Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Persbericht VVD

Wijdemeren, 25 november 2001. Wim Lorjť, lid van de nieuwe fractie van de VVD, zond ons onderstaand persbericht toe.

Een nieuwe toekomst, een nieuw beleid.

De verkiezingen en de college"onderhandelingen"

De verkiezingen zijn voorbij, de kiezer heeft gestemd. Het CDA is de grootste partij geworden en Dorpsbelangen Loosdrecht heeft overtuigend gewonnen. Alle politieke partijen in Wijdemeren, ook het CDA, Dorpsbelangen en PvdA waren van mening dat alles anders moest; geen achterkamertjes politiek meer. Openheid is het credo. De VVD is daar vanzelfsprekend groot voorstander van. Dus toen het CDA de VVD en de andere politieke partijen uitnodigde om gezamenlijk in alle openheid de collegevorming te bespreken, waren wij geÔnteresseerd en nieuwsgierig hoe en in welke vorm dit zou plaatsvinden.

Groot was dan ook de teleurstelling toen wij afgelopen woensdag geconfronteerd werden met een prachtig staaltje van komedie; CDA, Dorpsbelangen Loosdrecht en 's-Graveland en PvdA hadden in een achterkamertje besloten gezamenlijk in het college te gaan.

Prima dat zij tot dit besluit komen, jammer dat dit toch weer in beslotenheid tot stand moest komen. Voor de VVD was daarmee de kans voorbij om een nieuwe start in het college te maken. Wij gaan nu als oppositiepartij op constructieve wijze een ander, nieuw geluid laten horen.

Belastingen en heffingen

De oude gemeenteraden moeten nog voor 1 januari a.s. de hoogte van de tarieven van de verschillende gemeentebelastingen aanpassen. Alleen de rioolheffing (vanwege de zeer grote verschillen in tarief) en OZB worden straks door de nieuwe raad behandeld. De drie gemeentes hebben verschillende tarieven voor de diverse belastingen en heffingen. Die moeten geharmoniseerd worden. Dat betekent dat voor de gemeente met de laagste tarieven de lasten omhoog gaan en bij de gemeente met de hoogste tarieven de lasten juist omlaag gaan. Soms leuk en soms vervelend voor de burger, maar het is eenmalig en onvermijdbaar.

Zonder al te veel tegengas wordt voorgesteld om naar een gemiddeld tarief te gaan waarbovenop 4,5 % inflatiecorrectie wordt toegevoegd. Door de huidige gemeenteraden, waarin het CDA overal in het college vertegenwoordigd is, is de maximale belasting- en tariefsverhoging toegepast. Een duidelijke verklaring hiervoor ontbreekt. Er is geen sprake van nieuw beleid. 
De nieuwe VVD-fractie vindt dit onbegrijpelijk en onacceptabel. Alle lasten die de gemeentelijke herindeling met zich meebrengt worden zo op de portemonnee van de burgers afgewenteld. Van enige terughoudende tarifering lijkt geen sprake.

Dat stemt ons niet gerust op het toekomstige beleid van het college! Het is zeer de vraag of zij bereid en instaat zijn de nodige begrotingsdiscipline op te brengen om efficiŽntievoordelen binnen te halen. Juist dat is de reden waarom een grotere gemeente voordelen kan en mÚŤt opleveren. Stroomlijn de ambtelijke organisatie tot een efficiŽnt functionerend bedrijf met gemotiveerde werknemers!

Voor de VVD blijft de slogan: "de gemeentelijke belastingen moeten macro-economisch per saldo op de nullijn blijven"
Daar zullen wij ons constructief maar kritisch voor inzetten als liberale partij.

De a.s. VVD-fractie Wijdemeren


Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...