Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Theekoepel te koop

Wijdemeren, 27 januari 2003. Nu de Stichting Land en Bosch per 31 maart sluit en haar bezittingen verkoopt, ligt de weg vrij voor verkoop van de theekoepel, eigendom van de gemeente Wijdemeren. 

Als voorbereiding op de wijkavond in 's-Graveland had het college van B&W vorige week donderdagmiddag onder andere een uitstapje gewaagd naar de theekoepel, tot en met 31 maart nog verhuurd aan de Stichting Land en Bosch. Toen de Kortenhoefse amateur historicus Wim Frecken 's-avonds zijn bezorgdheid over de vervallen status uitsprak, was men dan ook helemaal op de hoogte.

Wethouder Co de Kloet liet de aanwezigen weten dat wat hem betreft verkoop voor de hand lag. In 1991 was er nog voor 39.000 gulden onderhoud aan gepleegd, maar gebruik werd er niet van gemaakt. Carole Denninger van de Curtevennestichting betreurt het verval, temeer daar haar stichting vier jaar geleden nog heeft geprobeerd het gebouw in gebruik te nemen. Maar uit angst voor toenemende parkeerdruk wilde de Stichting Land en Bosch daar niet aan beginnen.


Wethouders De Kloet en Siemons.


De theekoepel v.d. gem. Wijdemeren op het terrein van Land en Bosch aan de Leeuwenlaan in 's-Graveland.

Wethouder van cultuur Yvonne Siemons vindt verkoop jammer, maar ziet de noodzaak er van in. Zij zal met collega wethouder Co de Kloet streven naar behoud van het cultuurhistorische karakter van de theekoepel.
 
Suggesties voor het gebruik van de theekoepel, waarin Jacob van Lennep zijn romanheld Ferdinand Huyk nog de nacht heeft laten doorbrengen, zijn er genoeg. Verhuur aan een schilder of schrijver bijvoorbeeld, of als vergaderruimte voor groepen tot maximaal twaalf personen.

 

 


Reacties

Auteur: Douwe van Essen Foto: Douwe van Essen Bron: Gooi- en Eemlander; Plassennet
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...