Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Raad: de veren van Gerrit

's-Graveland, 29 november 2001. Vanavond was er een raadsvergadering in 's-Graveland. Er kwamen drie onderwerpen aan de orde die aanleiding tot discussie gaven. De drempels op de Herenweg, de plaatsing van een flitscamera op het Noordereinde bij de Smidsbrug en de vaststelling van het OZB tarief voor volgend jaar.

Drempels

Het college van B&W deed een voorstel om de Koninginneweg 30 km zone te maken en hier en daar aanpassingen aan te brengen aan drempels. De discussie spitste zich toe op de twee drempels op de Herenweg tussen de Klapbrug en de Kwakel. Tijdens de commissievergadering over dit onderwerp deden bewoners van de appartementen aan de Herenweg een hartstochtelijk beroep op de raad om de drempels weg te halen vanwege het dreunen en trillen in hun woningen.  Vanuit het college kwam toen als weerwoord dat het niet mogelijk is om op één weg een deel met en een deel zonder of met andere drempels te hebben.

Tot verbazing van de raadsleden was in het voorstel van het college nu wel opgenomen om de bewuste drempels af te vlakken. Gerrit van den Broek diende een motie in, mede namens D66, om de drempels geheel te verwijderen. Burgemeester Kozijn wees hem erop dat een motie geen goed middel was, maar dat er sprake was van een amendement. En dat werd het dus.

In de discussie bleek een massale steun voor het amendement om de drempels weg te halen. Henk de Kloet (DB), René Voigt (DB), Jan van den Broeck (CDA), Douwe van Essen (CDA), Nadja Jungmann (D66), allen waren zij voor het compleet verwijderen van de drempels. Alleen Nelleke Schenkkan (AB), Rie Boeve (PvdA/GL) en Dick 't Hoen (VVD) waren voor het voorstel om ze af te vlakken.

Dit leidde tot een vrij langdurige schorsing. Het college (vanavond alleen bestaand uit Wim Neef en burgemeester Kozijn) trok zich terug voor beraad. Na terugkomst bleven zij bij hun voorstel.

In de tweede termijn hield Gerrit van den Broek (garagehouder) een verhaal waarin ook boeren figureerden die last hadden van de drempels, waarna hij uit een grote witte boodschappentas een tweetal schroefveren toverde. Een rode en een witte. "En dit gebeurt er nu! Dit was één veer, die gebroken is door de drempels." "Ook van een boer?" :vroeg Wim Kozijn. "Nee van een personenauto." :antwoordde Gerrit.

De stemming voor het verwijderen van de drempels leverde een 6 - 4 nederlaag voor het college op. Tegen het geamendeerde voorstel stemden Dick 't Hoen (VVD), Wim Neef CDA), Nelleke Schenkkan (AB) en Rie Boeve (PvdA/GL). De drempels gaan dus weg.

Camera

Er werd voorgesteld om nabij de Smidsbrug op het Noordereinde een snelheidscamera te plaatsen. Tevens moeten er borden komen die verlicht aangeven dat men te hard rijdt.

Alle raadsleden hadden meer gewild, maar dit was alles wat de Officier van Justitie goed had gevonden onder de voorwaarde dat er een onderzoek zou komen naar infrastructurele maatregelen op het Noordereinde om de snelheid te beperken. (drempels, sluisjes, etc.)

Een stroom van spreekwoorden vloeide over de lippen van de raadsleden. "Beter een vogel in de hand, dan tien in de lucht." Beter een half ei, dan een lege dop." "Beter iets dan niets."

Om kort te gaan, men vond het erg weinig, maar beter één dan geen camera. Iedereen was voor het voorstel, behalve Dick 't Hoen (VVD). "Het lost niets op, en het kost veel geld. Je kunt er net zo goed een vogelkooi neerhangen. En die verlichte borden verhogen alleen maar de amusementswaarde, maar ze doen niets. Ik ben tegen het voorstel." :zo zei hij.

Op de vraag of René Voigt (DB) ook iets wilde toevoegen aan de discussie, antwoordde deze dat in tegenstelling tot de VVD en het CDA bij DB één woordvoerder het woord deed. Daarbij verwees hij naar het feit dat de VVD fractie en de CDA fractie vanavond volledig gespleten waren. Burgemeester Kozijn sprak zelfs van VVD deel l en VVD deel ll.

Het voorstel werd aangenomen met de aantekening dat 't Hoen tegen was.

Belastingen

Nadja Jungmann (D66) opende de discussie met de opmerking dat ze voor het voorstel was, maar dat ze een vraag voor de VVD had.

"Alle partijen inclusief de VVD en de VVD wethouder waren het er in de commissie mee eens om nu voor de zekerheid het tarief met 4,5 % te verhogen om het volgend jaar te verlagen zodra we inzicht hebben in de uitgaven van de nieuwe gemeente. Waarom stuurt de VVD dan een persbericht uit dat pertinent onjuist is en de indruk wekt dat wij de burger willen opzadelen met een OZB verhoging? U zat erbij, keurde het goed en zei toen niets."

Gerrit van den Broek kreeg het wat ongemakkelijk met deze vraag. "Waarom maakt u het me zo moeilijk...? Er is een verschil tussen de oude en de nieuwe fractie van de VVD en ik zit in de oude en de nieuwe fractie. En de nieuwe fractie wil wat anders dan de oude fractie..."
"U zit hier als VVD raadslid van 's-Graveland" :zei Kozijn.
"Er was een vergadering waar ik moest zijn, maar op een andere vergadering is dit gezegd... De achterban kende de stukken nog niet..."
De dames Boeve en Schenkkan riepen op zeker moment in koor: "Ben je nu voor of tegen?"
"Als ik nu voor stem, dan wil ik er later nog wel over kunnen praten..."
"Dat staat in het voorstel." :zei Nadja Jungmann.

Burgemeester Kozijn vatte daarop de problematiek nog even bondig samen. "Je mag in het jaar wel de OZB verlagen, maar niet verhogen. Als we hem nu te laag vaststellen voor de uitgaven die op ons afkomen, dan zitten we dus klem. Dus hebben we hem voor de zekerheid op 4,5% verhoging gezet, met de unanieme wil van alle partijen om hem naar beneden bij te stellen als dat kan."

Het voorstel werd unaniem aangenomen. Van het "onacceptabel en onbegrijpelijk" uit het persbericht van de VVD werd niets meer vernomen.


Het Wijdemeerse weer: Nat, druilerig, wind, 7 graden

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...