Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Verhitte gemoederen  

Wijdemeren, 24 januari 2003. Het college van B&W, onder aanvoering     van burgervader Don Bijl, ging op bezoek in 's-Graveland. De derde wijkavond alweer, eerder waren Ankeveen en Nederhorst al met een bezoek vereerd. 

Het werd een emotioneel avondje met 2 hoofdthema's, je kon er op wachten: cultuur en verkeer. Als een rode draad liepen ze door de avond. Niet bepaald onbegrijpelijk voor wie de historie kent.


Kunstcollectie


Carole Denninger geeft uitleg.

Een prima idee van het college om voorafgaand aan de bijeenkomst het gemeentehuis open te stellen voor belangstellenden om de kunstcollectie van de Stichting Kunstbezit 's-Graveland, waar recentelijk zoveel over te doen is geweest, te kunnen bewonderen. 
Carole Denninger gaf graag deskundige uitleg. Zij is lid van de Stichting Kunstbezit, maar ook van de Stichting Curtevenne.


Opkomst
Burgemeester Bijl vroeg zich voor aanvang van de avond    af hoeveel inwoners het voormalige gemeentehuis van      's-Graveland zouden komen opzoeken. Voor de zekerheid waren er toch maar extra stoelen geplaatst. En... niet voor niets, de belangstelling was ook nu weer overweldigend. In zijn inleiding roemde Don Bijl onze mooie gemeente, het natuurschoon, het cultuurhistorisch landschap, maar ook de openheid van de bevolking.
 


Burgemeester Bijl

Dat wil het gemeentebestuur beantwoorden met een open bestuursstijl en vooral goed communiceren, zoals met inspreekbeurten voor burgers voorafgaande aan de raadsvergaderingen, gemeentelijk nieuws in de WWW en, met ingang van 1 mei, op de nieuwe website www.wijdemeren.nl, maar zeker ook door het houden van dit soort wijkavonden. Een succes volgens iedereen.

 Rotondes


Wethouder Hagen

Wethouder Hagen had een aantal nieuwtjes te melden. Hij schroomde daarbij niet om in zijn enthousiasme meer dan eens het terrein van zijn collega-wethouders te betreden, maar een kniesoor die daar op let. Zo zou het verkeer later nog uitgebreid aan de orde komen bij wethouder Neef, maar wethouder Hagen meldde alvast maar dat er goede hoop was dat er rotondes op de Loodijk zouden komen bij de kruisingen met het Noordereinde en het Hollandsch End, en dat het Ankeveense Pad afgesloten zou gaan worden voor gemotoriseerd verkeer. 
Over het nog geplande deel van het fietspad Zuidereinde is intensief overleg gaande met de gemeente Hilversum.

Verder komt er een woningbehoefte-onderzoek, worden de procedures voor bouwaanvragen sterk vereenvoudigd en komen er echte Wijdemeerse sportfeesten, beloofde de wethouder. 

Omdat er zoveel te doen is over de gemeentelijke huisvesting wilde de wethouder graag kwijt, dat het college haar eerdere besluit had herbevestigd om na de overeengekomen 5 jaar in het Knorrpand, dat voortaan Rading 1 gaat heten, definitief terug te keren in 's-Graveland. Één jaar na de ingebruikname van Rading 1 komt er een onderzoek naar de wensen en verlangens voor huisvesting in 's-Graveland, inclusief wat er met Westerveld moet gebeuren.  


800.000 
Wethouder Neef had een stapel dossiers meegenomen over alle verkeersplannen van het Noorder- en Zuidereinde om aan te tonen dat er heel veel is gebeurd in de loop der jaren. Maar daar waren de aanwonenden van deze wegen bepaald niet van onder de indruk. En ook niet van de 800.000 gulden die sinds 1981 is besteed aan verkeersonderzoeken en -maatregelen voor deze twee doorgaande wegen alleen al.


Wethouder Neef

 De heer Uijterwijk

Dorpsstraat
De emoties liepen op, de wethouder werd onbegrip verweten en de bewoners wilden maar niet begrijpen dat de mogelijkheden inmiddels zo goed als uitgeput zijn. Wel kon de wethouder vertellen dat er een onderzoek komt naar het weren van doorgaande vrachtwagens, maar dat was volgens de bewoners in de studie van Kijk op de Wijk ook al, tevergeefs, geprobeerd. Men werd er bepaald niet vrolijker op, toen de wethouder vertelde dat uit onafhankelijk onderzoek was gebleken, dat maar 4% van de passanten te hard rijdt. De heer Uijterwijk wilde dat het college de weg weer zou inrichten als in 1982, dus als een Dorpsstraat. Maar met 12.000 passerende voertuigen per dag leek dat de wethouder niet zo'n goed idee.

Bankje
Veel kritiek kwam van aanwonenden die er relatief het kortst wonen. Daarom ook weer een discussie over verkeerslichten, drempels en zelfs het fietsen op de rijbaan in plaats van op het fietspad en het parkeren van auto's op de weg, allemaal om het verkeer maar af te remmen. Waarop Neef maar weer eens herinnerde aan de tegengestelde belangen van de aanwonenden, daarbij onverwacht geholpen door een aantal bewoners van het Zuidereinde. Die vertelden dat het heel lang een zootje was geweest bij het bankje bij de Zuidersluisbrug. Nu is het dan wel mooi opgeknapt, maar het bankje is spoorloos! De wethouder beloofde dat het weer terug zou komen, maar er was geklaagd over overlast, waarna Openbare Werken had besloten het bankje weer weg te halen. "Dat was ik.", riep iemand uit het publiek. "Ze zaten maar op het bankje, maakten herrie en poepten op het elektriciteitshuisje. Maar...", vervolgde hij onder grote hilariteit, "zet het bankje maar weer neer, want toen het weg was zaten ze steeds bij mij in de tuin!".

Zebrapad
Tenslotte kon Wim Neef toch nog een toezegging doen. Meer en betere oversteekplaatsen met lichten. Daar wilde hij zich op verzoek van veel aanwonenden sterk voor maken. Veel lichten met meer zebrapaden wilde men. "Of een héééél breed zebrapad," werd er geroepen, "over het hele Noorder- en Zuidereinde".

Een verrassend optreden van Thomasvaer en Pieternel (Joop Glijn en Marjan Neesen).

Thomasvaer en Pieternel
Volstrekt onverwacht kwamen na de pauze Thomasvaer en Pieternel als een wervelwind de bomvolle zaal binnen gestormd. Een jaarlijkse traditie herleefde voor één keer. En het was weer net zo theatraal en flitsend als we ons nog konden herinneren van het afscheid van het duo tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2001. Dé aanleiding voor dit eenmalig optreden was de (tijdelijke?) verplaatsing van de kunstcollectie naar het Knorr-gebouw. Joop Glijn heeft een actie gestart voor het behoud van Westerveld, waar nu de schilderijen nog hangen. "Moeten de schilderijen nu aan andere wanden? Daar waar voorheen nog soep stond aan te branden?". 

Ook wethouder Yvonne Siemons zorgde, onbedoeld, voor grote hilariteit, toen ze de microfoon van wethouder De Kloet weggriste toen deze vertelde dat hij niet kapot is van het tijdelijke gemeentehuis tegenover 'de soepfabriek'. Siemons had willen zeggen dat ze afgesproken hadden het nieuwe gemeentehuis Rading 1 te noemen, alleen versprak ze zich in haar opwinding en riep 'Knorr 1'.


Reacties

Auteur: Douwe van Essen Foto's: Douwe van Essen Bron: Plassennet
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...