Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Douwe van Essen

Foto: Douwe van Essen

Bron: Gooi- en Eemlander


Troebel water

Wijdemeren, 6 februari 2003. De gemeente Wijdemeren is tegen het uitdiepen van de Loosdrechtse plassen door de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR). Gedeputeerde Hen de Boer (VVD), gisteren op werkbezoek in Wijdemeren, steunt de gemeente daarin.


De Dienst Waterbeheer en Riolering wil de Loosdrechtse plassen op een aantal plaatsen verdiepen om zo 'zweefbagger' tegen te gaan. Maar dat levert volgens de gemeente Wijdemeren, die daar actie tegen voert, zeer gevaarlijke gaten op. De gemeente vindt dan ook, dat de plannen van DWR in geen enkele verhouding staan tot het beoogde voordeel van minder troebel water. Gedeputeerde De Boer is het daar helemaal mee eens en zal de gemeente zeker steunen in haar actie.Reacties

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...