... ...
Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Nieuw! Duaal bestel

Wijdemeren, 26 oktober 2001. Gisteren schreef de Gooi- en Eemlander over de invoering van het duaal bestel. Het wat? Het duaal bestel. We lichten het toe.

Het duaal bestel is een bestuursvorm waarin een toezichthouder en een uitvoerder aanwezig zijn. De regering voert uit en wordt gecontroleerd door de Kamer. Een andere bestuursvorm is het monistische stelsel. Er is een bestuur dat zowel besluit als uitvoert. Volgens de regels is een gemeentebestuur monistisch. Eigenlijk zijn termen als oppositie en coalitie daarom onder de huidige gemeentewet niet terecht.

De praktijk is echter heel anders. Er worden verkiezingen gehouden. Enkele partijen vormen een coalitie, leveren wethouders en vormen daarmee een college van B&W dat bestuurt met een meerderheid. De partijen die niet in het college zitten gedragen zich als oppositie. De wethouders stemmen mee met de raad als alle andere raadsleden. En dat klopt eigenlijk niet helemaal met de praktijk.

Wil je de praktijk wel kloppend maken, dan maak je van het college een soort kabinet, dat voorstellen doet en die uitvoert. De raad controleert wat het college doet. Net als de tweede- en eerste kamer het kabinet controleren. Omdat het college de rol van het lokale kabinet gaat spelen, zijn de wethouders geen raadslid meer, stemmen ze niet meer mee over hun eigen voorstellen en hoeven ze zelfs niet meer uit de raad te komen. Net als ministers die ook niet uit de tweede kamer hoeven te komen. Nu zijn wethouders altijd raadsleden die (tijdelijk) in het college zitten. Dan niet meer.

Op 7 maart zal een wet ingaan die ook het gemeentebestuur duaal maakt. Vanaf dat moment zijn wethouders geen raadslid meer en kunnen ze van buiten de raad komen. Als een fractie dus geen financieel specialist heeft, maar wel in het college zo iemand moet leveren, dan kunnen ze buiten de raad op zoek gaan naar iemand met die kennis die wethouder wil worden. De datum 7 maart is niet toevallig gekozen. het is de dag na de gemeenteraadsverkiezingen. Behalve in Wijdemeren....

Voor Wijdemeren geldt dat naar keuze vanaf 7 maart 2002 of vanaf 1 januari 2003 ook hier het duale stelsel ingevoerd kan worden. En dat betekent weer dat de trotse wethouders vanaf 7 maart of vanaf 1 januari 2003 plotseling geen raadslid meer zijn. Omdat zij vanaf dat moment ook weg zijn uit hun fractie zal hun plaats in de fractie opgevuld worden door de volgende op de kandidatenlijst.

Laten we een puur theoretisch voorbeeld nemen. (Iedere gelijkenis met de werkelijkheid berust op volslagen toeval.) De VVD heeft vier zetels gehaald. Els van Hall van de VVD wordt wethouder in het nieuwe college. In de fractie zitten dan Gerrit van den Broek, Wim Lorjé en Ernst Haselhoff. Stel dat Wijdemeren heeft gekozen om op 7 maart duaal te gaan. Stel Els blijft wethouder. Zij is dan geen raadslid meer. De vierde zetel van de VVD fractie wordt dan bezet door Carla Folkers, nummer 5 van de lijst.

Dit verhaal gaat voor iedere partij op die wethouders gaat leveren. En dat kon nog wel eens verrassingen gaan opleveren.


Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...