Maart  2000
Wim de Kwanthof

31 maart 2000. De Gooi- en Eemlander laat vandaag een grote foto zien waarop iedereen van enig belang zich verzameld had op het nieuwe hof in Ankeveen. Het hof kreeg gisteren zijn naam. Het heet in het vervolg Wim de Kwanthof. Naar het oud-raadslid van Algemeen Belang dat in 1953 in de toenmalige Ankeveense gemeenteraad werd gekozen en ook na de herindeling tot 1991 een zetel in de 's-Gravelandse raad zat. Hij verliet de raad o.a. vanwege een conflict met burgemeester Kozijn. Wim de Kwant doet ook wat terug voor de gemeenschap. Hij gaf fl. 500,-- voor het Ankeveense jeugdwerk en laat een boekje verschijnen over de Ankeveense straatnamen.


Burgemeester Kozijn met mevrouw De Kwant.
(foto Ton Kastermans)


Verrassend verloop Raad

30 maart 2000. Vanavond was er raadsvergadering. Er waren twee onderwerpen die zorgden voor verrassingen. Het eerste was het verpachten van Dorpshuis de Dobber. 9 leden van de raad waren het eens met de manier waarop een pachter gezocht is door een commissie bestaande uit burgemeester Kozijn, Dick 't Hoen (VVD) en Henk de Kloet (Dorpsbelangen) en de inhoud van de overeenkomst die gesloten is. Drie leden, Douwe van Essen (CDA), Gerrit van de Broek (VVD) en Nadja Jungmann (D66) stemden tegen. Nelleke Schenkan (AB) stemde voor, maar met grote twijfels.

De argumentatie om tegen te stemmen lag zowel in de gevolgde procedure (geen terugkoppeling naar de raad tot afgelopen maandag, onduidelijke criteria), als in de onzekerheden ten aanzien van het geld dat de gemeente op termijn in de Dobber moet steken (groot onderhoud, etc.). Ook het feit dat er vier dagen geleden een brouwerijcontract uit de inboedel van Stichting de Dobber opdook waaraan de gemeente maximaal fl. 66.000 gulden kwijt is omdat de nieuwe pachter geen Dommels, maar Amstel wil schenken wekte bij de tegenstemmers geen vertrouwen. Het stemgedrag is daarom opmerkelijk omdat Douwe van Essen fractievoorzitter is van het CDA dat een wethouder in het college heeft en omdat D66 deel uitmaakt van de coalitie.

Burgemeester Kozijn onthulde daarop in de raadsvergadering dat D66 misschien wel, maar misschien ook niet in de coalitie zit. Hij twijfelde daaraan... Een uiterst opmerkelijke uitspraak van de voorzitter van de gemeenteraad.

Direct bij het volgende agendapunt kwam deze opmerking terug in het debat. Wim Hafkamp (VVD) stelde voor om een onafhankelijke commissie Beroep- en Bezwaarschriften in te stellen. Van oudsher een speerpunt van D66.

Nadja Jungmann legde uit dat bij het samenstellen van het collegeprogramma afgesproken was tussen de coalitiepartijen dat er niets gewijzigd zou worden in de samenstelling van deze commissie en dat zij dus in principe tegen het voorstel van de VVD zou stemmen. Want afspraak is afspraak.

Toen kwam de nabrander: "Tenzij ik uit de opmerkingen van de Voorzitter moet opmaken dat ik kennelijk niet meer in deze coalitie zit. In dat geval, meneer Hafkamp, ben ik ontslagen van de afspraken uit het collegeprogramma en maak ik graag van de gelegenheid gebruik om tot een onafhankelijke commissie Beroep- en Bezwaarschriften te komen."

Zowel coalitiepartner Dorpsbelangen als coalitiepartner CDA haastten zich om mee te delen dat de burgemeester voor zijn beurt had gesproken en dat zij alle vertrouwen in D66 hadden.

"Nou dan houd ik mij aan het collegeprogramma en stem ik tegen, tenzij jullie mij uit de coalitie zetten." mompelde Nadja Jungmann nog wat na.

Bij de stemming werd het uiteindelijk 7-6. AB, PvdA/GL en VVD waren voor een onafhankelijke commissie, Dorpsbelangen, CDA en D66 tegen.


Laatste schipper

30 maart 2000. De Gooi- en Eemlander heeft vandaag een groot artikel met foto over Albert Hendriks, de laatste schipper uit Kortenhoef. 38 jaar hebben hij en zijn vrouw Nelly gevaren met de Energie uit Kortenhoef. Met verdriet nemen zij afscheid van het schip en het leven aan boord. Het ging niet langer. Te veel transporten gebeuren per auto of op andere manieren.


Atelier dicht

30 maart 2000. Het zat er aan te komen, maar nu gebeurt het echt. Atelier 's-Graveland aan het Noordereinde 147a gaat de deuren sluiten vanwege te grote werkdruk van de kunstenaars. Ter afsluiting is er nog een grande finale van 1 april tot en met 23 april.


Damo stort zijn hart uit

25 maart 2000. In de weekend-bijlage van de Gooi- en Eemlander vandaag een gigantisch voorpagina-artikel waarin Arcangelo Damo zijn hart uitstort over de gemeente 's-Graveland. Martin Vlaanderen noteert uit zijn mond: "Ik ben er groots op dat ik Italiaan ben. Italianen hebben de naam mafioos te zijn, maar hier kan je het leren. Zo'n corrupte zooi als het hier in 's-Graveland is. En echt, ik weet waarover ik praat."

Hij beschrijft de vele rechtszaken die hij tegen de gemeente gevoerd heeft en naar eigen zeggen altijd gewonnen. "Toch zie ik het veranderen nu Wim Neef en Co de Kloet zijn aangetreden als wethouder. Die kijken naar wat mogelijk is, naar wat ze kunnen doen. En Douwe van Essen (voormalig CDA wethouder), die heeft ervoor gezorgd dat de misstanden in dit dorp aan de kaak zijn gesteld door middel van dat Contain-rapport. Hij heeft het aangedurfd die hele zaak aan te zwengelen."

Damo gaat door in het stuk om zijn kwaadheid tegenover burgemeester Kozijn een hele kolom lang te etaleren en neemt daarbij geen blad voor de mond.

De tweede helft van het interview gaat over schaatsen en fietsen, iets dat Damo vroeger veel heeft gedaan met bekende namen als Leen Pfrommer en Hans Vollebroek. Ook vertelt hij hoe hij indertijd een fabriek van gewassen grindtegels had en hoe die reilde en zeilde.


Wie heeft Internet?

24 maart 2000. Uit nieuwsgierigheid hebben wij de advertenties geteld in de Wie Wat Waar en daarbij gekeken hoeveel er waren met een emailadres en hoeveel met een eigen website. En dit is het resultaat in een gemeente met ca. 9300 inwoners:

97 advertenties, 7 met een emailadres en 4 met een website.

En dat is weinig.

Ter vergelijking, voor de emailgids op deze site zijn nu 76 emailadressen en 25 websites (particulier en bedrijf of vereniging) opgegeven.

Opvallend was dat er een aantal bedrijven in de Wie Wat Waar stond waarvan wij weten dat ze email en/of een website hebben, maar deze niet vermelden in hun advertentie. Als je naar de Ster kijkt lijkt het vaak wel andersom. Men adverteert niet meer, men vermeldt alleen de website. Om over na te denken lijkt ons...

De gemeente kunt u volgens de Wie Wat Waar alleen klassiek bereiken. Per telefoon, per brief of te voet. Een faxnummer staat er ook niet bij. U kunt natuurlijk op bezoek gaan, want de telefoonnumers voor de spreekuren stonden er wel bij. 

En de koffie staat klaar weten wij uit ervaring....


Email Algemeen Belang

24 maart 2000. In de onvolprezen Wie Wat Waar ontdekten wij onder een stukje van Algemeen Belang een emailadres. Het is algbelang@hotmail.com. Om raadslid Nelleke Schenkan en fractieassistent Wim Reijmerink te bereiken.


Veemarkt, 13 mei aanstaande

24 maart 2000. Noteer vast in uw agenda, op 13 mei zal de jaarlijkse veemarkt weer gehouden worden op het Noordereinde. Het zal, zoals ieder jaar, een combinatie van veemarkt en braderie worden die bezoek trekt vanuit de wijde omgeving. Een kraam huren kan ook. Voor fl. 85,-- kunt u droog staan en uw waren aan de man brengen. Meer weten? Stuur een briefje naar de Stichting Festiviteiten 's-Graveland, Postbus 195, 1243 ZK 's-Graveland en het komt voor elkaar.


Raad a.s. donderdag

24 maart 2000. Komende donderdag, de laatste donderdag van de maand, is er weer raadsvergadering. Even een korte blik op de agenda.De VVD stelt in een brief voor om te komen tot een onafhankelijke commissie Beroep- en Bezwaarschriften, er wordt voorgesteld om een voorbereidingskrediet voor nieuwbouw van de Antoniusschool goed te keuren, een voorstel om mee te doen aan "Doe effe normaal", een schooladoptieplan om leerlingen te weerhouden van vandalisme etc., een voorstel om nieuwe plattegronden en kasten in de gemeente te laten plaatsen, liefst twee nieuwe maaimachines voor de plantsoenen en voor sportpark Berestein, vier voorbereidingsbesluiten en een voorstel om dorpshuis de Dobber over te nemen van de gelijknamige Stichting en de exploitatie voort te zetten.

Voor het laatste punt heeft een commissie van wijze mannen (burgemeester Kozijn, en de raadsleden 't Hoen (VVD) en H. de Kloet) geoordeeld over mensen die konden reageren op een oproep om beheerder te worden. 

Tot nu toe heeft de Dobber altijd voor commotie gezorgd, laten we hopen dat het nu goed afloopt... En, benieuwd welke kandidaten de commissie aan de Raad gaat voorstellen en wat de plannen van de kandidaten met de Dobber zijn....


Ankeveen gaat feest vieren

23 maart 2000. Vanavond start de voorverkoop van kaarten voor de feestweek in Ankeveen rond 5 mei ter gelegenheid van het duizendjarig bestaan van het dorp. De kaarten kosten fl. 10,-- en worden verkocht in het Wapen van Ankeveen en in de Scheve Schaats. Vandaag en morgen van 19.00 tot 22.00 uur is de kaartverkoop. Daarna gaan de kaarten fl. 12,50 kosten.


Muiden: VVD gaat elkaar te lijf

22 maart 2000. Het is niet onze gewoonte om berichten uit andere dorpen dan 's-Graveland te melden. Dit bericht is echter zo opmerkelijk dat het er even tussendoor komt. 

Het rommelt al lang in de Muidense gemeenteraad. De wethouders komen en gaan. Nadat er weer eens een crisis was geweest waardoor vrijwel de gehele VVD fractie was opgestapt, werd in de lege plaatsen voorzien door Erik Pieter Vlaanderen en Margot van de Fliert. Uit de krant valt op te maken dat Erik Pieter makelaar is in Muiden en daar een autoriteit is. Hele artikelen werden al aan hem en zijn gedrag gewijd. Voor- en tegenstanders kwamen aan het woord. Dinsdagavond kwam echter de apotheose. 

Mevrouw Liliane Vlaanderen betrad de raadszaal tijdens een commissievergadering en sloeg Margot op haar gezicht. Volgens de krant bleef echtgenoot Erik er bewegingloos naast zitten. Er gingen roddels in het dorp over de verhouding die Margot en Erik Pieter Vlaanderen met elkaar zouden hebben en die aanleiding was voor het handgemeen tuseen de dames. De jalouzie van mevrouw Vlaanderen steeg de afgelopen tijd al tot grote hoogte. Zij woonde alle vergaderingen bij om meneer Vlaanderen in het oog te kunnen houden.

Daarbij vergeleken  is 's-Graveland een voorbeeldige gemeente...


Foto's Schoonmaakactie

20 maart 2000. Kijk dat is nou leuk. Als trouwe lezers van dit nieuws teksten en foto's gaan sturen (webkrant@wijdemeren.com). De redactie is niet bij machte om altijd en overal te zijn en dat dan ook nog tegelijkertijd. Onder het motto twee zien meer dan één stuurde Douwe van Essen, in dit verband optredend als onbezoldigd correspondent van dit nieuws, foto's van de schoonmaakactie die door de vereniging Curtevenne was georganiseerd. Mee deden Voetbalvereniging 's-Graveland (jeugdteams C1 en C2), scouting Klaas Toxopeus, leden van sportvereniging Ankeveen (50 man), negen EHBO'ers, 50 man van het jeugdwerk Ankeveen en het Oranje Comité Ankeveen (19). Lia Dudok van Heel van de vereniging Curtevenne noemde de actie een doorslaand succes. En en passant werd de clubkas met een tientje per deelnemer door de gemeente gespekt.


Dick Bijloo (voorz. Ver. Curtevenne)

Links Wim Neef (wethouder CDA), rechts Jan Kroegman

's-Graveland kampioen!

19 maart 2000. Het is gelukt! 's-Graveland is kampioen geworden. En een echte kampioen. Met 5 - 2 werd Hooglanderveen verslagen. Bij de rust was het 1 - 0 voor 's-Graveland. Het eerste doelpunt werd gemaakt door Maarten Bijlsma. Na de rust maakte 's-Graveland er een feestje van.Rob Fecken scoorde nog een doelpunt. Johnny Hendriks maakte het feest compleet door na de rust drie keer de bal in het doel van Hooglanderveen te leggen.

Rond 17.00 kwamen de spelers aan bij de Fuik waar ze onthaald werden en aansluitend in optocht door het dorp naar de club op het Sportpark Berestein gingen.

Een sfeer impressie. Op het kleine wagentje een trotse Joop Glijn, voorzitter van de club.


's-Graveland kampioen?

18 maart 2000. Er is een grote kans dat de S.V. 's-Graveland morgen kampioen wordt. De club moet uit spelen tegen Hooglanderveen. Als zij daar gelijk speelt of wint zal het eerste team kampioen worden en promoveren naar de derde klasse van de KNVB. De spelers zullen omstreeks vijf uur terugkomen bij sporthal de Fuik. Hebben ze gewonnen, dan volgt een feestelijke optocht naar het sportpark aan de Beresteinseweg waar de club gevestigd is. Wij wensen ze succes!


Bewegende Drempel.

16 maart 2000. "Onder het motto wat nu weer" vernamen wij uit de krant van vanavond dat wethouder Neef iets nieuws heeft ontdekt om hard rijden te voorkomen. De beweegbare drempel. Het is een slimme drempel die via een detectielus in de weg van tevoren ziet dat er een auto aankomt die te hard rijd. De drempel, ook niet van gisteren, floept pardoes uit zijn schuilplaats in het wegdek. De kosten van zo'n drempel bedragen slechts fl. 75.000,--. Wethouder Neef wil er wel vijf hebben zegt de krant. Het mooie is dat ze ook uitgeschakeld kunnen worden voor ambulances en de brandweer. Neef heeft ze bekeken in Uithuizermeden. Daar komen ze vier centimeter uit de grond. Neef, streng als altijd, wil dat ze in 's-Graveland zes centimeter uit de grond komen.

Twee weken geleden was het nog de camera die het doorgaand verkeer moest ontmoedigen.

Wordt vervolgd....


's-Graveland schoon.

16 maart 2000. Aanstaande zaterdag zullen driehonderdvijftig kinderen in het kader van de Nationale Schoonmaakdag onze drie dorpen schoonvegen. Een verenging die een deelnemer levert krijgt van de gemeente een tientje in de clubkas. De actie wordt gestart door wethouder Wim Neef en Dick Bijloo van de Vereniging Curtevenne. Zij zullen gevolgd worden door de Sportvereniging 's-Graveland, Scouting Klaas Toxopeus, Jeugdwerk Ankeveen en de afdelingen voetbal en handbal van de Ankeveense sportvereniging.


Krijn Spaan: ongelijk

16 maart 2000. De Raad van State heeft fijnkweker in het ongelijk gesteld in zijn bezwaren tegen de uitbreiding van Intratuin. Spaan hoopt toch nog wat punten in zijn voordeel te halen. Hij heeft bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen de geplande indeling van het parkeerterrein van Intratuin. In het commentaar van wethouder Wim Neef in de krant klinkt wat irritatie door. "Wat ik met name betreur is dat Spaan ambtenaren ervan beschuldigt dat ze hem zouden willen beletten bezwaar aan te tekenen." :aldus Neef.


Lichaam en geest

16 maart 2000. In de Gooi van vanavond een uitgebreid artikel van Martin Vlaanderen over Celia Jansen en Marleen Madlener. Zij brengen in workshops lichaam en geest weer bij elkaar. In de workshops gaan zij met mensen aan de slag om hen te helpen de stress van zich af te schudden en wat losser door het leven te stappen. Zij zoeken nog twintig belangstellenden voor een tweede try out. Marleen is fysiotherapeute en Celia is communicatie-adviseur te Kortenhoef. De bedoeling van Marleen en Celia is om de cursisten inzicht te geven in hun eigen gedragspatroon. Op de foto van Ton Kastermans lijken ze de toekomst zonnig in te zien. Meer weten? Klik hier om ze een mailtje te sturen.


Links Marleen Madlener, rechts Celia Jansen


Parkeren Cannenburgerweg

15 maart 2000. De Gooi meldt vanavond dat de gemeente 's-Graveland een parkeerverbod voor vrachtwagens wilde afkondigen op de Cannenburgerweg en de Stichtse Kade . De Industrie & Ambachtskring, de bedrijvenvereniging in 's-Graveland, was naar de commissie Bezwaar- en Beroepschriften gegaan om hun bezwaren tegen de regeling toe te lichten. De ondernemers wilden wel geen parkeerverbod op de Cannenburgerweg, maar wel op de Stichtse Kade. Een bewoonster van de Stichtse Kade, Ines Verwayen, hoopt dat het parkeerverbod daar door gaat. Omdat iedereen het eens leek te zijn gaf de commissie het advies het dan ook maar zo uit te voeren. Wethouder Wim Neef had er dus niet veel moeite mee om het advies van de commissie over te nemen. "Dan hebben we een goede oplossing en daar streven we toch naar" :aldus Neef.


News4free

15 maart 2000. De grote jongens hebben Kortenhoef ontdekt! Vandaag stond in News4free, een grote nieuwsdienst op het net met nieuws op vele gebieden, in het rijtje top-links een verwijzing naar www.kortenhoef.nl. Ons hart zwol van trots. Dat begrijpt u. En het aantal bezoekers? Dat schoot omhoog. Zelfs uit Zweden.

Adverteerders op deze site, haal uw woordenboek Zweeds maar vast uit de kast.


Ankeveen is te warm

13 maart 2000. Je bent net opgestaan. Een beetje glazig zit je te kijken naar het KRO ontbijtnieuws met Diewertje Blok. Helemaal dringt het nog niet allemaal tot je door. Dan zie je daar een hek. Een hek te herkennen uit duizenden. Het hek van de Ankeveense IJsclub. Je veert overeind.

Een aantal Ankeveners vertelt dat het deze winter weer te warm was om te kunnen schaatsen. Zij laten je zien waar normaal het koek- en zopiegebeuren plaatsvindt. En dat het clubgebouw er slecht aan toe is, maar dat de club geen geld heeft om het op te knappen. En dat dat komt omdat er al drie jaar geen goede winters zijn geweest.
Intussen ben je klaarwakker en heb je als oplettende redacteur van deze site de camera gepakt en de plaatjes van het scherm geschoten. Ankeveen is wereldnieuws!


DSO

11 maart 2000. Op 11, 12 en 13 april zal toneelvereniging DSO in dorpshuis de Dobber in Kortenhoef drie eenakters ten tonele voeren. Het gaat om Elckerlijc, Het probleem en De schitterende tweeling. Herman Stuijver doet de regie. Het geheel is een samenwerkingsverband van DSO met Toneelgroep Jan van Beers uit Utrecht. Voor deze serie wordt geput uit het repertoire dat DSO jaarlijks opvoert in het eenakterfestival in Baarn. 


WAP operationeel

11 maart 2000. Gisteren meldden wij nog dat de site uitgebreid zou worden met WAP support. Vandaag was het zover. De bezitters van een WAP toestel kunnen het actuele nieuws uit 's-Graveland lezen op hun telefoon. 

Vergeet het WAP adres van deze site niet, het is http://www.kortenhoef.nl/wap/index.wml. De site is niet te zien met de computer waar u nu naar kijkt. Maar, hij is wel te bewonderen met een namaaktelefoon op de site www.gelon.net. Voor meer technische details kunt u hier klikken.


WAP

10 maart 2000. Dit is een stukje voor de liefhebber. Sinds eind december levert KPN zogenaamde WAP (Wireless Application Protocol) telefonie. Internettoegang met je GSM. Deze site zou deze site niet zijn als hij niet zeer binnenkort het nieuws gaat verspreiden via uw WAP telefoon. De eerste proeven zijn al geslaagd, maar het moet echt goed functioneren voor we ermee naar buiten komen.

Met een WAP toestel kun je overal en altijd informatie raadplegen en opvragen, geldzaken, reisinformatie, toeristische informatie, het nieuws, de koersen, ontspanning, etc. Je kunt zelfs al solliciteren en cd's kopen met je WAP telefoon.

Een WAP telefoon is een GSM met een extra groot scherm en een soort rolmuis.

Wij houden u op de hoogte. Als het zover is wijden we er aan aparte pagina aan en geven wij u uiteraard de bookmark voor uw WAP telefoon om het nieuws uit 's-Graveland op de voet te kunnen volgen. U kunt toch niet zonder? Geen minuut! :-)


Spaan is kwaad

10 maart 2000. In een zeer uitgebreid artikel met grote foto maakt Krijn Spaan zich kwaad over de ontwikkelingen rond zijn kwekerij aan de Kromme Rade. Intratuin gaat uitbreiden en heeft daarvoor de zegen van de gemeente en de provincie. De beide buren, Intratuin en Ome Joop hebben hem aangeboden om zijn terrein te kopen, maar het bod is onvoldoende vindt hij.

Hij is bang dat de hoeveelheid verkeer die Intratuin aantrekt de rust op zijn kwekerij zal verstoren met alle gevolgen vandien. Het is wachten op de uitspraak van de Raad van State in zijn zaak.


BLA revival?

10 maart 2000. Al jaren wordt er gesproken over de verkoop van de gemeentewerf in Ankeveen. In de vorige en voor-vorige raadsperiode verscheen een voorstel met die strekking regelmatig op de agenda. Steeds waren er meerdere gegadigden, waaronder de Stichting Behoud Leefbaarheid Ankeveen in oprichting. Nooit werd duidelijk wie of wat er achter deze stichting zat. Wel was duidelijk dat Wim Reijmerink van Algemeen Belang er bij betrokken was, want iedere keer wist hij de verkoop uit te stellen tot de Stichting BLA het geld bij elkaar had. Maar dat kwam nooit...

In de raadscommisie van gisteren verscheen het voorstel weer. Toen bleek dat er een kluwen aan oude toezeggingen aan aspirant kopers was gedaan en niemand, ook het College, meer wist hoe het nu echt zat, werd het voorstel weer van de agenda gehaald voor nader onderzoek. In april komt het onderwerp terug.

Intussen bleek BLA herrezen in de persoon van Nelleke Schenkkan van Algemeen Belang. Zij pleitte voor de bouw van een jeugdhonk op de werf, die de gemeente dan voor 1 gulden zou moeten verkopen. Dit naar analogie van de verkoop van de oude school aan de Stichting BLOK in Kortenhoef.

Wordt ongetwijfeld vervolgd...


Verenigingen in meer gebouwen

10 maart 2000. De Gooi weet vanavond te melden dat het oude plan om een verenigingenverzamelgebouw in die vorm van de baan is. De gedachte was om het terrein van Voltage en de brandweerkazerne te gaan gebruiken voor woningbouw en met de opbrengst van de grond en de woningen een nieuw gebouw aan het eind van de Kerklaan bij de Kwakel neer te zetten. Een onderzoeksbureau heeft uitgezocht dat dat niet zo kan. Het bureau adviseert om de betrokken verenigingen te verdelen over drie gebouwen. In het voorstel van het bureau komt toneelvereniging DSO samen met het jeugd- en jongerenwerk in een gebouw aan de Kwakel. Kinderdagverblijf de Bengeltjes zou op de plek van de huidige brandweerkazerne moeten komen, waar ook woningbouw zou moeten komen.

De brandweer en de muziekverenigingen tenslotte zouden naar een nieuw te bouwen gebouw aan de kruising Kerklaan/Kwakel moeten komen.

Kosten van het plan 7 miljoen gulden, op te brengen door de grond en de woningen. Tot 1 april kunnen de betrokken verenigingen naar het College reageren.


Voorjaar!

10 maart 2000. Vandaag stond op de voorpagina van het regiokatern van de Gooi- en Eemlander deze prachtige foto van Ton Kastermans. De theekoepel van Six op het heuveltje is omgeven door krokussen. Het wordt weer voorjaar.


Website Kunst aan de Dijk

5 maart 2000. Stichting Kunst aan de Dijk heeft haar website geopend. Op dit moment is er informatie te vinden over de zomertentoonstelling "Licht op Tafel" die van 15 tot en met 27 mei aanstaande gehouden zal worden in de Oude Kerkje aan de Dijk. Zoals altijd zal de schilderijententoonstelling weer een hoog niveau hebben, waarbij de feeërieke omgeving haar steentje bijdraagt. Er kan ook weer gevaren worden in de polder onder deskundige begeleiding.

De site is nog in aanbouw, maar als u alles over de tentoonstelling wilt weten, ga dan naar www.kortenhoef.nl/kunstaandedijk. Voeg die site aan uw bookmarks/favorites toe als u van culturele evenementen houdt!


Carnaval 2000

5 maart 2000. Hieronder foto's genomen op zondag 5 maart. Ze spreken voor zich. Wilt u de originelen (640 * 480) ontvangen per email, stuur ons dan even een emailtje. (webkrant@wijdemeren.com)


Gebouwenplan, 9 maart duidelijkheid

3 maart 2000. Op 9 maart zal het haalbaarheidsonderzoek bekendgemaakt worden naar de mogelijkheden om Voltage/Noord 6, de brandweer en vier verenigingen in een verzamelgebouw aan de Kwakel onder te brengen. Als dat kan zullen er appartementengebouwen komen op de plek van jeugdsoos Voltage en zal er woningbouw plaatsvinden aan de Eslaan op de plek van de brandweerkazerne. Donderdag 9 maart praat de raadscommissie erover.


Utrecht trekt aan Loosdrecht

3 maart 2000. De provincie Utrecht geeft niet op. Hoewel de gemeenten Loosdrecht, 's-Graveland en Nederhorst den Berg inmiddels al zo'n vier jaar unaniem streven naar samenvoeging blijft de druk uit Utrecht bestaan. Nu weer stelt de provincie een Strategisch Gebiedsperspectief op waarbinnen Abcoude, Loenen, Breukelen en Loosdrecht een rol spelen. De Loosdrechtse raad werd uitgenodigd om mee te praten. Die bedankte voor de eer, want de samenwerking met de nadere gemeenten heeft al aardig vorm gekregen. Bovendien is Loosdrecht innig verweven met het Gewest Gooi- en Vechtsreek. Ook dat laatste wil men niet kwijt. Politie, brandweer, afvaldienst, etc., etc. Het gebeurt allemaal in gewestverband.

Uiteindelijk zal het besluit tot herindeling binnen afzienbare tijd in Den Haag genomen worden, want daar ligt de bal nu. Samenvoeging betekent dat Loosdrecht van Utrecht naar Noord Holland verhuist. En dat wil Utrecht voorkomen, vandaar...

Later werd besloten dat Loosdrecht toch maar ging, maar aldus burgemeester Gisekens: "We heben deelgenomen met de mededeling dat we niet meepraten over zaken die wij al in het gewest hebben geregeld."

Heel merkwaardig was dat de bijeenkomst weliswaar openbaar was, maar dat de pers niet was uitgenodigd. Maar, ook burgemeester Gieskens van Loosdrecht kreeg twee dagen vooraf pas een uitnodiging. Misschien is de uitnodiging aan de pers nog onderweg.

En nu maar hopen dat Utrecht geen roet in het eten gooit. Dat zou niet goed zijn voor de drie gemeenten, zeker niet nu de samenwerking vorm begint te krijgen. Dan kunnen we weer gaan ontvlechten.


Even de hond uitlaten.

2 maart 2000. Vandaag een grote foto in de krant van Ankevener Frits Kloosterman (50) en zijn jonge hond Gino.

Gisteren zijn beiden vertrokken voor een wandelingetje naar de Spaanse bedevaartsplaats Santiago de Compostello drieduizend kilometer verderop. Vanavond overnacht hij in Breukelen. Morgen in Woerden. Hij denkt per dag 10 kilometer te lopen en dat zes dagen per week.

Een klein rekensommetje leert dus dat hij 60 km per week loopt en dus 50 weken onderweg is.


Wethouder te gul?

1 maart 2000. 's-Graveland gaat tien verouderde pc's weggeven aan scholen, verenigingen en kinderen van ouders met een minimum inkomen. De aanleiding is wat merkwaardig. Volgens de VVD had de gemeente aan een willekeurige inwoner een oude pc weggegeven. De VVD heeft hierover geklaagd, waarna besloten is om de oude computers aan te bieden in de Wie Wat Waar. Wethouder Co de Kloet bestrijdt dat er zomaar aan een willekeurige inwoner een pc is gegeven, maar dat er een voorgeschiedenis aan vast zit. Men had ze willen geven aan klanten van de sociale dienst. Toen daar geen belangstelling bleek te bestaan werd binnen het gemeentehuis de naam van de betreffende inwoner genoemd, die vervolgens de pc kreeg. Er zijn nog 10 Pentium 75's te verdelen.

Volgens Wim Hafkamp, fractievoorzitter van de VVD kunnen de pc's nog twintig jaar mee...


Afscheid: Johan Pot


Oud brandweer commandant Johan Pot uit Kortenhoef

1 maart 2000. In de Gooi- en Eemlander van vandaag stond een groot artikel met een foto van Ton Kastermans. Johan Pot (58) neemt afscheid van de vrijwillige brandweer. Op zijn 18e werd hij brandweerman. Hij is erelid van de 's-Gravelandse brandweer. Sinds 1990 werkt hij voor de Loosdrechtse brandweer. De sfeer is in 's-Graveland zakelijker, in Loosdrecht vriendschappelijker. Als hij nu achttien was zou hij weer bij de brandweer gaan. Op zaterdagmiddag 4 maart viert hij in de kazerne aan de Oud Loosdrechtsedijk zijn afscheid. Van vier tot zes uur.


Schrikkeldag overleefd?

1 maart 2000. Is uw computer op tilt geslagen of heeft hij rustig de juiste datum en tijd gisteren aangegeven. Het was uiteindelijk een heel bijzondere dag. 29 februari komt voor in alle jaartallen die deelbaar zijn door vier. Behalve in de eeuwwisselingen, dan komt 29 februari weer niet voor. Behalve als die eeuwwisseling ook een millenniumwisseling is, dan weer wel. Heel bijzonder dus dat we dat mee mochten maken. Mijn pc deed keurig wat er van hem verwacht werd.

Die van het KNMI niet. Die verslikte zich in deze uitzonderlijke datum waardoor heel Nederland niet wist wat voor weer het zou worden.

Co de Kloet had ook geluk. Hij is op 29 februari jarig. Bij een gewone eeuwwisseling was hij dus nog niet jarig geweest. Nu wel. Gefeliciteerd.


nieuwshome.gif (2185 bytes)