buslijnen in onze regio bekendgemaakt. Deze dienstregeling zou moeten ingaan op 1 april 2001. Waar Algemeen Belang vorig jaar voor waarschuwde lijkt nu bewaarheid te gaan worden. Voor onze gemeente is 122 van belang. Dit is de lijn die, komend van Loenen en Vreeland, de kern van oud Kortenhoef en de hele Kortenhoefsedijk bedient en eindigt in Hilversum. Deze lijn gaat geheel verdwijnen als het aan het busbedrijf ligt. Een ramp voor de schooljeugd die in Hilversum op school zit en anderen die aangewezen zijn op openbaar vervoer. Er zou CVV (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer), ofwel een beltaxi voor in de plaats komen, maar stukken duurder. Het gewest Gooi- en Vechtstreek en de gemeente Loenen hebben protest aangetekend.


Kippenhok: fl. 142,--

12 mei 2000. Marit Versteeg van de Gooi- en Eemlander meldt vanavond prominent op de voorpagina van het regiokatern dat de heren G. den Hertog (gesloopt kippenhok) en N. Hoveling (gesloopt schuurtje van zijn moeder) hun sloopafval niet bij de gemeentewerf kwijt konden. De gemeente verwijst aanleveraars van grote hoeveelheden sloopafval door naar recyclingbedrijf Boomgaard in Ankeveen. Daar kost het afleveren van het kippenhok fl. 142,-- en het schuurtje moest fl. 300,-- kosten. Den Hertog leverde het kippenhok uiteindelijk toch maar morrend af. Hoveling nam het weer mee en heeft het nu in een aanhanger voor de deur staan. Mevrouw K. Vrielink van de gemeente legt uit dat men om te slopen maar een container moet huren. Om de gemeentewerf kostendekkend te laten draaien worden grote hoeveelheden bouwafval niet langer gratis aangenomen.


Aquacert

11 mei 2000. Vandaag gleed de aankondiging van het Aquacert in de bus. Het jaarlijkse openluchtconcert in de tuin van het gemeentehuis op het podium dat gebouwd is boven de vijver. Dit jaar wordt het gehouden op vrijdagavond 23 en zaterdagavond 24 juni. Op beide avonden om 21.00 uur.

Op zaterdagmiddag 24 juni om 14.00 is er een kindermatinee "Klassiek voor de Kids" voor de jeugd van 5 tot 15 jaar. Kinderen gratis toegang, begeleiders fl. 5,--.

Op het programma staan violiste Isabelle van Keulen, begeleid door het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Istvan Parkanyi. Er worden werken van Dvorak, Mozart en Mendelssohn uitgevoerd.

Voor kaarten kunt u terecht op telefoonnummer 035 6563976.


Kunst aan de Dijk

10 mei 2000. Maandag is het zover. Dan gaat de expositie op in het Oude Kerkje aan de Dijk. Georganiseerd door de Stichting Kunst aan de Dijk. Meer weten? Klik hier.


Bootjes weg, woonarken erin

10 mei 2000. Vanavond geven Henk en Bert de Kloet in de Gooi- en Eemlander een toelichting op hun beslissing om hun jachthaven "De Krakeelakker" om te bouwen naar een woonschepenhaven. Ook de nabijgelegen jachthaven Maarten Fokke offert ligplaatsen voor bootjes op voor circa zestien woonschepen. De HISWA bevestigt dat de havens aan het Dode Eind vrijwel niet als jachthaven te exploiteren zijn. Er kan niet uitgebreid worden en een haven heeft al gauw vier- tot vijfhonderd ligplaatsen nodig om rendabel te zijn.

De woonschepen zijn zeer gewild. Nu reeds informeren dagelijks mensen naar de mogelijkheden, terwijl de verkoop nog niet gestart is. Henk de Kloet: "De provincie stelt dat woonarken in jachthavens niet leiden tot verstoring. Daarom honoreertde provincie een verzoek tot afmeren van woonarken altijd als het bestemmingsplan ter plaatse geen woonschepenverordening kent. Dat is hier het geval. Dat betekent dat de provincie het bevoegde gezag is om vergunningen voor het afmeren van woonschepen af te geven." Hij reageert hiermee op een eerdere discussie in de raadscommissie. 

Op onderstaande foto van Ton Kastermans is te zien hoe de woonschepen nu liggen.


Links Bert, rechts Henk de Kloet


Piet Dekker en de TX33

9 mei 2000. In het journaal van TV Noordholland zat vanavond een reportage over de restauratie van de TX33. De TX33 is de laatste nog varende Texelse Blazer. Nu ja, varend... Als er niet snel iets gebeurt, dan vaart hij niet lang meer. Het schip ligt bij Piet Dekker en zijn vrouw Ronnie in Kortenhoef. Vroeger hebben zij het schip zelf gehad en er veel mee gevaren. Piet is scheepstimmerman en wil het schip graag restaureren. Hij is bezig om geld daarvoor te verzamelen. Veel geld is er nodig. De directeur van het Zuiderzeemuseum steunt Piet. Ook hij vindt dat er hier sprake is van een uniek schip dat het waard is om behouden te blijven. Hieronder enige beelden uit de reportage.


't Gooi

9 mei 2000. De voorzitter van de Vrije Gooiers, Frits van Schaik heeft vandaag per email bij de gemeenteraad bezwaar gemaakt tegen het feit dat op deze site op de pagina met een plattegrond van de Gooi- en Vechtstreek de titel "'s-Graveland in het Gooi" stond. (Dit ondanks het feit dat de homepage duidelijk vermeldt dat de pages niet onder verantwoordelijkheid van de gemeente worden samengesteld.) Hij stelt dat 's-Graveland niet in het Gooi ligt en verzoekt spoedig herstel van deze fout. De mail heeft ons nogal verrast.... De titel van de page is nu 's-Graveland in Gooi- en Vechtstreek, want wij zijn gevoelig voor opbouwende kritiek.


Ondernemers knel

9 mei 2000. De Gooi meldt vandaag dat de ondernemers ruimtegebrek hebben volgens een onderzoek van de Rabobank, de Kamer van Koophandel en de gemeenten in de regio. De gunstige economie heeft hier zijn nadelen blijkt. 49 procent zegt binnen een jaar te moeten uitbreiden, maar twee op de drie zeggen dat zij de ruimte niet hebben en dus overwegen om te verhuizen naar bijvoorbeeld de polder. Een verlies van 1250 arbeidsplaatsen in de regio zal het gevolg zijn. Ook voor 's-Graveland geldt dit. Er wordt touwgetrokken over het industrieterrein aan de Loodijk tussen gemeente, provincie en rijk over een broodnodige verbetering van de infrastructuur en een geringe uitbreiding.


Braderie

9 mei 2000. Komend weekeind is het zover. De veemarkt en de braderie  starten vrijdagavond met de Veronica drive-in show. Zaterdag zullen weer duizenden naar het Noordereinde komen om te genieten van de veemarkt en de braderie. Voor de kinderen zijn er speciale activiteiten. In de feesttent zullen zaterdagavond de bands Tilt en Masquerade optreden. Een speciale vermelding in dit overzicht verdient het optreden van Derk de Kloet, zoon van de wethouder. De aanvang is om 21.00 uur.

nieuwshome.gif (2185 bytes)