Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Raad 26/9 ll

Wijdemeren, 27 september 2002.

In de raad van 26 september viel veel te beleven. Het college zat weer eens in een nieuwe opstelling. De burgemeester midden achter de tafel en de collegeleden links en rechts van hem. Bijna als vanouds uit de tijd van voor het dualisme. Opvallend was dat de bordjes voor de vergadering door Co de Kloet verzet werden. Het bordje van Wim Neef stond eerst naast Yvonne Siemons. Surprise, surprise...  Na de ingreep van Co zat Wim Neef plotseling naast Bert Nagel. En Co zat naast Yvonne.


Wat zitten we zo gezellig hè..

Inspreken


De heer Pauw en Burgemeester Don Bijl.

Er waren vier insprekers. De heren van Oudheusden, Pauw, Damo en Ambagtsheer. Van Oudheusden pleitte voor betere maaltijdverzorging in de Emtinckhof en voor draaiing van een baan van vliegveld Hilversum ten behoeve van nieuwbouw bij Ter Sype. Pauw wilde dat het CDA stopt met praten over de Reevaart en bood burgemeester Don Bijl een afbeelding van de oude Reevaart aan. Damo drong er met klem bij de raad op aan om artikel 19 besluiten niet te delegeren. Ambagtsheer sprak uit dat hij dat juist wel wilde.

Verkeerswetgeving

Het college stelde voor om besluiten over de verkeerswetgeving zelf te mogen nemen in plaats van door de hele raad. Dat betekent ook herinrichting van wegen. Els van Hall (VVD) was daar tegen, evenals René Voigt (DB) en Felix Flameling (D66). Nelleke Schenkkan (GL) juichte het voorstel echter toe. "Dan hoeven we hier tenminste niet meer over drempels te praten" :zei zij. Er werd nogal wat heen en weer gepraat, terwijl zich een meerderheid aftekende tegen het voorstel. Daarop nam het college het voorstel terug om het verder uit te werken.

Artikel 19


Angelo Damo: Tegen!!

Het volgende agendapunt ging over de delegatie van artikel 19 besluiten. De strekking en het resultaat van deze discussie staat op de vorige page. Er kwamen enkele opvallende momenten in het debat voor die hieronder samengevat zijn.

Henk de Kloet begon namens Dorpsbelangen met de mededeling dat er helemaal geen ruzie in DB bestaat zoals de G&E van gisteren publiceerde. Wel kondigde hij aan dat het een vrije kwestie was en twee leden dan ook voor, maar drie leden tegen zouden stemmen.  André Spils (ook DB) riep vervolgens het college op om het voorstel in te trekken en zei tegen te zullen stemmen.

Kees Bosdijk (PvdA) zei in antwoord op de bijdrage van André Spils: "Ik proef wantrouwen uit Loosdrecht. Om hoeveel gevallen gaat het? Wij zijn voor!"


Els van Hall (VVD)

Els van Hall (VVD) riep de ambtelijke organisatie op zeker moment op om sneller en efficiënter te werken. Zij haalde als voorbeeld de gemeente Maarssen aan waar de procedures sneller gaan. Ties Hagen (PvdA), wethouder personeelsbeleid, reageerde duidelijk geërgerd en kwam op voor het personeel en de organisatie. "Als u zich nu met de gemeente Maarssen bezig houdt, dan doen wij Wijdemeren wel!"

(De VVD heeft een persbericht uitgegeven om haar wisseling van standpunt in het debat toe te lichten.)

Rondvraag


Links het omstreden, te
bebouwen gebied.

De rondvraag bleek langzaam maar zeker uit te monden in een extra agendapunt. Lia Moote (PvdA) stelde dat zij niet bij de brandweerkazerne en de Molenmeent wilde bouwen, maar voorkeur had en heeft voor Ter Sype. Daarop ontstond een brede maatschappelijke discussie waarin de complete ruimtelijke ordening van Loosdrecht langskwam. Vrijwel alle fracties deden vele duiten in het zakje. Dat bracht Freek Visser (CDA) er op zeker moment toe om te zeggen dat het vliegveld Hilversum helemaal niet weg kan. Anderen riepen: "maar daar gaat het helemaal niet om!. Dat willen wij ook helemaal niet!" Een vraag (waar de rondvraag toch voor is...) werd niet gesteld.

De hectiek van deze discussie raakte ook burgemeester Don Bijl. Hij gaf op zeker moment in het vuur van de strijd mevrouw Flameling het woord. Hij bedoelde Nelleke Schenkkan. Hilariteit was het gevolg.

Om 23.00 werd de vergadering gesloten.


Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto's: Douwe van Essen Bron: Plassennet
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...