Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto: Douwe van Essen

Bron: Gooi- en Eemlander


AGV vs. Wijdemeren

Loosdrecht, 19 februari 2003. Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is tevreden over een onderzoek dat aantoont dat de plassen uitgebaggerd kunnen worden. Wijdemeren wil niet uitdiepen.

Al enige tijd circuleren er plannen om de Loosdrechtse Plassen op enkele plaatsen circa twaalf meter uit te baggeren. De voorstanders, zoals AGV, willen dat doen om de hoeveelheid zwevend slib te verminderen, waardoor de plassen weer helder worden en de jachthavens minder last hebben van dichtslibben. Ook zal de hoeveelheid algen in het water verminderen, wat de plantengroei weer ten goede komt.

Door de plassen op drie zorgvuldig gekozen plaatsen net zo diep te maken als Het Wijde Blik in Kortenhoef (hier en daar 40 meter) denkt AGV de problemen te lijf te gaan. De verdiepte delen van de plassen zullen ongeveer tien procent van het totale opervlak van de plassen beslaan.

De putten komen op minimaal 150 meter van de kant, waardoor er volgens AGV geen gevaar bestaat voor de bebouwing en de steigers aan de oevers.


Rechts gedeputeerde Hen de Boer.

De gemeente Wijdemeren ziet het allemaal een beetje anders. Die is bevreesd dat de golfslag boven de gaten zal toenemen en dat het water in ijsperioden langer open blijft en er wakken gaan ontstaan. Om die redenen wil de gemeente het bestemmingsplan niet wijzigen, wat nodig is om te gaan baggeren. Gedeputeerde Hen de Boer steunt de gemeente hierin, blijkens uitlatingen die hij onlangs tijdens een werkbezoek aan Wijdemeren deed.

AGV heeft toegezegd dat de baggerwerkzaamheden weinig overlast zullen veroorzaken. Men zal een geruisloze elektrische zandzuiger gebruiken. Tijdens het zuigen wordt het zand met een leiding onder water afgevoerd. AGV en Amsterdam bekijken of het gewonnen zand gebruikt kan worden voor de nieuwbouwwijk IJburg in het IJsselmeer. Als dat mogelijk is, dan is daarmee ook direct de financiering voor het project gevonden.

Als AGV haar zin krijgt, dan zal in 2006 worden begonnen met het werk, dat daarna enige jaren zal duren.


Reacties

Het Wijdemeerse weer: Stralend, nul graden 
Meer weer? Klik hier. 
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...